Eksempelplaner

Grunnpakke siving (100 sp):

 • IMRT100    Innføringsemne - fagorientert prosjekt
 • INF100     Prinsipper i informasjonsbehandling
 • INF120     Programmering og databehandling
 • PH100   Examen philosophicum  /PHI101  Examen philosophicum - seminarversjon
 • MAHT111   Kalkulus 1
 • MATH112   Kalkulus 2
 • MATH113  Lineær algebra og lineære differensiallikninger  
 • MATH-INF110  Grunnleggende dataanalyse /STAT100  Statistikk
 • FYS101     Mekanikk
 • FYS102     Termofysikk og elektromagnetisme
 • Økonomi (ECN120 eller annet emne)   Innføring i makroøkonomi, del I
 • Samfunnsfag (JUS100 eller annet emne)   Juridisk metode og norsk rettssystem

 

Grunnpakke Maskin (65 sp):

 • KJM100    Generell kjemi
 • FYS110   Statikk
 • FYS230  Elektroteknikk
 • FYS235 Eletronikk (fra og med kull H19)
 • TIP100   Teknisk innovasjon
 • TBM120    Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk
 • TBM200   Materiallære
 • TMP100  Maskin og prosessteknikk
 • TMP160   Teknisk design
 • TMP261  Varme og strømningssimulering (til og med H18-kull)

 

Profilemner  Maskin- og produktutvikling (75 sp):

 • TBM250  Elementmetoden
 • TIP150   Moderne verkstedteknikk, innføringsemne
 • TIP200    Produktutvikling og produktdesign med 3D
 • TIP300  Konsept og produktrealisering
 • TMP220   Maskinelementer og effektoverføringssystemer
 • TMP261 Varme og strømningssimulering
 • TMP271  Maskin- og kjøretøydynamikk (gikk siste gang 2017. Ny versjon planlegges 2020)
 • TMP301   Maskin- og produktutvikling

Profilemner  Maskin- og prosessteknikk (95 sp):

 • TBM250  Elementmetoden
 • FYS235 Elektronikk
 • FYS251 Varmeoverføring og energi
 • TPS200 Fluidmekanikk
 • TPS210 Transport av væsker og gasser
 • TMPP251 Energi og Prosessteknikk
 • TMPP350 Energi og Prosessteknikk Hovedkurs
 • TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon
 • TMP220   Maskinelementer og effektoverføringssystemer
 • TMP261 Varme og strømningssimulering
 • TMP271  Maskin- og kjøretøydynamikk (gikk siste gang 2017. Ny versjon planlegges 2020)
 • TMP301   Maskin- og produktutvikling

 

Profilemner  Prosess- og energiteknikk (95 sp):

 • FYS103  Måleteknikk, optikk og sensorer
 • TPS200 Hydrodynamikk
 • FYS235 Elektronikk
 • FYS251 Varmeoverføring og energi
 • FYS252A Anvendt termodynamikk
 • FYS272 Energifysikk og energiomforming
 • FYS377 Elektriske kraftsystemer og anlegg / FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering / FYS373 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering/ FYS376 Solenergi
 • FYS375 Energiteknologi, lab
 • TPS210 Transport av væsker og gasser
 • TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon
 • TMPP251 Energi og Prosessteknikk
 • TMPP350 Energi og Prosessteknikk Hovedkurs
Published 15. juli 2016 - 14:43 - Updated 12. desember 2018 - 10:13