Eldre eksempelplaner

Oppbygging og eksempelplaner 2018

Oppbygging og eksempelplaner 2018

Studiet tilbyr fem spesialiseringer. Eksempelplaner er planer som automatisk vil bli godkjent som utdanningsplan. Merk at vi legger til rette for alle studenter som ønsker å spesialtilpasse planen sin.