Karriereintervjuer

Julia Førde

Julia Førde

Amesto NextBridge

"Engasjer deg i ting som Eik lab, det er gøy, du får praktisk erfaring og en direkte link til ulike bedrifter. Jeg er overbevist om at arbeidet mitt der var med på å skille meg ut under jobbsøking."

Nina Waage

Nina Waage

Norwegian centre for CERN-research

"Gjennom studietiden tok jeg også en hel del med fag på andre institutter som ikke var obligatorisk, slik som statistikk, geologi og academic writing. Det har gitt en bredde og forståelse for ulike perspektiver."

Håkon Stamgård

Håkon Stamgård

Prosjektleder i Horten Kommune

"...studieprogrammet dekker mye og svært anvendelig. Man får en potetutdannelse som kan brukes til mye etter utdanning. Det er altså en bred utdanning der man er innom mange fag, som matte, fysikk, økonomi og IT. Dette egner seg i den tverrfaglige rollen jeg har som prosjektleder."

Martin Hovde

Martin Hovde

Spesialistingeniør analyser ved Nexans Norway AS 

"Bruk tiden godt! 5 år føles lenge når man nettopp har begynt på et langt studieløp, men tro meg - det går fort!" 

Elise Roalkvam

Elise Roalkvam

DNV-GL

«Jeg har selv vært i både USA, Australia og Svalbard under studiet. På utveksling fikk jeg tatt fag det ikke hadde vært mulig å tatt i Norge, og erfart alle de svært ulike undervisning- og læremetodene

Vegard Ulriksen Solberg

Vegard Ulriksen Solberg

Statnett

«Min erfaring er at det er mye lettere å bli kjent med både studenter og forelesere som ny student ved NMBU enn ved andre studiesteder.»

Kristian Wang Høiem

Kristian Wang Høiem

SINTEF Energi

«Etter å ha lest studieguiden ble jeg overbevist over at NMBU var det rette for meg.»

Reidun Marie Romundstad

Reidun Marie Romundstad

Ressurs og miljø AS

"Jeg ønsket en framtidsretta teknisk utdannelse med fokus på globale utfordringer og gode løsninger."

Johanne Solheim

Johanne Solheim

Doktorgradsstipendiat ved NMBU

"Det er lov å tenke utenfor boksen når man velger fag, og studietiden er en mulighet til å utforske sine egne interesser."

Alise Midtfjord

Alise Midtfjord

Accenture Norge

"Jeg hadde hørt om det gode miljøet på NMBU, lenge før jeg startet å studere der. Det ble sagt at det var lett å trives, at det var kort vei mellom student og foreleser, og at det var stor valgfrihet i fag. Alt dette fikk jeg selvfølgelig bekreftet, da jeg startet å studere der."

Christian Olsen Rendall

Christian Olsen Rendall

COWI AS

«Arbeidsgiver er svært fornøyd med jobben jeg gjør, og setter pris på at jeg lærer fort pga. den tverrfaglige utdanningen jeg har.»

Astrid S. Landstad

Astrid S. Landstad

Statens vegvesen

«Jeg begynte å studere på NMBU grunnet en sterk interesse for problemstillinger knyttet til klima og miljø, og med et ønske om å utdanne meg til å bidra til en klimavennlig samfunnsutvikling. NMBU var derfor det opplagte valget.»

Sigbjørn Grini

Sigbjørn Grini

Universitetet i Oslo, Senter for materialvitenskap og nanoteknologi

«Det viktigste jeg har lært gjennom studiet, er nok evnen til å lære nye og kompliserte konsepter på kort tid.»

 

Nora Thøgersen

Nora Thøgersen

EVRY

"Dra på utveksling! Det gir deg mange nyttige erfaringer som du vil ha glede av senere i tillegg til at det blir sett veldig positivt på når du skal søke jobb."

Turid Katrine Gjerstad Torheim

Turid Katrine Gjerstad Torheim

Cancer Research UK Cambridge Institute

Studietida er ei unik moglegheit til å oppdage interesser du ikkje ante at du hadde, bruk den!

Sigmund Andre Bakke

Sigmund Andre Bakke

AF Gruppen, Energi og miljøteknikk

«Eg fullførte studiene i mai og begynte jobbsøkinga i juni. I august signerte eg kontrakt med AF Energi og Miljøteknikk, eit selskap i AF-Gruppen.»

Anders Bostad

Anders Bostad

Statnett

”Jeg forsto raskt at det tekniske fagmiljøet på Ås er unikt pga høy faglig kompetanse i kombinasjon med stor åpenhet og nærhet til studentene.”

