Fordypning: Energiteknologi

Energiforbruket i norsk prosess- og produksjonsindustri utgjør den største enkeltposten i det nasjonale energiregnskapet, og har stor betydning for lønnsomheten hos bedriftene. Ved å studere energi- og prosessteknikk vil du lære om hvordan du kan redusere energi- og produksjonskostnader, utnytte dagens og framtidas teknologi og energikilder på best mulig måte, og på dette viset bidra til å spare miljøet.

Prosess og energiteknikk

GRUNDIG BASIS I INGENINIØRFAG

Studiet i prosess- og energiteknikk legger vekt på å gi deg gode kunnskaper om energifysiske sammenhenger og moderne energiteknologi. Du vil få gode kunnskaper om styring av industrielle produksjonsprosesser, og ikke minst grunnlag for å kunne delta i utvikling og bruk av ny og innovativ teknologi i denne industrisektoren.

I første del av studiet ved NMBU får du en innføring i hvordan de fysiske lovene fungerer, med hensyn til prosesser som foregår i naturen og i industriell sammenheng. Vi ser også nærmere på hvordan matematikk kan brukes til å beskrive og modellere slike prosesser. Du får innsikt i termodynamiske prosesser og sammenhenger, hydrodynamikk, varmestråling og varmeoverføring, såvel som nye måter å fange opp, lagre og omforme energi. Du lærer også om kjemiske prosesser og hvordan de utnyttes til å bygge opp, bryte ned og forandre egenskaper hos mange ulike typer råmaterialer.

Gjennom ingeniørfag som materiallære, fasthetslære, maskinelementer, teknisk design, elektronikk, elektroteknikk, reguleringsteknikk og automasjon, samt moderne dataanalyseverktøy, får du også god innsikt i hvordan ulike maskiner og prosessteknisk utstyr fungerer rent teknisk. Du lærer hvordan de kan styres på en best mulig måte, hvilke belastninger de tåler og hvordan væsker, gasser og ulike materialer oppfører seg ved ulike betingelser osv. Laboratorieøvelser av ulike slag inngår i de fleste av emnene slik at du får testet de teoretiske kunnskapene dine, og lært nye ting på en morsom og praktisk måte, sammen med dine medstudenter.  
                                                                       

PROSESSER OG TEKNOLOGI FOR FORNYBAR ENERGI
Når grunnfagene er unnagjort er tiden inne for å se nærmere på teknologier for å utnytte ulike energikilder, hvordan energi genereres, overføres og brukes på en mest mulig effektiv og miljøvennlig måte i industrien, eller i samfunnet forøvrig. Du lærer også om turbiner og forbrenningsanlegg, renseutstyr, energiprosesser og effektivisering av disse, solceller, varmepumper og klimaanlegg, samt hvordan energi og råstoffer kan gjenvinnes på ulike måter. Valgfrie innovasjonsfag vil også kunne hjelpe deg å lokke fram dine kreative sider.

På mastertrinnet kommer du til å arbeide mer selvstendig med spesialemner, laboratoriearbeid og prosjekter som tar opp tidsaktuelle temaer og problemstillinger. Er svaret for framtiden å produsere elektrisitet fra gass, kull, avfall, biomasse, eller kan man få mer ut av vannkraft, vind, bølger eller andre fornybare energikilder? Hvordan kan man omdanne avfall til å generere energi, spare miljøet og samtidig få en rimeligere og mer rasjonell produksjon?

MASTERGRAD
Siste del av studiet omfatter hovedfag i prosessteknikk og i energifysikk/energiteknikk, samt et selvstendig avsluttende Mastergradsprosjekt på 30 studiepoeng, som du gjennomfører i samarbeid med bedrifter, og forskere og veiledere ved fakultetet.

Fordypningsprofilen i prosess- og energiteknikk er det nyeste tilskuddet blant fordypningmulighetene i studieretningen Maskin-, prosess- og produktutvikling, og tar opp de viktigste utfordringene næringslivet står ovenfor i årene framover. Studiet er løsningsorientert og sivilingeniørkompetanse på dette området har vært mangelvare i næringslivet. Som sivilingeniørstudent med prosess- og energiteknikk som fagområde kan vi garantere deg et spennende siste studieår og gode jobbmuligheter.

 

 

Published 17. januar 2009 - 21:00 - Updated 24. januar 2020 - 11:14