Heidi Berg Sand

Heidi Berg Sand har gjennomført en 5-årig master i Maskin, prosess og produktutvikling på UMB. Nå jobber hun hos FMC Technologies, som er verdensledene på sitt felt.

Heidi Berg Sand

 

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

 


Jeg jobber for FMC Technologies på Kongsberg. FMC Technologies er verdensledende produsent og leverandør av Subsea-produksjonssystem. Jeg er produkt eier for High flow CIV (kjemiske injeksjons ventiler). CIV sitter på juletreet, den første enheten brønnstrømmen møter på oversiden av brønnhode på havbunnen. CIV har i oppgave å forhindre ulike tiltetningsproblemer slik som voks, asfaltene, hydrater, avleiring og emulsjoner ved å injisere inn ulike kjemikaler i produksjonslinja. Min oppgave er å følge opp utstyret helt fra tenderfasen av prosjektet til ettermarked og vedlikehold.

 

 

Hvorfor valgte du UMB?

Jeg begynte på masterprogram Maskin og produktutvikling på UMB etter fullført bachelorgrad i Maskiningeniør fra HiO. Det passet perfekt å begynne på UMB siden det kun er en liten togtur fra Oslo.

 

Hva slags nytte har du av utdannngen din i nåværende jobb?

Jobben min krever en bred kompetanse og interesse for å lære nytt, så jeg har hatt mye nytte av utdanningen. Jeg jobber med alt fra materialegenskaper, paknings valg, sveiseprosedyrer, beregning av strømninger å kjøre ulike simuleringer på CIVene, gi input til tester og følge de opp, osv...

 

Hva kan du si om studentmiljøet på Ås?

Studentmiljøet på Ås er et kapittel for seg selv. De som tror at det som er landlig er traust bør absolutt ta noen år på Ås. Bare det å lese UMB sin studiehåndbok er underholdning.

 

Avslutningsvis, har du noen råd til kommende studenter?

Jeg kan virkelig anbefale UMB. Det er en skole med muligheter og tett kontakt mellom elever og lærere. Det er et høyt kompetansenivå der med mange kreative doktorgradsstudenter og doktorer til verkstedfolkene som kan gi deg alt det svaret du ikke finner noe annet sted.

 

Published 21. desember 2011 - 20:00 - Updated 1. november 2018 - 14:44