2021

For studenter som startet på programmet 2017 -2020

For studenter som startet på programmet 2017 - 2020, klikk her for se studieløp og gjennomføring

Det har vært noe endringer i emner fra studieår 2021/2022. Klikk her for lese mer om endringene.

Generell info om studieplan

Under ser du oversikt over emner for Miljøfysikk.  De to første årene er et fastbelagt løp med felles emner for alle i studiet. De siste tre årene skal du spesialisere deg innenfor en av fem studieretninger, og dette velger du i løpet av andre eller tredje året. Eksempelplaner er planer som automatisk vil bli godkjent som utdanningsplan. Her vil du også finne oversikt over hvilke emner som skal tas per semester. Merk at vi legger til rette for alle studenter som ønsker å spesialtilpasse planen sin. 

Emner med kode på 100-talls nivå er grunnelggende emner. 200-talls emner er en fordypning eller spesialisering. Emner på 300-talls nivå er en høyere grad av fordypning og spesialisering, og de fleste 300- talls emner forutsetter at man har tatt 200-talls emner. 

Eksempelplaner

Under finner du eksempelplaner for de ulike studieretningene. Eksempelplanene er et anbefalt forslag til oppbygning av studiet, og emner her skal i utgangspunktet være timeplansikret. Normert studiebelastning er 30 sp per semester, noe eksempelplanene reflekterer, men man står fritt til å ta flere/færre studiepoeng dersom man ønsker det (OBS! Lånekassen regner 60sp per år som normert studiebelastning for en fulltidsstudent). Det er ikke påkrevd å følge eksempelplanen, men man må være obs på eventuelle forkunnskapskrav og timeplankollisjoner. Merk at vi legger til rette for studenter som trenger å tilpasse studieplanen sin. 

For studenter på høyere årstrinn

Studenter som starter høyere årstrinn får en plan basert på hvilke emner de har fra tidligere og hvilke emner de mangler for å tilfredstille kravene til det 5-årige sivilingeniørstudiet. Ta kontakt med en studieveileder på REALTEK for hjelp med studieplanen.

Endringer fra 2021-2022

Fra 2022 er FYS140 og FYS230 kommet inn som obligatoriske emner for Miljøfysikk, i tillegg til at spesialiseringene er ryddet opp og blitt mer oversiktlige. Det er sterkt anbefalt at dere som følger kull 2021 hopper over på planen for kull 2022. 

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

Følgende emner danner grunnlaget for sivilingeniørutdanningen, og er felles for alle sivilingeniørgradene ved REALTEK. Alle emner er obligatoriske.
IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF120 Programmering og databehandling 10 sp H 
KJM100 Generell kjemi 10 sp V
PHI100 Examen philosophicum  eller PHI101  Examen philosophicum - seminarversjon 10 sp H
MATH111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i dataanlyse 10 sp V eller STAT100 Statistikk 10 sp H/V
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
5 sp i valgfritt emne i økonomi eller samfunnsfag 

Felles obligatoriske emner for miljøfysikk

Følgende emner er obligatoriske for alle miljøfysikkstudenter, og må bestås før masteroppgaven.

FYS103 Måleteknikk og dataanalyse 5 sp JAN+V+JUN
FYS140 Klimaendringer, bærekraft og tilpasninger 5 sp H (ny)
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk 5 sp H
FYS230 Elektroteknikk 10 sp H+JAN (ny)
FYS235 Elektronikk 5 sp V
FYS236 Elektrodynamikk 5 sp V
FYS241 Miljøfysikk 10 sp V
FYS245 Kvantefysikk 10 sp V
FYS252 Termodynamikk og statistisk fysikk 10 sp H eller FYS252A Anvendt termodynamikk 5 sp H + 5 sp fysikk på 200-nivå
FYS272 Energifysikk 10 sp H 

Mastergradsoppgave
M30-MF Masteroppgave 30 sp H/V
(se egne regler for mastergradsoppgaver ved Realtek)

 

 

Matematikkkrav

Velg to emner fra listen der minst ett av emnene må være et matematikkemne på 200-nivå. Merk at noen av emnene i listen går igjen i spesialiseringene, og vil ikke kunne dekke kravene begge steder. Det er satt inn eksempler på emner å velge i de påfølgende eksempelplanene. 

MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller 10 sp H
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder 10 sp V
MATH280 Anvendt lineæralgebra 10 sp V
MATH285 Optimering 10 sp V
MATH290 Reell analyse 10 sp V
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
INF200 Videregående programmering 10 sp H+JAN/JUN
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp V
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V
INF250 Bildeanalyse 10 sp H
STAT340 Anvendte metoder i statistikk 10 sp V
STAT351 Statistisk teori 10 sp V
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon 10 sp V

 

Spesialisering - Måleteknikk og bildeanalyse

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (50 sp):
FYS375 Energiteknologi laboratorium 10 sp H
FYS376 Solenergi 10 sp V
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering 10 sp H
INF200 Videregående programmering 10 sp H+JAN/JUN
INF250 Bildeanalyse 10 sp H

Anbefalte valgfrie emner:
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
DAT320 Time series analysis 10 sp H 
GMBB100 Bildebruk i geomatikk 5 sp JAN
LAD102 GIS- praktisk introduksjon 5 sp H
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V
TEL200 Introduksjon til robotikk 10 sp V
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon 10 sp V
TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring 10 sp V

 

Spesialisering - Anvendt matematikk og miljøfysisk analyse

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (60 sp):
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
FYS375 Energiteknologi laboratorium 10 sp H *Kan byttes med annet FYS3xx-emne, for eksempel FYS301
FYS376 Solenergi 10 sp V *Kan byttes med annet FYS3xx-emne, for eksempel FYS388
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller 10 sp H
MATH285 Optimering 10 sp V

Anbefalte valgfrie emner:
DAT320 Time series analysis 10 sp H 
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp V
INF250 Bildeanalyse 10 sp H
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder 10 sp V
MATH290 Reell analyse 10 sp V
MLA310 Matrisemetoder for dataanalyse og maskinlæring 10 sp H
STAT340 Anvendte metoder i statistikk 10 sp V
STAT351 Statistisk teori 10 sp V
TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring 10 sp V
UiO-emner

 

Spesialisering - Klimafysikk

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (60 sp):
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
DAT320 Time series analysis 10 sp H 
EDS260 Globale miljøforandringer 5 sp H
FYS141 Meteorologi 5 sp AUG
FYS375 Energiteknologi laboratorium 10 sp H
FYS376 Solenergi 10 sp V *Kan byttes med et annet FYS3xx-emne, f.eks. FYS374 eller FYS377
TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring 10 sp V

Anbefalte valgfrie emner
FORNY220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer 10 sp V
FORNY300 Vind- og vannkraft - ressurs, teknologi og energi 10 sp AUG+H
VANN200 Hydrologi 10 sp V
EDS355 Klimaendring og utvikling 10 sp H
INF250 Bildeanalyse 10 sp H
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse 5 sp AUG
STAT340 Anvendte metoder i statistikk 10 sp V

 

Spesialisering - Biofysikk og nevrofysikk

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (50 sp):
INF200 Videregående programmering 10 sp H+JAN/JUN
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
Velg to av (avklar hvilke sammen med masterveileder):
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap 10 sp H
FYS301 Optiske effekter i materialer 10 sp H
FYS375 Energiteknologi laboratorium 10 sp H
UiO-kurs på masternivå

Anbefalte valgfrie emner:
BIO100 Cellebiologi 5 sp H
DAT320 Time series analysis 10 sp H 
FYS141 Meteorologi 5 sp AUG
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller 10 sp H
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp V
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V
INF250 Bildeanalyse 10 sp H
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse 5 sp AUG
STAT340 Anvendte metoder i statistikk 10 sp V
TEL100 Elektronisk prototyping 5 sp AUG
TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring 10 sp V

 

Spesialisering - Energifysikk

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (50 sp):
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring 10 sp V
FYS375 Energiteknologi laboratorium 10 sp H
Velg minst to av:
FYS376 Solenergi 10 sp V
FYS373 Kjemisk og biokjemisk energikonvertering 10 sp H oddetallsår
FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering 10 sp H partallsår
FYS377 Digitale elektriske kraftsystemer 10 sp H

Anbefalte valgfrie emner:
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
DAT320 Time series analysis 10 sp H 
FORNY220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer 10 sp V
FORNY300 Vind- og vannkraft - ressurs, teknologi og energi 10 sp AUG+H
FORNY360 Analyser av fornybare energisystemer 10 sp H
FYS141 Meteorologi 5 sp AUG
TEL200 Introduksjon til robotikk 10 sp V

Published 26. juli 2022 - 13:30 - Updated 26. juli 2022 - 14:18