Oppbygging

Grunnpakke siving (100 sp):

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
PH100 Examen philosophicum  eller PHI101  Examen philosophicum - seminarversjon
MAHT111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i dataanlyse (tidligere MATH-INF110) 10 sp V eller STAT100 Statistikk 10 sp H/V
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
Økonomi (ECN120 eller annet emne) Innføring i makroøkonomi, del I 5 sp H
Samfunnsfag (JUS100 eller annet emne) Juridisk metode og norsk rettssystem 5 sp H

Fellesemner MPP (70 sp):

KJM100 Generell kjemi 10 sp V
FYS110 Statikk 5 sp Jan
FYS230 Elektroteknikk 10 sp H/JAN/JUN
FYS235 Elektronikk (for alle fra med kull H19) 5 sp V
TIP100 Teknisk innovasjon 5 sp V
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk 10 H
TBM200 Materiallære 10 sp H
TMP100 Maskin og prosessteknikk (fra og med kull H19) 5 sp AUG
TMP160 Teknisk design 5 sp V
TMP261 Varme og strømningssimulering (til og med H18-kull) 5 sp V

Eksempelplan maskin- og prosessteknikk

Spesialiseringsemner

TBM250  Elementmetoden 10 sp AUG/H
FYS235 Elektronikk 5 sp V (fellesemne for maskin fra H19)
FYS251 Varmeoverføring og energi 5 sp V
TPS200 Fluidmekanikk 1: innføring 10 sp V
TPS210 Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk 10 sp H
TMPP251 Energi og Prosessteknikk 5 sp V
TMPP350 Energi og Prosessteknikk Hovedkurs 15 sp H
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon 10 sp V
TMP220   Maskinelementer og effektoverføringssystemer 10 sp V
TMP261 Varme og strømningssimulering 5 sp V
TMP271  Maskin- og kjøretøydynamikk (gikk siste gang 2017. Ny versjon planlegges 2020)
TMP301   Maskin- og produktutvikling 15 sp H/AUG

År 5 VÅR M30-MPP (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST TMP301 (AUG+ H 15) 
År 4 VÅR TMP261 (5)
År 4 HØST STAT100 (10) / SAMF (5)
År 3 VÅR TMP220 (10)
År 3 HØST TBM250 (AUG + H10) / TBM200 (10) / FYS230 (10 H + JAN)
År 2 VÅR KJM100 (10) / INF120 (10) / FYS235 (5) / TMP160 (5)
År 2 HØST FYS102 (10) / MATH113 (10) / TBM120 (10)
År 1 VÅR FYS110 (JAN 5) / FYS101 (10) / MATH112 (10) / TIP100 (JUN 5)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10)

Eksempelplan maskin- og produktutvikling

Spesialiseringsemner
TBM250  Elementmetoden 10 sp AUG/H
TIP150   Moderne verkstedteknikk, innføringsemne 5 sp V
TIP200    Produktutvikling og produktdesign med 3D 10 sp H
TIP300  Konsept og produktrealisering 15 sp H
TMP220   Maskinelementer og effektoverføringssystemer 10 sp V
TMP261 Varme og strømningssimulering 5 sp V
TMP271  Maskin- og kjøretøydynamikk (gikk siste gang 2017. Ny versjon planlegges 2020)
TMP301   Maskin- og produktutvikling 15 sp AUG/H

År 5 VÅR M30-MPP (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST TMP301 (AUG+ H 15) 
År 4 VÅR TMP261 (5)
År 4 HØST STAT100 (10) / SAMF (5)
År 3 VÅR TMP220 (10)
År 3 HØST TBM250 (AUG + H10) / TBM200 (10) / FYS230 (10 H + JAN)
År 2 VÅR KJM100 (10) / INF120 (10) / FYS235 (5) / TMP160 (5)
År 2 HØST FYS102 (10) / MATH113 (10) / TBM120 (10)
År 1 VÅR FYS110 (JAN 5) / FYS101 (10) / MATH112 (10) / TIP100 (JUN 5)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10)

Eksempelplan prosess- og energiteknikk

Spesialiseringsemner
TPS200 Fluidmekanikk 1: innføring 10 sp V
TPS210 Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk 10 sp H
FYS103 Måleteknikk, optikk og sensorer 5 sp JAN
FYS235 Elektronikk 5 sp V
FYS251 Varmeoverføring og energi 5 sp V
FYS252A Anvendt termodynamikk 5 sp H
FYS272 Energifysikk og energiomforming 10 sp H
FYS377 Elektriske kraftsystemer og anlegg / FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering / FYS373 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering/ FYS376 Solenergi
FYS375 Energiteknologi, lab 10 sp H
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon 10 sp V
TMPP251 Energi og Prosessteknikk 5 sp V
TMPP350 Energi og Prosessteknikk Hovedkurs 15 sp H

År 5 VÅR M30-MPP (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST TMP301 (AUG+ H 15) 
År 4 VÅR TMP261 (5)
År 4 HØST STAT100 (10) / SAMF (5)
År 3 VÅR TMP220 (10)
År 3 HØST TBM200 (10) / FYS230 (10 H + JAN)
År 2 VÅR KJM100 (10) / INF120 (10) / FYS235 (5) / TMP160 (5)
År 2 HØST FYS102 (10) / MATH113 (10) / TBM120 (10)
År 1 VÅR FYS110 (JAN 5) / FYS101 (10) / MATH112 (10) / TIP100 (JUN 5)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10)

 

Published 15. juli 2016 - 14:43 - Updated 22. April 2020 - 13:11