Yrkeseksempler

Yrkeseksempler for Maskin, prosess- og produktutvikling

Du kan her lese en artikkel om resultatet, med link til hele undersøkelsen. Under er en del nøkkel-tall:

NMBU generelt:
I overkant 9 av 10 kandidater har hatt sammenhengende arbeid i mer enn 6 måneder etter fullført grad. Derfor sier vi at UMB-utdanning gir jobbgaranti!
Mer enn 8 av 10 er tilfredse med sin utdanning fra UMB. Svært få er misfornøyd

51% fikk jobb før de var ferdige med siste eksamen!
87% fikk jobb som var relevant for utdanningen

I overkant 1 av 3 kandidater fikk din første jobb før fullført utdanning, men begynte først etter fullført grad. Hele 82 % var i arbeid iløpet av 3 måneder ette fullført grad.

Sektorfordeling av hvilken jobb kandidaten har idag:
50% i privat næringsliv
27% i statlig sektor
14% i kommunal sektor
8% i annet arbeid

Tall for IMT spesielt:
59% fikk jobb før de var ferdige med siste eksamen!
91% fikk jobb som var relevant for utdanningen

TID FØR FØRSTE JOBB
59% før siste eksamen
27% etter 0-3 mnd
10% etter 4-7 mnd
3% etter 8-12 mnd
2% etter mer enn 12 mnd

SEKTORVIS FORDELING AV JOBB I DAG
68% i privat næringsliv
12% i statlig sektor
15% i kommunal sektor
5% i annet arbeid

NÅVÆRENDE BRUTTO ÅRSLØNN
0 % under 300 000 kr
3% 300 - 349 000 kr
5 % 350 - 399 000 kr
30 % 400 - 449 000 kr
27 % 450 - 499 000 kr
24 % 500 - 599 000 kr
8 % 600 000 kr eller mer

Published 23. oktober 2006 - 12:00 - Updated 10. mars 2017 - 10:28