Spesialiseringer

Spesialisering i Miljømåleteknikk og bildeanalyse

Du lærer å bruke måleteknikker basert på lys for å analysere alt fra solcellematerialer, biologisk materiale og stoffer som forurenser miljø eller mat. 
Flere av temaene egner seg for masteroppgaver knyttet opp mot Big Data / Data Science.

 

Spesialisering i Anvendt matematikk og miljøfysisk analyse

Du lærer om matematisk modellering, problemløsning og analyse eller å sette opp grunnleggende modeller for bølger, strømninger, varmeoverføring og andre prosesser i naturen.

Spesialisering i Klimafysikk

Du studerer de fysiske prosessene som bestemmer vær og klima, her i Ås, i Norge og globalt. Du anvender fluiddynamikk, termodynamikk, strålingsteori og energitransfer for å beskrive fysikken i atmosfæren, som bestemmer livsbetingelsene for planter, dyr og mennesker.

Spesialisering i Biofysikk og nevrofysikk

Du lærer hvordan du bruker fysikk, matematikk og datavitenskap for å studere problemstillinger innen medisin og helse, matvitenskap og biologiske prosesser eller du studerer matematiske modeller av nerveceller og av nettverk av nerveceller i hjernen.

 

Spesialisering i energifysikk

Du lærer hvordan vi utnytter fornybar energi fra vind, vann, bølger, sollys og biologisk materiale til oppvarming, strøm og biodrivstoff. Du lærer også om energilagring og om hvordan energi transporteres fra kilde til bruker.