Eksempelplaner

Obs! Merk at her står det informasjon om studieoppbygging som vil gjelde fra og med høst 2020. De eldre eksempelplanene ( eksempelplan 2019 og eksempelplan før 2019) ligger ute på  "Oppbygging og eksempelplaner", og er vedlagt som pdf-filer. Trykk her for å komme til siden.  

 

Eksempelplaner

Om eksempelplaner

Eksempelplaner er planer som automatisk vil bli godkjent som utdanningsplan. Enkelte emner går kun i august, januar og i juni. Under vil du finne eksempelplan til de ulike spesialiseringene. Merk at vi legger til rette for alle studenter som ønsker å spesialtilpasse planen sin.  Om du ønsker forslag til valgfag, finner du informasjonen her

Energifysikk

Spesialiseringsemner: FYS230, FYS373, FYS374, FYS375, FYS376, FYS377

  1.år 2.år 3.år 4.år 5.år
Augustblokk IMRT100 (5) FYS160FYS161(5) FYS161/FYS160 ( 5)*** FORN300 (10, fortsettes i høst)**

 

 
Høstsemester

INF100 (5)

MATH111 (10)

PHI100/PHI101(10)

FYS102 (10)

MATH113 (10)

FYS155 (5)

FYS230 (10, forsettes i januar)

FYS252(10) eller FYS252A (5) + ett fysikkemne (5)

FYS272 (10)

MATH250 (10)

Øk/Samf. (5)**

 

FYS375 ( 10)

FYS373/FYS374 ( 10)

Masteremnet på 300-nivå (5)

Januarblokk   FYS103 (5)      
Vårsemester

MATH112 (10)

FYS101 (10)

INF120 (10)

FYS235 (5)

FYS236 (5)

DAT110 (10)*

KJM100 (10)

FYS245 (10)

FYS241 (10, fortsettes i juni)

MATH280 (10)

FYS376 ( 10)

TPS200 ( 10)

TEL240 ( 10)

 

M30-MF ( 30)
Juniblokk          
           

* Emnet kan erstattes med STAT100

** Merk at FORN-fag er sammfunnsfag, og FORN330 kan velges som økonomi/samfunnsfag. 

*** Emnene går annethvert år

Biofysikk

Spesialiseringsemner: INF200, STAT340, FYS388, FYS301

  1.år 2.år 3.år 4.år 5.år
Augustblokk IMRT100 (5)    

STAT210 ( 5)

 
Høstsemester

INF100 (5)

MATH111 (10)

PHI100/PHI101(10)

FYS102 (10)

MATH113 (10)

FYS155 (5)

FYS252(10) eller FYS252A (5) + ett fysikkemne (5)

FYS272 (10)

INF200 (10)

BIO100 ( 5)

MATH250 (10)

INF250 ( 10)

FYS388 ( 10)

FYS301 ( 10) 

DAT300 ( 10) 

Masteremnet på 300-nivå (5)

Januarblokk   FYS103 (5)      
Vårsemester

MATH112 (10)

FYS101 (10)

INF120 (10)

FYS235 (5)

FYS236 (5)

DAT110 (10)*

KJM100 (10)

FYS245 (10)

FYS241 (10, fortsettes i juni)

MATH280 (10)

Øk/Samf. (5)**

STAT340 ( 10)

DAT200 (10)

M30-MF ( 30)
Juniblokk          
           

Miljømåleteknikk og bildeanalyse

Spesialiseringsemner: INF200, FYS375, FYS376, TEL240, GMBB300

  1.år 2.år 3.år 4.år 5.år
Augustblokk IMRT100 (5)        
Høstsemester

INF100 (5)

MATH111 (10)

PHI100/PHI101(10)

FYS102 (10)

MATH113 (10)

FYS155 (5)

FYS252(10) eller FYS252A (5) + ett fysikkemne (5)

FYS272 (10)

INF200 (10)

Øk/Samf. (5)**

INF250 ( 10)

LAD102 (5)

FYS375 ( 10)

GMBB300 ( 10)

DAT300 ( 10) 

Masteremnet på 300-nivå (5)

Januarblokk   FYS103 (5)   GMBB100 ( 5)  
Vårsemester

MATH112 (10)

FYS101 (10)

INF120 (10)

FYS235 (5)

FYS236 (5)

DAT110 (10)*

KJM100 (10)

FYS245 (10)

FYS241 (10, fortsettes i juni)

MATH280 (10)

DAT200 (10)

FYS376 ( 10)

TEL240 ( 10)

M30-MF ( 30)
Juniblokk          

Klimafysikk og biometeorologi

Spesialiseringsemner: FYS160, FYS161, STAT340, FYS376, FYS375

År 5 VÅR M30-MF (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST FYS375 / ØKO (5) / SAMF (5) / EDS355
År 4 VÅR STAT340 / FYS376 
År 4 HØST FORN300 (10 AUG+H) / MATH250 (10) / EDS260
År 3 VÅR FYS245  (10) / MATH280 (10) / FYS241 (10 V+JUN)
År 3 HØST FYS160/61 (5 AUG) / FYS252 (10) / FYS272 (10) / INF250 (10)
År 2 VÅR FYS103 (5 JAN+V+JUN) / DAT110 (10) / FYS235 (5) / FYS236 (5) / KJM100 (10)
År 2 HØST FYS160/61 (5 AUG) /  FYS155 (5) / FYS102 (10) / MATH113 (10)
År 1 VÅR FYS101 (10) / MATH112 (10) / INF120 (10)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10)

Matematisk modellering og beregningsorientert biologi

Spesialiseringsemner: INF200, FYS388, MATH250, DAT200, DAT300, STAT360

År 5 VÅR M30-MF (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST FYS388 / DAT300 / INF250
År 4 VÅR DAT200 / STAT360 / MATH270
År 4 HØST MATH250 (10) / INF221 / ØKO (5) / SAMF (5)
År 3 VÅR FYS245  (10) / MATH280 (10) / FYS241 (10 V+JUN)
År 3 HØST FYS252 (10) / FYS272 (10) / INF200 (10 H+JAN)
År 2 VÅR FYS103 (5 JAN+V+JUN) / DAT110 (10) / FYS235 (5) / FYS236 (5) / KJM100 (10)
År 2 HØST FYS155 (5) / FYS102 (10) / MATH113 (10)
År 1 VÅR FYS101 (10) / MATH112 (10) / INF120 (10)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10)

 

Published 10. juli 2019 - 14:01 - Updated 2. september 2020 - 11:25