Spesialiseringer

Spesialisering i Miljømåleteknikk og bildeanalyse

Du lærer å bruke bildebehandling, bildeanalyse og spektroskopiske metoder for å analysere alt fra solcellematerialer og planter til forurensning og mat. Flere av temaene egner seg for masteroppgaver knyttet opp mot Big Data / Data Science.

 

Spesialisering i Anvendt matematikk og miljøfysisk analyse

Du lærer om matematisk modellering, problemløsning og analyse eller å sette opp grunnleggende modeller for bølger, strømninger, varmeoverføring og andre prosesser i naturen.

Spesialisering i Klimafysikk og biometeorologi

Du studerer samspillet mellom klima og de fysiske prosessene som bestemmer livsbetingelsene for planter, dyr og mennesker.

Spesialisering i Biofysikk og nevrofysikk

Du lærer hvordan fysiske lover gir planter og dyr de egenskaper de har og du studerer matematiske modeller av nerveceller og av nettverk av nerveceller i hjernen. 

 

Spesialisering i energifysikk

Du lærer hvordan vi utnytter fornybar energi fra vind, vann, bølger, sollys og biologisk materiale til oppvarming, strøm og biodrivstoff. Du lærer også om energilagring og om hvordan energi transporteres fra kilde til bruker.