Gabriel Grødem er prosjektingeniør ved Acergy

Yrkeseksempel Teknologi

Gabriel Grødem arbeider som prosjektingeniør ved Acergy (tidligere Stolt offshore). Han har Master i teknologi, studieretning maskin, prosess og produktutvikling, med spesialisering ”Teknikk for biologisk produksjon”

Gabriel Grødem
Gabriel Grødem Photo:

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber i Acergy, et firma som driver med subsea-rørlegging, overvåking, installasjon og vedlikehold/reparasjon i store deler av verden. Firmaet utfører både konstruksjonsjobben offshore og engineerings-delen av prosjektene. Et av de mest kjente prosjektene er å ha lagt mesteparten av Langeled-rørledningen. Acergy er et av verdens største selskap innen undervannsinstallasjoner, og har ca 8000 ansatte (650 i Norge) og en betydelig flåte av fartøyer og ROV’er.

Jeg tilhører mekanisk design-gruppen, og konstruerer skipsutstyr og subsea-utstyr. Mesteparten av utstyret vi designer, benyttes på Acergy sin flåte av fartøy, og mye opereres av dykkere eller ROV’er på ulike havdyp. Utstyret omfatter alt fra små reparasjonsklammer til hele systemer for dykkerløs rørinstallasjon og reparasjon på store havdyp. Jobben er svært sammensatt, den inkluderer konstruksjon av blant annet metall-strukturer, mekanikk, plast/laminat-konstruksjoner, hydraulikk-systemer, elektroteknikk-systemer og varmesystemer m.fl. Arbeidsdagen består av 3d-konstruksjon og analyse blant annet ved hjelp av FEM-verktøy. Vi har også oppfølging av produksjon, testing og installasjon/utførelse.

Hvilken utdanning tok du på Ås?
Jeg studerte Tekniske fag, spesialisering ”Teknikk for biologisk produksjon”, med litt tillegg av reguleringsteknikk og noe byggtekniske fag. Utdannelsen inneholdt mekanisk konstruksjon, hydraulikk, elektroteknikk, elektronikk etc.

Hvorfor valgte du UMB?
Skolen virket interessant, og jeg forventet kanskje en noe bredere utdannelse enn om jeg hadde studert maskintekniske fag andre steder. Vi fikk en utdannelse på UMB (da NLH) som var allsidig og bred. Dette muliggjorde stor fleksibilitet i valg av jobber etter endt utdannelse.

Hvilken nytte har du av utdanningen i nåværende jobb?
Utdanningen er veldig nyttig. Vi var innom mange fagfelt, og det gjør at jeg har muligheten til å jobbe med prosjekter der mange fagfelt er involvert. Dette gjør hverdagen mer variert og spennende, og gir gode karriere-muligheter innen ulike industrier. Selv hadde jeg ikke tenkt å jobbe innen offshore-industrien da jeg startet på studiene, men utdannelsen fungerer ypperlig også til dette bruket.

Gabriel Grødem arbeider som prosjektingeniør ved Acergy (tidligere Stolt offshore). Han har Master i teknologi, studieretning maskin, prosess og produktutvikling, med spesialisering ”Teknikk for biologisk produksjon”
Gabriel Grødem arbeider som prosjektingeniør ved Acergy (tidligere Stolt offshore). Han har Master i teknologi, studieretning maskin, prosess og produktutvikling, med spesialisering ”Teknikk for biologisk produksjon” Photo:

Hva kan du si om studentmiljøet på Ås?
Studentmiljøet på Ås er unikt. Ås er et lite sted, og det ligger akkurat passe langt fra Oslo. Langt nok fra til at de fleste studentene bor på Ås, nært nok til at det går greit å ta en Oslotur når en måtte ha lyst på det. Men nettopp det faktum at de fleste studenter bor på Ås gjør at det alltid er mye som skjer, både i helger og ukedager. Stort sett alle typer aktiviteter er representert. Og siden alle bor i nærheten, blir en godt kjent med medstudenter. Og det er alltid noe som skjer…

Har du fått et inntrykk av arbeidsgivers forhold til kandidater fra UMB?
UMB er lite kjent på disse kanter av landet, og den grad de er kjent, tror mange at de utdanner bønder. At de utdanner sivil-ingeniører/master-grad-studenter inne blant annet mekaniske fag, er ukjent for de fleste, og det var det nok for min arbeidsgiver også. Jeg vet ikke om andre Acergy-ansatte som er UMB-utdannet. Jeg tror at det er veldig gode jobbmuligheter for UMB-kandidater i Acergy fremover, da det er ekstremt stor mangel på kompetente ingeniører i bransjen.

Råd til kommende studenter?
Jeg vil anbefale UMB som et fleksibelt studium med gode jobb-muligheter. Og det er gode muligheter til å ha det ”kjekt” mens en studerer, studentmiljøet er unikt. Det kan være lurt å prøve å skaffe seg en relevant sommerjobb for å teste ut det en studerer i praksis. Dette, sammen med master-oppgaven gir en muligheten til å finne ut at det virkelig er riktig studieretning en er i gang med uten å ha studert altfor mange år. Men uansett har en stor fleksibilitet innen jobbmuligheter etter endt studie, oftest mye større enn det en selv tror.

Oppdatert
7. desember 2017 - 12:50