Spesialisering i energifysikk

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKTER
Du arbeider med masteroppgaven din i et aktivt forskningsmiljø. Her er noen eksempler på slike forskningsprosjekter:

1. CO2-fangst
Høytempererte saltbad er en metode for å fange CO2 på samme måte som naturen selv gjør det.

Forsker Heidi Nygård arbeider med pyrolyseovnen i Energilaboratoriet.

2. Solcelleforskning
I Solcellelaboratoriet ved NMBU studeres materialegenskapene til silisiumwafere (solceller). I et fullskala solcelleanlegg på taket av en av bygningene undersøkes energiutbytte og innfasing av solenergi på strømnett.

Solcellewafere kjøles ned med flytende nitrogen (venstre) og undersøkes med hyperspektralt kamera (høyre) i Solcellelaboratoriet ved NMBU.

3. Solvarme og geolagring

I forsøksanlegget for solvarme ved NMBU lagres solenergi fra sommerhalvåret i bakken under anlegget. Om vinteren hentes energien opp igjen og varmer opp bygningen.

4. Biodrivstoff og biogass

I Biodrivstofflaboratoriet studeres omforming av avfall fra matvareindustri og annet fettholdig biologisk avfall til biodiesel. Hensikten er å produsere biodrivstoff som ikke går på bekostning av matvareproduksjon. NMBU har et veletablert forskningslaboratorium for biogass. Som råstoff benyttes biologisk avfall fra industri, skogbruk, landbruk, matproduksjon og kloakk. Biogassen som produseres erstatter fossile energibærere.

5. Atomreaktorfysikk
Les også om energifysikkstudenten fra NMBU som ble en viktig brikke i atomavtalen med Iran:

 

MASTERVEILEDERE I ENERGIFYSIKK

Published 19. desember 2012 - 17:00 - Updated 10. juli 2019 - 11:28