Eksempelplaner

Grunnpakke siving (100 sp):

 • IMRT100    Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
 • INF100     Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
 • INF120     Programmering og databehandling 10 sp V
 • PH100   Examen philosophicum  /PHI101  Examen philosophicum - seminarversjon 
 • MAHT111   Kalkulus 1 10 sp H
 • MATH112   Kalkulus 2 10 sp V
 • MATH113  Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
 • MATH-INF110  Grunnleggende dataanalyse 10 sp V /STAT100  Statistikk 10 sp H/V
 • FYS101     Mekanikk 10 sp V
 • FYS102     Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
 • Økonomi (ECN120 eller annet emne) Innføring i makroøkonomi, del I 5 sp H
 • Samfunnsfag (JUS100 eller annet emne) Juridisk metode og norsk rettssystem 5 sp H

 

Grunnpakke Maskin (65 sp):

 • KJM100    Generell kjemi 10 sp V
 • FYS110   Statikk 5 sp Jan
 • FYS230  Elektroteknikk 10 sp H/JAN/JUN
 • FYS235 Eletronikk (fra og med kull H19) 5 sp V
 • TIP100   Teknisk innovasjon 5 sp V
 • TBM120    Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk 
 • TBM200   Materiallære
 • TMP100  Maskin og prosessteknikk (fra og med kull H19) 5 sp H
 • TMP160   Teknisk design 5 sp V
 • TMP261  Varme og strømningssimulering (til og med H18-kull) 5 sp V

 

Profilemner  Maskin- og produktutvikling (75 sp):

 • TBM250  Elementmetoden 10 sp AUG/H
 • TIP150   Moderne verkstedteknikk, innføringsemne 5 sp V
 • TIP200    Produktutvikling og produktdesign med 3D 10 sp H
 • TIP300  Konsept og produktrealisering 15 sp H
 • TMP220   Maskinelementer og effektoverføringssystemer 10 sp V
 • TMP261 Varme og strømningssimulering 5 sp V
 • TMP271  Maskin- og kjøretøydynamikk (gikk siste gang 2017. Ny versjon planlegges 2020) 
 • TMP301   Maskin- og produktutvikling 15 sp AUG/H

Profilemner  Maskin- og prosessteknikk (95 sp):

 • TBM250  Elementmetoden 10 sp AUG/H
 • FYS235 Elektronikk 5 sp V
 • FYS251 Varmeoverføring og energi 5 sp V
 • TPS200 Fluidmekanikk 10 sp V
 • TPS210 Fluidmekanikk 2 10 sp H 
 • TMPP251 Energi og Prosessteknikk 5 sp V
 • TMPP350 Energi og Prosessteknikk Hovedkurs 15 sp H
 • TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon 10 sp V
 • TMP220   Maskinelementer og effektoverføringssystemer 10 sp V
 • TMP261 Varme og strømningssimulering 5 sp V
 • TMP271  Maskin- og kjøretøydynamikk (gikk siste gang 2017. Ny versjon planlegges 2020)
 • TMP301   Maskin- og produktutvikling 15 sp H/AUG

 

Profilemner  Prosess- og energiteknikk (95 sp):

 • FYS103  Måleteknikk, optikk og sensorer 5 sp JAN
 • TPS200 Hydrodynamikk 
 • FYS235 Elektronikk 5 sp V
 • FYS251 Varmeoverføring og energi 5 sp V
 • FYS252A Anvendt termodynamikk 5 sp H
 • FYS272 Energifysikk og energiomforming 10 sp H
 • FYS377 Elektriske kraftsystemer og anlegg / FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering / FYS373 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering/ FYS376 Solenergi
 • FYS375 Energiteknologi, lab 10 sp H
 • TPS210 Transport av væsker og gasser 
 • TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon 10 sp V
 • TMPP251 Energi og Prosessteknikk 5 sp V
 • TMPP350 Energi og Prosessteknikk Hovedkurs 15 sp H
Published 15. juli 2016 - 14:43 - Updated 21. mars 2019 - 13:57