Spesialisering i biofysikk og nevrofysikk

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKTER
Du arbeider med masteroppgaven din i et aktivt forskningsmiljø. Her er noen eksempler på aktuelle forskningsområder:

Beregningsorientert biologi
Som masterstudent arbeider du her sammen med fysikere, matematikere, informatikere, biologer og kjemikere i et felles fagmiljø innen biologisk fysikk spesialisert mot nevrofysikk.

Nervecelle
Nervecelle

Bildeanalyse, spektroskopi og datamodellering

Dette prosjektet inkluderer biologisk fysikk. Mer informasjon finner du under spesialiseringen Miljømåleteknikk og bildeanalyse.

Masterveiledere i biofysikk og nevrofysikk:Published 19. desember 2012 - 18:00 - Updated 4. januar 2017 - 14:33