Maskin, prosess- og produktutvikling

Maskin, prosess- og produktutvikling - sivilingeniør

Master (femårig) Heltid

Arbeidsmarkedet trenger ansatte med både gode ingeniørkunnskaper og evne til å skape noe nytt.

Foto
Håkon Sparre/NMBU

Er du opptatt av ny teknologi og en bærekraftig samfunnsutvikling? Ved masterprogrammet for maskin, prosess- og produktutvikling utdanner vi sivilingeniører med ettertraktet kompetanse og praktiske evner til problemløsing.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Søknadsfrist:

Samordna opptak:
15. april / (1. mars) 
Høyere årstrinn: 1. juni

Antall studieplasser
20
Oppstart
Høst 2020
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Studieveileder:
Tlf: 67 23 16 70

Samfunnet vårt er stadig mer avhengig av moderne teknologi. Vi trenger flere sivilingeniører som kan jobbe kreativt med praktisk problemløsing innenfor tekniske områder. Hvis du studerer maskin-, prosess- og produktutvikling ved NMBU, får du verdifull praktisk erfaring og muligheten til å jobbe tverrfaglig. Miljø og bærekraft er en rød tråd gjennom hele studieprogrammet. 

I første del av studiet får du en grunnpakke med matematikk, fysikk, statistikk, informatikk, ex. phil., og en innføring i det vi kaller profesjonsfag. Disse fagene tar for seg mer spesialiserte områder og kan for eksempel være teknisk innovasjon, materialteknologi, statikk og fasthetslære, maskinelementer og elektronikk.

I tredje og fjerde år av graden får du spesialisering innen én av tre studieretninger. Du kan velge mellom:  

Studieoppbyggingen gir valgfrihet, slik at du selv kan kombinere de emnene du er spesielt interessert i. Deler av studiet kan tas i utlandet. 

Hva blir du?

Jobbmulighetene etter fullført mastergrad er mange og varierte. Arbeidsmarkedet trenger ansatte med både gode ingeniørkunnskaper og evne til å skape noe nytt. 

Du kan jobbe i alt fra små oppstartsselskaper, rådgivende ingeniørbedrifter, produksjons- og næringsmiddelindustri, til teknologiavdelinger i store multinasjonale teknologi- og prosessbedrifter. 

Sivilingeniører med denne mastergraden jobber gjerne som tekniske ledere, utviklere, designere og skaper nye tekniske løsninger, produkter og produksjonsprosesser for forbruks- og industrimarkedet. 

Arbeidsområder kan være for eksempel: 

  • produktutvikling og maskindesign  
  • reguleringsteknikk og produksjonteknikk  
  • olje- og bioraffinering  
  • farmasøytisk produksjon  
  • utvikling av nye tekniske løsninger og prosesser som konverterer materialer og råstoff til ønskede produkter

Hva lærer du?

I studieløpet får du omfattende tverrfaglige kunnskaper i de grunnleggende ingeniørfagene. Du får utvikle dine kreative evner gjennom å jobbe med egne produktideer og designe nye teknologiske løsninger. Studiene dine kan rettes mot teknologi for fornybar energi, bærekraftig prosessteknikk, bioraffinering, maskindesign, produktutvikling og produksjonsoptimalisering. Vi har fokus på moderne teknologi som sparer naturen og miljøet rundt oss.

I tredje og fjerde år av graden kan du velge spesialisering innen tre ulike studieretninger: 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Opptak til høyere årstrinn er mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 sp omfang. Det stilles krav om minimum 30 sp matematikk og statistikk.

Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak. Søkere som ikke tilfredsstiller kravene, og søkere med utenlandsk utdanning henvises til å konkurrere om opptak til 1. årstrinn via Samordna opptak.

 

Utdannelsen har gitt meg et nysgjerrig tankesett, kunnskap til å arbeide innen spennende områder og kompetanse til å være med i utvikling og realisering av nye, fremtidsrettede løsninger.

Nan Iren Erdal, Lean fasilitator, Lerøy Seafood

Oppbygging