Oppbygging

Studieoppbygning og eksempelplaner for eldre kull

For studenter som startet på programmet høsten 2020 eller før, klikk her for se studieoppbygning og eksempelplaner.

Det har vært noe endringer i emner fra studieår 2021/2022. Klikk her for lese mer om endringene

Generelt om oppbygningen av studiet

De to første årene består av grunnleggende emner i matematikk, fysikk, statistikk og informatikk, i tillegg til en innføring i teknisk design, verkstedteknikk og maskin og prosessteknikk . I løpet av andre studieår velger man en av tre studieretninger. I siste semester skrives mastergradsoppgave på 30 sp innen valgt studieretning.                        

Studiet består av tre hoveddeler; grunnemner for sivilingeniørutdanningene, fellesemner for Maskin, prosess- og produktutvikling, og emner i valgt studieretning. Totalt må graden inneholde 300 studiepoeng, hvorav minst 60 sp må være på 300-nivå (mastergradsoppgaven utgjør 30 sp av disse). For at studieplanen skal være godkjent må alle obligatoriske deler være fullført. 

I tillegg til obligatoriske emner kommer valgfrie emner. Fyll på med valgfrie emner der du ønsker for å oppnå totalt 300 studiepoeng. Eksempelplanene gir forslag til hvor man kan legge inn valgfrie emner, men man står fritt til å tilpasse dette etter egne ønsker. Under finner man også "Anbefalte valgfrie emner". Dette er forslag på emner som er spesielt relevante for hver studieretning, men det er ikke påkrevd at man velger blandt disse. Her finner du NMBUs emnekatalog. 

Eksempelplaner

Under finner du eksempelplaner for de ulike studieretningene. Eksempelplanene er et anbefalt forslag til oppbygning av studiet, og emner her skal i utgangspunktet være timeplansikret. Normert studiebelastning er 30 sp per semester, noe eksempelplanene reflekterer, men man står fritt til å ta flere/færre studiepoeng dersom man ønsker det (OBS! Lånekassen regner 60sp per år som normert studiebelastning for en fulltidsstudent). Det er ikke påkrevd å følge eksempelplanen, men man må være obs på eventuelle forkunnskapskrav og timeplankollisjoner. Merk at vi legger til rette for studenter som trenger å tilpasse studieplanen sin. 

For studenter på høyere årstrinn

Studenter som starter på høyere årstrinn får en tilpasset studieplan basert på hvilke emner de har fra tidligere studier, og hvilke emner de mangler for å tilfredstille kravene til det 5-årige sivilingeniørstudiet. Ta kontakt med en studieveileder på REALTEK for hjelp med studieplanen.

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør:

Følgende emner danner grunnlaget for sivilingeniørutdanningen, og er felles for alle sivilingeniørgradene ved REALTEK. Alle emner er obligatoriske.

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF120 Programmering og databehandling 10 sp H
PHI100 Examen philosophicum  eller PHI101  Examen philosophicum - seminarversjon 10 sp H
MATH111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i dataanlyse (tidligere MATH-INF110) 10 sp V eller STAT100 Statistikk 10 sp H/V
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
Valgfritt emne i økonomi eller samfunnsfag (F.eks. INN200 eller JUS100) 5 sp*

*dersom dette kravet oppfylles av et valgfritt emne under studieretning, trenger du ikke ta et ekstra emne i økonomi/samfunnsfag.

Felles obligatoriske emner for MPP:

Følgende emner er obligatoriske for alle MPP-studenter, og må bestås:
FYS110 Statikk 5 sp Jan
TMP160 Teknisk design 5 sp V
KJM100 Generell kjemi 10 sp V*
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk 10 sp H
FYS230 Elektroteknikk 10 sp H/JAN/JUN
TBM200 Materiallære 10 sp H
FYS235 Elektronikk 5 sp V
TMP261 Varme og strømningssimulering 5 sp V

*Fra og med kull 2021 er det ikke lenger mulig å søke fritak fra KJM100

Mastergradsoppgave (30 sp)
M30-MPP
Masteroppgave 30 sp
(se egne regler for mastergradsoppgaver ved Realtek)

Studieretning- Produktutvikling og maskindesign

Alle obligatoriske emner i spesialiseringen må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder.

