Anbefalte valgbare emner

Geofag

GEO100 Geologi 10 HP
JORD160 Introduksjon om jord 5 SB 
VANN200 Hydrologi 10 VP
LAD102 GIS-praktis introduksjon 5 HP

Biologi

BIO100 Cellebiologi 5 HP
BIO120 Genetikk introduksjonskurs 10 VP
BOT100 Plantediversitet 5 VP+SB
BIN300 Statistisk genomforskning 10 VP
HFX208 Birøkt 5 SB+HB

Data science og informatikk

DAT200 Anvendt maskinlæring 10 VP
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 HP
INF200 Videregående programmering 10 HP+VB/SB
INF230 Datahåndtering og analyse 10 VP
INF250 Bildeanalyse 10 HP
INF221 Informatikk for datavitere 10 VP

Kjemi

FMI310 Miljøgifter og økotoksikologi 15 VB+VP
FMI312 Human miljøkjemi 10 HP
KJB200 Biokjemi 10 VP
KJB201 Laboratoriekurs i biokjemi 5 VP
KJM110 Organisk kjemi 10 HB+HP
KJM120 Uorganisk kjemi 10 VP
KJM211 Organisk kjemi påbygning 10 HP
KJM230 Fysikalsk kjemi 10 VP
KJM240 Analytisk kjemi 10 HB+HP
KJM311 Organisk spektroskopi 10 VP
KJM350 Radiokjemi 10 HP
KJM351 Eksperimentell radioøkologi 10 VB+VP
KJM353 Radioøkologi 5 VB+VP
KJM360 Vurdering av helse- og miljørisiko  10 SB+HB

Matematikk og Statistikk

STAT200 Regresjon 5 VB 
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse 5 HB
STAT340  Anvendte metoder i statistikk   10 VP
STAT351 Statistisk teori 10 HP
STIN300 Statistisk programmering i R 5 VB 
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 HP
MATH250 Partielle differansiallikninger og modeller 10 HP
MATH280 Anvendt lineær algebra 10 VP
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder 10 VP
MATH285 Optimering 10 VP
MATH290 Reel analyse 10 VP

Prosessteknikk

TEL100 Elektronisk Prototyping 5 HB 
FYS251 Varmeoverføring og energi 5 VP
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon 10 VP
THT320 Miljøanalyser 5 HP
TMP261 Varme og strømningssimulering 5 VP
TMPP251 Energi- og prosessteknikk 5 VP
TMPP350 Energi- og prosessteknikk hovedkurs 15 HP
TPS210 Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk 10 HP
SKOG101 Skogteknologi  5 HB

Samfunnsfag

AOS130 Organisasjonsteori 5 VB
AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi 5 HB
EDS260 Global Environmental Changes 5 HP
EDS355 Climate Change and Development 10 HP
FORN220 Klimaregnskap, livssyklusanalyser og klimapolitikk 10 VP
FORN230 Energipolitikk og energimarkeder 5 VP
FORN300 Vind- og vannkraft – ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger 10 HB+HP
FORN310 Bioenergi 10 VP
FORN330 Analyser av fornybare energisystemer 10 HP
JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem 5 HP

Innovasjon

BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 VP
BUS110 Finansregnskap og regnskapsanalyse 10 VP
BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring 10 VP
BUS220 Finansiering og investering 10 HP
ECN110 Innfring i mikroøkonomi 5 HP
ECN120 Makroøkonomi 5 HP
ECN170 Miljø- og ressursøkonomi 5 VP
ECN280 Energiøkonomi 10 VP
ECN380 Energimarkeder og regulering 10 HP
Published 10. juli 2019 - 10:33 - Updated 21. February 2022 - 10:42