Oppbygging og eksempelplaner

Studiet tilbyr fem spesialiseringer. Eksempelplaner er planer som automatisk vil bli godkjent som utdanningsplan. Merk at vi legger til rette for alle studenter som ønsker å spesialtilpasse planen sin.

Oppbygging

Innføringsemner

IMRT100 - Innføringsemne 5 sp AUG
PHI100/PHI101 - Examen philosophicum 10 sp H

Breddeemner

KJM100 - Generell kjemi 10 sp V
JUS100 - Juridisk metode og norsk rettssystem (kan erstattes med andre samfunnsfaglige emner) 5 sp H
BUS100 - Grunnleggende bedriftsøkonomi (kan erstattes med andre økonomiemner) 5 sp V

80 sp fysikk

FYS101 - Mekanikk 10 sp V
FYS102 - Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
FYS103 - Måleteknikk, optikk og sensorer 5 sp JAN/V/AUG
FYS155 - Laboratoriekurs i fysikk 5 sp H
FYS235 - Elektronikk 5 sp V
FYS236 - Elektrodynamikk 5 sp V
FYS245 - Kvantefysikk 10 sp V
FYS241 - Miljøfysikk 10 sp V
FYS252  - Termodynamikk og statistisk fysikk 10 sp H (anbefales) eller FYS252A Anvendt termodynamikk 5 sp H og et valgfritt fysikkemne (ikke FYS100)
FYS272 - Energifysikk 10 sp H

60 sp matematikk

DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering (tidligere MATH-INF110) eller STAT100 - Statistikk 10 sp H/V
MATH111 - Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 - Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 - Lineær algebra og lineære differensiallikninger 10 sp H

I tillegg velges to av emnene*
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller 10 sp H
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder 10 sp V
MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp V
MATH310 Utvalgte emner i anvendt matematikk 10 sp H/V
STAT321 Teoretisk statistikk I 10 sp H
STAT360 Teoretisk statistikk II 10 sp V
STAT340 Anvendte metoder i statistikk 10 sp V

*Valget styres av valgt spesialisering. INF200, INF221, INF230, INF250, DAT200 eller TEL240 kan erstatte et av emnene.

15 sp informatikk

INF100 - Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
INF120 -  Programmering og databehandling 10 sp V

Spesialisering

Minst 20 sp må velges blant emner i fysikk, informatikk, data science eller matematikk på 200/300-nivå (inkl TEL240)

Les mer om de ulike spesialiseringene her.

Masteroppgave og masteremner

30 sp 300-nivå hvorav minst 15 sp må være fysikkemner

  • Mulige fysikkemner: FYS373, FYS374, FYS375, FYS376, FYS377, FYS388, FYS301, IRE35115(HiØ)
  • Andre emner5: DAT300, MATH310, MATH401, STAT321, STAT360, STAT340, FMI310, FMI312, KJM311, KJM351 og masteremner på UiO og UNIS eller andre læresteder
  • Spesialpensum kan inngå med 5-15 sp. (Spesialpensum er et individuelt avtalt pensum mellom student og veileder.)

M30-MF Masteroppgave 30 V/H

Eksempelplaner

Programmet tilbyr eksempler på studieløp for fem spesialiseringer.

Published 10. juli 2019 - 11:23 - Updated 18. september 2019 - 14:29