Obligatoriske emner (75 sp):
TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne 5 sp V
TBM250 Elementmetoden 10 sp AUG+H
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer 10 sp V
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D 10 sp H
TMP310 Maskin- og kjøretøydynamikk (tidligere TMP271) 10 sp V
TMP320 Maskin- og produktutvikling (tidligerer TMP301) 15 sp AUG+H
TIP300  Konsept og produktrealisering 15 sp H

Velg minst 25 studiepoeng:
TIP100 Teknisk innovasjon 5 sp V
TMP100 Maskin og prosessteknikk 5 sp AUG
FYS103 Måleteknikk og dataanalyse 5sp JAN+V+JUN
TIN200 Digital produksjon og designteknologi 5sp JUN
INF200 Videregående programmering 10 sp H+JAN/JUN
TEL100 Elektronisk prototyping 5 sp AUG
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon 10 sp V
DAT200 Maskinlæring 10sp V

Anbefalte valgfrie emner:
IND210 Driftsledelse 10 sp H
IND230 Kvalitetsstyring 5 sp JAN
IND300 Eksperter i team 5sp JAN
INN200 Økonomistyring 5 sp H
BUS110 Finansregnskap 10 sp V

Eksempelplan - Produktutvikling og maskindesign

  1.året 2. året 3.året 4.året 5.året
Augustblokk IMRT100 (5) TMP100/TEL100 (5)** TBM250 (10)   TMP320 (15)
Høstsemester

INF120 (10)

PHI100 / PHI101 (10)*

MAHT111 (10)

MATH113 (10)

FYS102 (10)

TBM120 (10)

TBM250 (10)

FYS230 (10)

TBM200 (10)

PHI100 / PHI101 (10)*

TIP200 (10)

INF200 (10)**

IND200/IND220/annet valgfritt emne

TMP320 (15)

TIP300 (15)

Januarblokk FYS110 (5) IND230 (5)*** FYS230 (10)    
Vårsemester

MATH112 (10)

FYS101 (10)

TMP160 (5)

KJM100 (10)

DAT110 (10)

TIP150 (5)

FYS235 (5)

TMP220 (10)

 

TMP310 (10)

TMP261 (5)

TEL240/DAT200(10)**

Mastergradsoppgave (30)
Juniblokk TIP100 (5)**   TIN200 (5)**    

*Velg når du vil ta exphil. Det er også mulig å flytte valgfritt øk/samf. fag til høsten 1.året, dersom man ikke tar exphil. 
** Velg minst 25 studiepoeng (se liste over). Her er et forslag til emner, men man står fritt til å velge sammensetning selv. 

Studieretning - Energiteknologi 

Alle obligatoriske emner i spesialiseringen må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder.

Obligatoriske emner (115 sp)
FYS103 Måleteknikk, optikk og sensorer 5 sp JAN
TBM250 Elementmetoden 10 sp AUG/H
TPS200 Fluidmekanikk 1: innføring 10 sp V
TPS210 Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk 10 sp H
FYS251 Varmeoverføring og energi 5 sp V
FYS252A Anvendt termodynamikk 5 sp H
FYS272 Energifysikk og energiomforming 10 sp H
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer 10 sp V
TMPP251 Energi og Prosessteknikk 5 sp V
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon 10 sp V
TMP310 Maskin- og kjøretøydynamikk (tidligere TMP271) 10 sp V**
FYS375 Energiteknologi, lab 10 sp H
TMPP350 Energi og Prosessteknikk Hovedkurs 15 sp H eller TMP320 Maskin- og produktutvikling (tidligerer TMP301) 15 sp AUG+H

**Kun obligatorisk dersom man skal ta TMP320. Hvis ikke kan man alternativt velge et annet emne på 300-nivå.

Anbefalte valgfrie emner
TIP100 Teknisk innovasjon 5 sp V
TMP100 Maskin og prosessteknikk 5 sp AUG
FYS377
 Elektriske kraftsystemer og anlegg 10 sp H
IND230 Kvalitetsstyring 5 sp JAN
IND300 Eksperter i team 5 sp JAN

Eksempelplan - Energiteknologi

  1. året 2. året 3. året 4. året 5. året
Augustblokk IMRT100 (5)   TBM250 (10)    
Høstsemester

INF120 (10)

MAHT111 (10)

PHI100/PHI101 (10)*

MATH113 (10)

FYS102 (10)

TBM120 (10)

