Maskin, prosess- og produktutvikling

Master / Teknologi (sivilingeniør) - Maskin, prosess- og produktutvikling

NMBUs Maskin, prosess og produktutvikling utdanner kreative sivilingeniører som kan arbeide anvendt for å løse reelle tekniske problemer, og bidra til å sikre at vårt teknologiavhengige samfunn utvikler seg på en bærekraftig måte.

Varighet: 5 år heltid
Start: Høst 2018
Landbruksmaskinen Thorvald og Elbilen Ecotwin

Landbruksmaskinen Thorvald og Elbilen Ecotwin

Foto
NMBU
Hva blir du?
Arbeidsmarkedet og næringslivet trenger både gode ingeniørkunnskaper og nyskapningsevner. Jobbmulighetene varierer fra små oppstartsselskaper, rådgivende ingeniørbedrifter, produksjons- og næringsmiddelindustri til teknologiavdelinger i store multinasjonale teknologi- og prosessbedrifter. Les mer om jobbmulighetene under*.
Hva lærer du?

I dette studiet får du omfattende tverrfaglige kunnskaper i de grunnleggende ingeniørfagene. Du bruker din kreativitet til å utvikle produktideer og designe nye teknologiske løsninger. Studiene dine kan rettes mot teknologi for fornybar energi, maskiner, prosessteknologi, forskjellige industrielle prosesser (næringsmiddel industri, olje- og bioraffinering) produktutvikling og produksjonsoptimalisering. Fokus vil være på moderne teknologi som sparer naturen og miljøet rundt oss.

Kort om studiet

Første del av studiet er en grunnpakke med matematikk, fysikk, statistikk, informatikk, ex. phil., og en innføring i dine profesjonsfag. Profesjonsfagene omfatter blant annet teknisk innovasjon, materiallære, statikk og fasthetslære, maskinelementer og elektronikk. Tredje og fjerde år spesialiseres du innen din studieretning. Du kan velge mellom maskinteknikk, prosessteknikk, produktutvikling eller matindustrielle prosesser. Studieoppbyggingen gir valgfrihet, slik at du selv kan kombinere emner av spesiell interesse. Deler av studiet kan tas i utlandet.

* Jobbmuligheter: Programmet utdanner sivilingeniører som utvikler, designer og konstruerer nye tekniske løsninger, produkter og produksjonsprosesser for forbruks- og industrimarkedet, der lavt energiforbruk og miljøhensyn må vektlegges. Arbeidsområder kan være produktutvikling og maskindesign, reguleringsteknikk og produksjonteknikk, olje- og bioraffinering, famasøytisk produksjon m.v., og utvikling av nye tekniske løsninger og prosesser som konverterer materialer og råstoff til ønskete produkter.

Yrkeseksempler

Opptak til høyere årstrinn: er mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 sp omfang. Det stilles krav om minimum 27 sp matematikk og statistikk.
Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak. Søkere som ikke tilfredsstiller kravene, og søkere med utenlandsk utdanning henvises til å konkurrere om opptak til 1. årstrinn via Samordna opptak. Normert studietid er to år, men søkere med delvis relevant bakgrunn vil vanligvis bruke noe mer tid.

Spesialiseringer