Spesialisering i energifysikk

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKTER
Du arbeider med masteroppgaven din i et aktivt forskningsmiljø. Her er noen eksempler på slike forskningsprosjekter:

CO2-fangst
Høytempererte saltbad er en metode for å fange CO2 på samme måte som naturen selv gjør det.

Student Heidi Nygård arbeider med pyrolyseovnen i Energilaboratoriet.

Solcelleforskning
I Solcellelaboratoriet ved NMBU studeres materialegenskapene til silisiumwafere (solceller). I et fullskala solcelleanlegg på taket av en av bygningene undersøkes energiutbytte og innfasing av solenergi på strømnett.

 

Solcellewafere kjøles ned med flytende nitrogen.

 Solcelle nedkjølt i flytende nitrogen klar for multispektral fotoanalyse i Solcelllaboratoriet ved NMBU

Biodrivstoff

I Biodrivstofflaboratoriet studeres omforming av avfall fra matvareindustri og annet fettholdig biologisk avfall til biodiesel. Hensikten er å produsere biodrivstoff som ikke går på bekostning av matvareproduksjon.

 

·         Posten legger om til biodiesel

 

Biogass
NMBU har et veletablert forskningslaboratorium for biogass. Som råstoff benyttes biologisk avfall fra industri, skogbruk, landbruk, matproduksjon og kloakk. Biogassen som produseres erstatter fossile energibærere.

MASTERVEILEDERE I ENERGIFYSIKK

 

Published 19. desember 2012 - 17:00 - Updated 2. mars 2017 - 12:27