FYS230 (10)

TBM200 (10)

PHI100 / PHI101 (10)*

TBM250 

TPS210 (10)

FYS272 (10)

FYS252A (5)

SAMF./ØK. (5)*

FYS375 (10)

TMP320 (15)/
TMPP350 (15)

Januarblokk FYS110 (5) FYS103 (5) FYS230    
Vårsemester

MATH112 (10)

FYS101 (10)

TMP160 (5)

KJM100 (10)

DAT110 (10)/
STAT100 (10)

FYS103 

Valgfritt emne (5)

FYS235 (5)

FYS251 (5)

TMP220 (10)

TPS200 (10)

TMP261 (5)

TEL240 (10)

TMPP251 (5)

TMP310 (10) /
annet emne på 300-nivå

Mastergradsoppgave (30)
Juniblokk   FYS103       

 *Velg når du vil ta exphil. Det er også mulig å flytte valgfritt øk/samf. fag til høsten 1.året, dersom man ikke tar exphil. 

Spesialisering - Bærekraftig prosessteknologi

Alle obligatoriske emner i spesialiseringen må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder.

Obligatoriske emner (110 sp):
TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne 5 sp V
FYS103 Måleteknikk, optikk og sensorer 5 sp JAN
BIO130 Generell mikrobiologi 5 sp H
TPS200 Fluidmekanikk 1: innføring 10 sp V
TPS210 Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk 10 sp H
FYS251 Varmeoverføring og energi 5 sp V
FYS252a Anvendt termodynamikk 10 sp H
FYS272 Energifysikk og energiomforming 10 sp H
KJM110 Organisk kjemi 10 sp AUG/H
KJM230 Fysikalsk kjemi 10 sp V
TMPP251 Energi og Prosessteknikk 5 sp V
TMPP350 Energi og Prosessteknikk Hovedkurs 15 sp H
FYS301 Optiske effekter i materialer 10 sp H (gis fra høst 2022)

Anbefalte valgfrie emner:
Velg valgfrie emner der du ønsker/har plass, slik at studieplanen totalt inneholder 30 sp på 300-nivå.

BIO335 Anvendt biokatalyse og bioraffinering 5 sp H
FMI309 Miljøgifter og økotoksikologi 10 sp JAN+V
TIP100 Teknisk innovasjon 5 sp V
TMP100 Maskin og prosessteknikk 5 sp AUG
TBM250 Elementmetoden 10 sp AUG/H
TIN100 Digital produksjon og designteknologi 1 5 sp JAN
TIN200 Digital produksjon og designteknologi 2 5 sp JUN
FORN220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer 10sp V

OBS: Dersom man vurderer denne retningen og ikke har hatt biologi på Vgs, er det anbefalt å ta BIO100 høste 1.året

Eksempelplan - Bærekraftig prosessteknikk

  1.året 2. året 3. året 4. året 5. året
Augustblokk IMRT100 (5)  

 

KJM110 BIO335 (5)/Valgfritt emne 300-nivå
Høstsemester

INF120 (10)

MAHT111 (10)

PHI100/PHI101 (10)*

BIO100 (5)**

MATH113 (10)

FYS102 (10)

TBM120 (10)

FYS230 (10)

TBM200 (10)

PHI100/PHI101 (10)*

BIO130 (5)

KJM110  (10)

TPS210 (10)

FYS252a (5)

FYS272 (10)

 

TMPP350 (15)

FYS301 (10)

 

Januarblokk FYS110 (5) FYS103 (5) FYS230    
Vårsemester

MATH112 (10)

FYS101 (10)

TMP160 (5)

KJM100 (10)

DAT110 (10)/
STAT100 (10)

TIP150 (5)

FYS103 

FYS235 (5)

TPS200 (10)

FYS251 (5)

KJM230 (10)

TMP261 (5)

TMPP251 (5)

KJB200 (10)

Valgfritt øk/samf. (5)*

Mastergradsoppgave (30)
Juniblokk   FYS103     

 

*Velg når du vil ta exphil. Det er også mulig å flytte valgfritt øk/samf. fag til første semester dersom man ikke tar exphil. 
** Dersom man ikke har biologi fra vgs eller trenger repetisjon, er det anbefalt å ta BIO100 første semester. 

 

 

Published 15. juli 2016 - 14:43 - Updated 23. February 2022 - 11:20