Oppbygging og eksempelplaner

Obs! Merk at her står det informasjon om studieoppbygging for studenter som begynner på høst 2020. De eldre utdanningsplanene er vedlagt som pdf-filer.

Oppbygging

Studieplan

Under ser du oversikt over emner for Miljøfysikk.  De to første årene er et fastbelagt løp med felles emner for alle i studiet. De siste tre årene skal du spesialisere deg innenfor en av fem studieretninger, og dette velger du i løpet av andre eller tredje året. Eksempelplaner er planer som automatisk vil bli godkjent som utdanningsplan. Her vil du også finne oversikt over hvilke emner som skal tas per semester. Merk at vi legger til rette for alle studenter som ønsker å spesialtilpasse planen sin. Detaljert informasjon om studieoppbygging til Miljøfysikk 2020 er vedlagt. 

Emner med kode på 100-talls nivå er grunnelggende emner. 200-talls emner er en fordypning eller spesialisering. Emner på 300-talls nivå er en høyere grad av fordypning og spesialisering, og de fleste 300- talls emner forutsetter at man har tatt 200-talls emner. 

 

Innførings- og breddeemner ( obligatoriske emner)

IMRT100 - Innføringsemne 5 sp AUG
PHI100/PHI101 - Examen philosophicum 10 sp H
KJM100 - Generell kjemi 10 sp V*
Valgfritt emne i økonomi eller samfunnsfag (F.eks. ECN110 eller JUS100) 5 sp**

* Studenter som har Kjemi 1 og Kjemi 2 fra vgs med minst karakteren 4 kan søke fritak fra KJM100.

** For eldre studenter har kravet vært å velge et emne både i økonomi og samfunnsfag. De som følger den eldre planen, kan velge å følge den  det nye kravet eller det eldre kravet. 

 

 

15 sp informatikk

INF100 - Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
INF120 -  Programmering og databehandling 10 sp V

80 sp fysikk

FYS101 - Mekanikk 10 sp V
FYS102 - Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
FYS103 - Måleteknikk, optikk og sensorer 5 sp JAN/V/JUN
FYS155 - Laboratoriekurs i fysikk 5 sp H
FYS235 - Elektronikk 5 sp V
FYS236 - Elektrodynamikk 5 sp V
FYS245 - Kvantefysikk 10 sp V
FYS241 - Miljøfysikk 10 sp V
FYS252  - Termodynamikk og statistisk fysikk 10 sp H (anbefales) eller FYS252A Anvendt termodynamikk 5 sp H og et valgfritt fysikkemne (ikke FYS100)
FYS272 - Energifysikk 10 sp H

60 sp matematikk

DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering (tidligere MATH-INF110) eller STAT100 - Statistikk 10 sp H/V
MATH111 - Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 - Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 - Lineær algebra og lineære differensiallikninger 10 sp H

I tillegg velges to av emnene***
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller 10 sp H
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder 10 sp V
MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp V
MATH310 Utvalgte emner i anvendt matematikk 10 sp H/V
STAT321 Teoretisk statistikk I 10 sp H ( siste gang vår 2020)
STAT360 Teoretisk statistikk II 10 sp V ( siste gang vår 2020)
STAT340 Anvendte metoder i statistikk 10 sp V
STAT351 Statistisk teori 10 sp V

*** I eksempelplanen til de ulike spesialiseringene har det blitt lagt inn matematikkemner som er anbefalt. INF200, INF221, INF230, INF250, DAT200 eller TEL240 kan erstatte et av matematikk emnene.

Spesialisering

Minst 20 sp må velges blant emner i fysikk, informatikk, data science eller matematikk på 200/300-nivå (inkl TEL240)

Les mer om de ulike spesialiseringene her. Eksempelplan for de ulike spesialiseringene kan du lese mer om her.

Masteroppgave og masteremner

30 sp 300-nivå hvorav minst 15 sp må være fysikkemner: 

  • Mulige fysikkemner: FYS373, FYS374, FYS375, FYS376, FYS377, FYS388, FYS301, IRE35115(HiØ)
  • Andre emner: DAT300, MATH310, MATH401,  STAT340, STAT351, FMI310, FMI312, KJM311, KJM351 og masteremner på UiO og UNIS eller andre læresteder****
  • Spesialpensum kan inngå med 5-15 sp. (Spesialpensum er et individuelt avtalt pensum mellom student og masterveileder.)

M30-MF Masteroppgave 30 V/H

**** Eksempler på emner fra andre læresteder finner du her

Eksempelplaner

Programmet tilbyr eksempler på studieløp for fem spesialiseringer som du kan lese mer om her.

 

Published 10. juli 2019 - 11:23 - Updated 22. desember 2020 - 10:57