2022

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

Følgende emner danner grunnlaget for sivilingeniørutdanningen, og er felles for alle sivilingeniørgradene ved REALTEK. Alle emner er obligatoriske.
IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF120 Programmering og databehandling 10 sp H 
KJM100 Generell kjemi 10 sp V
PHI100 Examen philosophicum  eller PHI101  Examen philosophicum - seminarversjon 10 sp H
MATH111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i dataanlyse 10 sp V eller STAT100 Statistikk 10 sp H/V
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
5 sp i valgfritt emne i økonomi eller samfunnsfag 

 

Felles obligatoriske emner for miljøfysikk

Følgende emner er obligatoriske for alle miljøfysikkstudenter, og må bestås før masteroppgaven.

FYS103 Måleteknikk og dataanalyse 5 sp JAN+V+JUN
FYS140 Klimaendringer, bærekraft og tilpasninger 5 sp H
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk 5 sp H
FYS230 Elektroteknikk 10 sp H+JAN
FYS235 Elektronikk 5 sp V
FYS236 Elektrodynamikk 5 sp V
FYS241 Miljøfysikk 10 sp V
FYS245 Kvantefysikk 10 sp V
FYS252 Termodynamikk og statistisk fysikk 10 sp H eller FYS252A Anvendt termodynamikk 5 sp H + 5 sp fysikk på 200-nivå
FYS272 Energifysikk 10 sp H 

Mastergradsoppgave
M30-MF Masteroppgave 30 sp H/V
(se egne regler for mastergradsoppgaver ved Realtek)

Matematikkkrav

Velg to emner fra listen der minst ett av emnene må være et matematikkemne på 200-nivå. Merk at noen av emnene i listen går igjen i spesialiseringene, og vil ikke kunne dekke kravene begge steder. Det er satt inn eksempler på emner å velge i de påfølgende eksempelplanene. 

MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller 10 sp H
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder 10 sp V
MATH280 Anvendt lineæralgebra 10 sp V
MATH285 Optimering 10 sp V
MATH290 Reell analyse 10 sp V
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
INF200 Videregående programmering 10 sp H+JAN/JUN
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp V
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V
INF250 Bildeanalyse 10 sp H
STAT340 Anvendte metoder i statistikk 10 sp V
STAT351 Statistisk teori 10 sp V
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon 10 sp V

Spesialisering - Måleteknikk og bildeanalyse

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (50 sp):
FYS375 Energiteknologi laboratorium 10 sp H
FYS376 Solenergi 10 sp V
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering 10 sp H
INF200 Videregående programmering 10 sp H+JAN/JUN
INF250 Bildeanalyse 10 sp H

Anbefalte valgfrie emner:
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
DAT320 Time series analysis 10 sp H 
GMBB100 Bildebruk i geomatikk 5 sp JAN
LAD102 GIS- praktisk introduksjon 5 sp H
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V
TEL200 Introduksjon til robotikk 10 sp V
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon 10 sp V
TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring 10 sp V

Dette er en eksempelplan for spesialiseringen Måleteknikk og bildeanalyse for kull 2022.

Grønn = obligatoriske fellesemner, blå = obligatoriske miljøfysikkemner, grå = emner som dekker matematikkkravet, gul = spesialiseringsemner, rød = valgfrie emner

Emner markert med * betyr at det er mulig å bytte emnet med andre emner fra en liste.

Foto
NMBU

Spesialisering - Anvendt matematikk og miljøfysisk analyse

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (60 sp):
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
FYS375 Energiteknologi laboratorium 10 sp H *Kan byttes med annet FYS3xx-emne, for eksempel FYS301
FYS376 Solenergi 10 sp V *Kan byttes med annet FYS3xx-emne, for eksempel FYS388
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller 10 sp H
MATH285 Optimering 10 sp V

Anbefalte valgfrie emner:
DAT320 Time series analysis 10 sp H 
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp V
INF250 Bildeanalyse 10 sp H
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder 10 sp V
MATH290 Reell analyse 10 sp V
MLA310 Matrisemetoder for dataanalyse og maskinlæring 10 sp H
STAT340 Anvendte metoder i statistikk 10 sp V
STAT351 Statistisk teori 10 sp V
TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring 10 sp V
UiO-emner

Dette er en eksempelplan for spesialiseringen Anvendt matematikk og miljøfysisk analyse for kull 2022.

