Spesialisering i miljømåleteknikk og bildeanalyse

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKTER

Du arbeider med masteroppgaven din i et aktivt forskningsmiljø. Her er noen eksempler på aktuelle forskningsområder:

Kreftdiagnostikk.

Metoder fra bildebehandling og statistikk brukes til analysere CT-bilder (røntgenbilder) for å finne kreftsvulster i kroppen. Dette kan også brukes til å finne ut hvilke pasienter som kan nyttiggjøre seg strålebehandling.

Biospektrometri
Spektrometri brukes til detaljerte analyser av biologisk materiale.

Hyperspektral bildeanalyse

Med hyperispektrale kamera analyseres strukturene i silisiumkrystallene til en solcelle slik at en kan forstå hvordan solcellene kan gjøres mer effektive.

En solcelle som er nedkjølt med flytende nitrogen fotograferes med multispektralt kamera i Solcellelaboratoriet ved NMBU.
Foto
NMBU

Masterveiledere:

Published 19. desember 2012 - 20:00 - Updated 4. januar 2017 - 14:40