Oppbygging

For studenter som startet på programmet 2017 -2020

For studenter som startet på programmet 2017 - 2020, klikk her for se studieløp og gjennomføring

Det har vært noe endringer i emner fra studieår 2021/2022. Klikk her for lese mer om endringene.

Generell info om studieplan

Under ser du oversikt over emner for Miljøfysikk.  De to første årene er et fastbelagt løp med felles emner for alle i studiet. De siste tre årene skal du spesialisere deg innenfor en av fem studieretninger, og dette velger du i løpet av andre eller tredje året. Eksempelplaner er planer som automatisk vil bli godkjent som utdanningsplan. Her vil du også finne oversikt over hvilke emner som skal tas per semester. Merk at vi legger til rette for alle studenter som ønsker å spesialtilpasse planen sin. 

Emner med kode på 100-talls nivå er grunnelggende emner. 200-talls emner er en fordypning eller spesialisering. Emner på 300-talls nivå er en høyere grad av fordypning og spesialisering, og de fleste 300- talls emner forutsetter at man har tatt 200-talls emner. 

 Eksempelplaner

Under finner du eksempelplaner for de ulike studieretningene. Eksempelplanene er et anbefalt forslag til oppbygning av studiet, og emner her skal i utgangspunktet være timeplansikret. Normert studiebelastning er 30 sp per semester, noe eksempelplanene reflekterer, men man står fritt til å ta flere/færre studiepoeng dersom man ønsker det (OBS! Lånekassen regner 60sp per år som normert studiebelastning for en fulltidsstudent). Det er ikke påkrevd å følge eksempelplanen, men man må være obs på eventuelle forkunnskapskrav og timeplankollisjoner. Merk at vi legger til rette for studenter som trenger å tilpasse studieplanen sin. 

 For studenter på høyere årstrinn

Studenter som starter høyere årstrinn får en plan basert på hvilke emner de har fra tidligere og hvilke emner de mangler for å tilfredstille kravene til det 5-årige sivilingeniørstudiet. Ta kontakt med en studieveileder på REALTEK for hjelp med studieplanen.

Innførings- og breddeemner ( obligatoriske emner)

IMRT100 - Innføringsemne 5 sp AUG
PHI100/PHI101 - Examen philosophicum 10 sp H
KJM100 - Generell kjemi 10 sp V*
Valgfritt emne i økonomi eller samfunnsfag (F.eks. ECN110 eller JUS100) 5 sp 

*Fra og med kull 2021 er det ikke lenger mulig å søke fritak fra KJM100

10 sp informatikk

INF120 - Programmering og databehandling 10 sp H

80 sp fysikk

FYS101 - Mekanikk 10 sp V
FYS102 - Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
FYS103 - Måleteknikk og dataanalyse  5 sp JAN/V/JUN
FYS155 - Laboratoriekurs i fysikk 5 sp H
FYS235 - Elektronikk 5 sp V
FYS236 - Elektrodynamikk 5 sp V
FYS245 - Kvantefysikk 10 sp V
FYS241 - Miljøfysikk 10 sp V
FYS252  - Termodynamikk og statistisk fysikk 10 sp H (anbefales) eller FYS252A Anvendt termodynamikk 5 sp H og et valgfritt fysikkemne (ikke FYS100)
FYS272 - Energifysikk 10 sp H

60 sp matematikk

DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering (tidligere MATH-INF110) eller STAT100 - Statistikk 10 sp H/V
MATH111 - Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 - Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 - Lineær algebra og lineære differensiallikninger 10 sp H

I tillegg velges to av emnene*
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller 10 sp H
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder 10 sp V
MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp V
MATH310 Utvalgte emner i anvendt matematikk 10 sp H/V
STAT340 Anvendte metoder i statistikk 10 sp V
STAT351 Statistisk teori 10 sp V

* I eksempelplanen til de ulike spesialiseringene har det blitt lagt inn matematikkemner som er anbefalt. INF200, INF221, INF230, INF250, DAT200 eller TEL240 kan erstatte et av matematikk emnene.

Spesialisering

Minst 20 sp må velges blant emner i fysikk, informatikk, data science eller matematikk på 200/300-nivå (inkl TEL240)

Les mer om de ulike spesialiseringene her. Eksempelplan for de ulike spesialiseringene kan du lese mer om her.

Masteroppgave og masteremner

30 sp 300-nivå hvorav minst 15 sp må være fysikkemner: 

  • Mulige fysikkemner: FYS373, FYS374, FYS375, FYS376, FYS377, FYS388, FYS301, IRE35115(HiØ)
  • Andre emner: DAT300, MATH310, MATH401,  STAT340, STAT351, FMI310, FMI312, KJM311, KJM351 og masteremner på UiO og UNIS eller andre læresteder.
  • Spesialpensum kan inngå med 5-15 sp. (Spesialpensum er et individuelt avtalt pensum mellom student og masterveileder.)

M30-MF Masteroppgave 30 V/H

 

Eksempelplaner

Eksempelplaner er planer som automatisk vil bli godkjent som utdanningsplan. Programmet tilbyr eksempler på studieløp for fem spesialiseringer. 

Klikk her for oversikt over eksempelplanene.

 

Published 10. juli 2019 - 11:23 - Updated 30. november 2021 - 10:35