Spesialisering i energifysikk

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKTER
Du arbeider med masteroppgaven din i et aktivt forskningsmiljø. Her er noen eksempler på slike forskningsprosjekter:

1. Saltsmelteteknologi
I forskergruppen innen saltsmelteteknologi utforsker vi hvordan vi kan bruke saltsmelter innen framtidens kraftsystemer. Saltsmelter er ioniske forbindelser som er i fast fase ved romtemperatur, men blir flytende når de varmes opp. De har egenskaper som gjør dem attraktive som reaksjonsmedier for bl.a. konvertering av biomasse til biodrivstoff og CO2-fangst.

Les mer om forskergruppen og ulike prosjekter her.

PhD-student Sepideh Niazi arbeider med et eksperimentelt oppsett for å studere egenskaper til saltsmelter. Førsteamanuensis Heidi S. Nygård i bakgrunnen.

Foto
NMBU

 

2. Solcelleforskning
I Solcellelaboratoriet ved NMBU studeres materialegenskapene til silisiumwafere (solceller). I et fullskala solcelleanlegg på taket av en av bygningene undersøkes energiutbytte og innfasing av solenergi på strømnett.

Solcellewafere kjøles ned med flytende nitrogen (venstre) og undersøkes med hyperspektralt kamera (høyre) i Solcellelaboratoriet ved NMBU.

3. Solvarme og geolagring

I forsøksanlegget for solvarme ved NMBU lagres solenergi fra sommerhalvåret i bakken under anlegget. Om vinteren hentes energien opp igjen og varmer opp bygningen.

4. Biodrivstoff og biogass
I Biodrivstofflaboratoriet studeres omforming av avfall fra matvareindustri og annet fettholdig biologisk avfall til biodiesel. Hensikten er å produsere biodrivstoff som ikke går på bekostning av matvareproduksjon. NMBU har et veletablert forskningslaboratorium for biogass. Som råstoff benyttes biologisk avfall fra industri, skogbruk, landbruk, matproduksjon og kloakk. Biogassen som produseres erstatter fossile energibærere. Les mer om forskningen innen biodrivstoff her.

5. Digitale elektriske kraftsystemer
Vi forsker på hvordan vi skal håndtere overgangen fra tradisjonelle elektriske kraftsystemer til framtidens digitaliserte smartgrid. Vi fokuserer på å utvikle datadrevne metoder for prediksjon av strømfleksibilitet, samt utvikling av forretningsmodeller for et framtidig fleksibilitetsmarked. Les mer om forskergruppen og ulike prosjekter her.

 

MASTERVEILEDERE I ENERGIFYSIKK

Published 19. desember 2012 - 17:00 - Updated 17. desember 2021 - 15:04