Spesialisering i klimafysikk og biometeorologi

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKTER
Du arbeider med masteroppgaven din i et aktivt forskningsmiljø. Her er noen eksempler på aktuelle forskningsområder:

Klimatidsserier
NMBU har en egen meteorologisk feltstasjon for hvor det daglig måles over 40 forskjellige klimaparametre. Målingene har pågått i over 150 år. Her kan du arbeide med homogenisering av lange måleserier og studere klimaendringer.

Meteorologisk målehytte

Instrumentteknologi for meteorologi og klima

På NMBUs feltstasjon undersøkes ny teknologi for måling av klimaparametre som temperatur, nedbørsmengde og nedbørstype, snødybde i samarbeid med Meteorologisk institutt.

NMBU samarbeider med Meteorologisk institutt om utvikling av måleteknologi for snø. Bildet er hentet fra forskningsstasjonen på Haukelid. Hva med en masteroppgave her?
Foto
NMBU

Klimapåvirkning i byggematerialer

På feltstasjonen på Ås testes forskjellige trematerialer som utsettes for langtidspåvirkning av vær og vind.

Materialprøver under testing i ute i felt.
Foto
NMBU

Masterveiledere:

Published 19. desember 2012 - 19:00 - Updated 4. januar 2017 - 14:47