Elise Mühlbradt

Elise Mühlbradt

BaneNOR (Jernbaneverket)

«Jeg valgte NMBU på grunn av de mange valgmulighetene innen studieretningen og på grunn av det berømte studentmiljøet»

Tine Marielle Fauske

Tine Marielle Fauske

Electronova

 

«De fleste bor det første året i studentbyen som ligger like ved universitetet. Her blir man godt kjent med sine medstudenter. Vi ble fort en fin vennegjeng i klassen som fremdeles har god kontakt og møtes jevnlig.»

Simen Bergan

Simen Bergan

NOAH

«Studentmiljøet i Ås er helt fantastisk. Om du vil spille trompet eller triangel, danse, spille brettspill, utvikle dine forretningsideer eller hjelpe mennesker i vanskeligstilte land, så har du alle muligheter.»

Andreas Størdal

Andreas Størdal

Scatec Solar AS

«Mitt inntrykk er at arbeidsgivere er veldig positivt innstilt til kandidater fra NMBU generelt, og sivilingeniører fra Miljøfysikk og fornybar energi spesielt.»

Emil Andre Bergmann

Emil Andre Bergmann

Statnett

«Jeg ville ikke klart oppgavene jeg er satt til uten utdannelsen min. Den overordnede forståelsen for energi, energiproduksjon og kraftflyt, samt den grunnleggende matematikk- og fysikkunnskapen som jeg bruker daglig lærte jeg underveis i studiet.»

Erlend Finden

Erlend Finden

Forsvarets forskningsinstitutt - FFI

«Jeg valgte NMBU på bakgrunn av god omtale fra bekjente. Tett kontakt med de ansatte er nok unikt for Ås og bidrar til et godt læringsmiljø samt at du hele tiden kan få veiledning.»

Helle Sæthre

Helle Sæthre

Reigonrådet for Sør-Østerdalen / ENSAMB

"Etter å ha blitt smittet av engasjementet for fornybar energi og energieffektivisering fra foreleserne, var valget for en enøk-jobb enkel."

Mari Gjølberg

Mari Gjølberg

BaneNOR (Jernbaneverket)

”Viktigst av alt er nok at studentmiljøet på Ås er så inkluderende og hyggelig, det gjør det lett å trives.”

Janne Christine Fossum

Janne Christine Fossum

Ski videregående skole

"Under studiene jobbet jeg som hjelpelærer i flere fysikkfag, og fikk smaken på læreryrket. Derfor tok jeg PPU på deltid ved siden av lærerjobb da jeg var ferdig med studiet.

Øystein Sørensen

Øystein Sørensen

Universitetet i Oslo

”Som orienteringsløper satt jeg veldig stor pris på det gode idrettstilbudet i Ås, og Studentsamfunnet et ypperlig sted når man trenger en fest.”

 

Thomas Mo Willig

Thomas Mo Willig

EnergiNorge

”Studentmiljøet i Ås er fantastisk. Det gode studentmiljøet gjer at ein alltid har noko å gleda seg til etter ein lang dag på skulen med partielle differensiallikningar.”

Herdis Motrøen Gjelten

Herdis Motrøen Gjelten

Meteorologisk institutt

"Mitt første år på NMBU tok jeg Ettårig grunnstudium for å få realfagskompetanse, og etter endt år valgte jeg å fortsette på Ås med en master i miljøfysikk og fornybar energi – rett og slett pga. gode forelesere, interessante studier og et svært godt studentmiljø."

Bernt Sørby

Bernt Sørby

Eget firma / ENFO Energy

«Involver deg i alt du synes er gøy. Det er veldig viktig at du liker det du studerer. Det går fint an å få en god karakter i et hvilket som helst fag, men for å bli flink i et fag må du syns det er gøy.»

Heidi Lorentzen Randem

Heidi Lorentzen Randem

Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus

"Studentmiljøet på Ås må oppleves! Det byr på et vell av lag, aktiviteter og foreninger og de fleste studentene involverer seg i det sosiale livet rundt Studentsamfunnet."

Helene Sandvei

Helene Sandvei

AF Gruppen, Energi & miljøteknikk

"På IMT har jeg "lært å lære" om teknologi. Det aller mest jeg gjør i hverdagen har jeg lært på arbeidsplassen, men det hadde selvfølgelig vært veldig vanskelig dersom jeg ikke hadde hatt utdanningen i ryggen."