Fordypning: Bærekraftig prosessteknikk

Prosessindustrien er den mest allsidige av industrigreinene i Norge, og omfatter i dag alt fra moderne petroleumsindustri til avfallsbehandling og framstilling av mat- og drikkevarer. Ved å studere maskin- og prosessteknikk lærer du om prosessveien fra råvare til ferdig produkt, hvordan teknisk utstyr bygges opp og fungerer, og hvordan kompliserte industriprosesser kan styres og optimeres med hensyn til kvalitet, økonomi og miljø.

Maskin og prosessteknikk

GRUNDIG BASIS I INGENIØRFAG

Studiet i maskin- og prosessteknikk legger vekt på utvikling av gode ingeniørtekniske kunnskaper og gode kunnskaper i anvendt prosessteknikk. På denne måten vil du kunne delta i arbeidet med å utvikle nye maskiner og prosessteknisk utstyr, bygge opp små og store prosesstekniske anlegg og styre og forbedre industrielle produksjonsprosesser.

I første del av studiet ved NMBU får du en innføring i hvordan fysikk, kjemi og biologi griper inn i hverandre med hensyn til egenskapene til materialer, væsker og gasser. Matematikk og databehandling brukes til å beskrive og modellere slike endringsprosesser, og fungerer som et viktig kontroll- og styringsverktøy. Videre lærer du hvordan man kan bruke denne kunnskapen til å påvirke og endre egenskapene hos ulike typer råstoffer.

Gjennom videregående emner som termodynamikk, hydrodynamikk og transport av væsker og gasser, får du god innsikt i hvordan de fysiske lovene fungerer i praksis. I ingeniørfagene; materiallære, fasthetslære, maskinelementer og teknisk design får du lære mer om hvordan maskiner og prosessteknisk utstyr utvikles, bygges opp og hvordan de fungerer. Valgfrie innovasjonsfag vil også kunne hjelpe deg med å lokke fram dine mer kreative sider.

 

Robot
Robot Photo: I. Burud

 

MASKIN- OG PROSESSTEKNIKK
Når de grunnleggende ingeniørkunnskapene dine er på plass, er det tid for å se nærmere på viktige prosesser, maskiner og teknisk utstyr som benyttes mye i industrien. Du lærer blant annet om energi og energioverføring, moderne varme- og kjøleteknikk, varmevekslere, pumpe- og transportsystemer. I tillegg får du innsikt i avanserte systemer som kan omdanne råstoffer eller skille ut bestanddeler ved bruk av høy temperatur, trykkendringer og om andre kjemiske og mekaniske metoder og separasjonsteknikker. 

Gjennom emnene i elektronikk, elektroteknikk, reguleringsteknikk og automasjon, lærer du hvordan du kan måle fysiske egenskaper, registrere dem, og hvordan man kan styre og automatisere maskiner og prosesser på en best mulig måte. Du lærer også å bruke avanserte dataprogrammer for strømningsoptimering, styrkeanalyse og dimensjonering av anleggsdeler og produksjonssystemer.


MASTERGRAD

På mastertrinnet kommer du til å arbeide mer selvstendig med spesialemner, laboratoriearbeid og prosjekter der du kommer i nærmere kontakt med problemstillinger knyttet til prosessindustrien og produksjonsbedrifter. Slike prosjekter kan spenne fra tidlig utvikling og konstruksjon av elementer for bruk i teknisk utstyr, til analyse av ulike produksjonsprosesser og produktegenskaper.

Siste del av studiet omfatter masterfag i maskinkonstruksjon og maskindesign og i prosessteknikk, samt et selvstendig avsluttende mastergradsprosjekt på 30 studiepoeng, som du gjennomfører i samarbeid med bedrifter, og forskere og veiledere ved fakultetet.

Fagmiljøene ved NMBU og RealTek spenner fra biologi og kjemi til matindustri, avfallsbehandling og renseteknikk, bioenergi og teknisk innovasjon. Både disse miljøene, og næringslivet vi jobber sammen med, trenger unge og kreative samarbeidspartnere. Som sivilingeniørstudent med maskin- og prosessteknikk som fagområde kan vi garantere deg et spennende siste studieår og gode jobbmuligheter.

 

Published 11. september 2006 - 12:00 - Updated 24. januar 2020 - 11:15