Fordypning: Produktutvikling og maskindesign

Har du noensinne hatt lyst til å finne ut hvordan de elektroniske eller mekaniske delene i bilen din fungerer, eller hvordan man utvikler og bygger store og små maskiner og tekniske hjelpemidler man trenger i hverdagen? Hva består de av, og hvor lenge varer de før de går i stykker? Tåler de en kollisjon eller en skikkelig rundvelt? Kanskje du også har fundert på hvordan du kan utvikle en god idé du har til en prototype som ingen hittil har sett helt maken til, og som alle vil kjøpe?

Maskin og produktutvikling

 

GRUNDIG BASIS I INGENIØRFAG
Studiet i maskin- og produktutvikling er en allsidig sivilingeniørutdanning. Den er spesialtilpasset et næringsliv som setter stadig større krav til tekniske kunnskaper, kreativitet, planlegging og samarbeid mellom mange ulike typer kompetanseområder. Du får muligheten til å lære hvordan man kan bidra i arbeidet med å designe og utvikle nye maskiner og bruksprodukter, hvordan man gjennomfører utviklingsprosjekter, og hvordan du kan sikre og realisere produktidéer.

Vi gir deg derfor en innføring i teknisk innovasjon litt tidlig i studiet, og allerede de tre-fire første ukene ved NMBU får du en liten forsmak på dette. Samtidig må du også lære en del fysikk, matematikk, statistikk, informatikk og teknisk design. Kombinert med din egen kreativitet brukes disse kunskapene til å legge grunnlaget for utviklingen av et vellykket teknologiprodukt og bidra til økt verdiskapning i samfunnet.

I videregående emner som fasthetslære, maskinelementer, materiallære og styrkeanalyse (FEM) lærer du hvordan ulike typer konstruksjoner og maskiner kan beregnes og dimensjoneres, slik at de tåler de påkjenningene de blir utsatt for. Gjennom emner i elektronikk, elektroteknikk, reguleringsteknikk og automasjon lærer du hvordan man kan bygge og tilpasse elektriske og hydrauliske motorer, servo- og styringssystemer. Du får også lære hvordan små og store robotiserte produksjonsmaskiner arbeider og programmeres, slik at de gjør det du ønsker at de skal gjøre.

 

Photo:

 

PRODUKTUTVIKLING OG DESIGN
Etter hvert som du blir ferdig med de grunnleggende ingenørfagene får du mer trening i metodikk for produktutvikling og produktdesign, og du får lære å bruke noen av de beste design- og analyseprogrammene som kan oppdrives til en kraftig PC, både til maskintegning (2D og 3D), animasjon (4D) og analyse av maskindeler, konstruksjoner og komplekse maskiner. Denne delen av studiet inneholder også tilleggsemner innen planlegging og prosjektstyring, økonomi og bedriftsetablering.

PROSJEKTARBEID
På mastertrinnet kommer du til å arbeide mer selvstendig med spesialemner, laboratoriearbeid og utviklingsprosjekter, der du kommer i nærmere kontakt med tekniske problemstillinger knyttet til næringslivet. Valgmulighetene er mange, men det er ofte en fordel å kople seg på prosjekter som allerede foregår ved fakultetet, eller ta kontakt med én av mange bedrifter og organisasjoner som vi kjenner. Slike prosjekter kan spenne fra ren produktutvikling og konstruksjon av nytt teknisk utstyr, til analyse av komponenter og større tekniske systemer.

MASTERGRAD
Siste del av studiet omfatter masterfag i maskindesign/maskinkonstruksjon, konsept- og produktrealisering og industrielle rettigheter, samt et selvstendig avsluttende mastergradsprosjekt på 30 studiepoeng som du gjennomfører den siste våren du er ved NMBU, i samarbeid med bedrifter, og forskere og veiledere ved fakultetet.

Er du både flink og heldig kan det hende at noe av det du planlegger og konstruerer blir til virkelighet ved protypeverkstedet vårt, alt mens du er student. Og hvem vet, kanskje du får en andel i et patentbrev med på kjøpet.

Kan du alt når du er ferdig med studiet? Nei slett ikke, men de som har ansatt tidligere studenter gir gode tilbakemeldinger, og etterspørselen etter kandidater med spesialisering i maskin- og produktutvikling er større enn noensinne. Vi kan love deg at mye av studietiden din hos oss blir interessant, men ikke at du blir rik og berømt med en gang!

 

Published 11. september 2006 - 13:00 - Updated 24. januar 2020 - 11:15