Grønn = obligatoriske fellesemner, blå = obligatoriske miljøfysikkemner, grå = emner som dekker matematikkkravet, gul = spesialiseringsemner, rød = valgfrie emner

Emner markert med * betyr at det er mulig å bytte emnet med andre emner fra en liste.

Foto
NMBU

Spesialisering - Klimafysikk

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (60 sp):
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
DAT320 Time series analysis 10 sp H 
EDS260 Globale miljøforandringer 5 sp H
FYS141 Meteorologi 5 sp AUG (tidligere FYS160)
FYS375 Energiteknologi laboratorium 10 sp H
FYS376 Solenergi 10 sp V *Kan byttes med et annet FYS3xx-emne, f.eks. FYS374 eller FYS377
TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring 10 sp V

Anbefalte valgfrie emner
FORNY220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer 10 sp V
FORNY300 Vind- og vannkraft - ressurs, teknologi og energi 10 sp AUG+H
VANN200 Hydrologi 10 sp V
EDS355 Klimaendring og utvikling 10 sp H
INF250 Bildeanalyse 10 sp H
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse 5 sp AUG
STAT340 Anvendte metoder i statistikk 10 sp V

Dette er en eksempelplan for spesialiseringen Klimafysikk for kull 2022.

Grønn = obligatoriske fellesemner, blå = obligatoriske miljøfysikkemner, grå = emner som dekker matematikkkravet, gul = spesialiseringsemner, rød = valgfrie emner

Emner markert med * betyr at det er mulig å bytte emnet med andre emner fra en liste.

Foto
NMBU

Spesialisering - Biofysikk og nevrofysikk

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (50 sp):
INF200 Videregående programmering 10 sp H+JAN/JUN
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
Velg to av (avklar hvilke sammen med masterveileder):
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap 10 sp H
FYS301 Optiske effekter i materialer 10 sp H
FYS375 Energiteknologi laboratorium 10 sp H
UiO-kurs på masternivå

Anbefalte valgfrie emner:
BIO100 Cellebiologi 5 sp H
DAT320 Time series analysis 10 sp H 
FYS141 Meteorologi 5 sp AUG (tidligere FYS160)
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller 10 sp H
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp V
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V
INF250 Bildeanalyse 10 sp H
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse 5 sp AUG
STAT340 Anvendte metoder i statistikk 10 sp V
TEL100 Elektronisk prototyping 5 sp AUG
TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring 10 sp V

Dette er en eksempelplan for spesialiseringen Biofysikk og nevrofysikk for kull 2022.

Grønn = obligatoriske fellesemner, blå = obligatoriske miljøfysikkemner, grå = emner som dekker matematikkkravet, gul = spesialiseringsemner, rød = valgfrie emner

Emner markert med * betyr at det er mulig å bytte emnet med andre emner fra en liste.

Foto
NMBU

Spesialisering - Energifysikk

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (50 sp):
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring 10 sp V
FYS375 Energiteknologi laboratorium 10 sp H
Velg minst to av:
FYS376 Solenergi 10 sp V
FYS373 Kjemisk og biokjemisk energikonvertering 10 sp H oddetallsår
FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering 10 sp H partallsår
FYS377 Digitale elektriske kraftsystemer 10 sp H

Anbefalte valgfrie emner:
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
DAT320 Time series analysis 10 sp H 
FORNY220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer 10 sp V
FORNY300 Vind- og vannkraft - ressurs, teknologi og energi 10 sp AUG+H
FORNY360 Analyser av fornybare energisystemer 10 sp H
FYS141 Meteorologi 5 sp AUG (tidligere FYS160)
TEL200 Introduksjon til robotikk 10 sp V

Dette er en eksempelplan for spesialiseringen Energifysikk for kull 2022.

Grønn = obligatoriske fellesemner, blå = obligatoriske miljøfysikkemner, grå = emner som dekker matematikkkravet, gul = spesialiseringsemner, rød = valgfrie emner

Emner markert med * betyr at det er mulig å bytte emnet med andre emner fra en liste.

Foto
NMBU

Published 26. juli 2022 - 13:38 - Updated 27. juli 2022 - 15:03