Maskin, prosess- og produktutvikling

Maskin, prosess- og produktutvikling - sivilingeniør

Master (femårig) Heltid

Er du opptatt av ny teknologi og bærekraftig samfunnsutvikling? Med en master i maskin, prosess- og produktutvikling lærer du å designe tekniske løsninger som kan bidra til å endre morgendagens industri og næringsliv.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Antall studieplasser
20
Oppstart
Høst 2023
Se mer
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Kontakt studieveileder:

67 23 16 70
Drop-in studieveiledning

Samfunnet blir stadig mer avhengig av moderne teknologi. Derfor trenger vi sivilingeniører som kan utfolde seg kreativt og utvikle nye tekniske løsninger. Med en master i maskin-, prosess- og produktutvikling får du masse erfaring med innovasjon og ny teknologi – og kompetanse som gjør deg ettertraktet i alt fra gründervirksomheter til store teknologibedrifter.

Bli spesialist i det du interesserer deg mest for

Du velger selv om du vil spesialisere deg i enten produktutvikling og maskindesign, bærekraftig prosessteknologi eller energiteknologi. Underveis får du utviklet de kreative evnene dine, både gjennom å jobbe med egne produktideer og å designe nye teknologiske løsninger.

Jobb aktivt med miljø og bærekraft

Studiet er laget for å gi deg valgfrihet til å kombinere de emnene du er mest interessert i. Du kan også ta deler av mastergraden din på utveksling i utlandet. Hos oss er miljø og bærekraft en rød tråd gjennom hele studieprogrammet.

Et godt studentmiljø

NMBU har Norges mest fornøyde studenter, og noen av grunnene til det kan du lese om på studieliv-sidene våre. Mesteparten av de sosiale aktivitetene skjer her på campus og i regi av studentforeningene. Studentforeningen til Maskin, prosess- og produktutvikling heter Tannhjulet. Sjekk dem ut på Facebook eller Instagram

Du kan også følge fakultetet på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss!

Hva blir du?

Gode ingeniørkunnskaper og evne til å skape noe nytt er ettertraktet i nærmest alle deler av arbeidsmarkedet. Med en master i maskin-, prosess- og produktutvikling har du med andre ord mange spennende muligheter.

Du kan jobbe i alt fra små oppstartsselskaper, rådgivende ingeniørbedrifter og produksjons- og næringsmiddelindustri til multinasjonale teknologi- og prosessbedrifter.

Som sivilingeniør med denne mastergraden jobber du gjerne som teknisk leder, utvikler eller designer – og skaper nye tekniske løsninger, produkter og produksjonsprosesser for forbruker- og industrimarkedet.

Arbeidsområdene dine kan for eksempel være: 

  • produktutvikling og maskindesign  
  • reguleringsteknikk og produksjonteknikk  
  • olje- og bioraffinering  
  • farmasøytisk produksjon  
  • utvikling av nye tekniske løsninger og prosesser som konverterer materialer og råstoff til ønskede produkter

Her kan du lese om hva tidligere studenter på REALTEK jobber med.

Hva lærer du?

Gjennom studieløpet får du omfattende, tverrfaglig kunnskap i de grunnleggende ingeniørfagene. Studiene dine kan rettes mot for eksempel teknologi for fornybar energi, bærekraftig prosessteknikk, bioraffinering, maskindesign, produktutvikling eller produksjonsoptimalisering.

Samtidig er vi alltid opptatt av moderne teknologi som tar vare på naturen og miljøet rundt oss.

I første del av studiet lærer du matematikk, fysikk, statistikk, informatikk og ex. phil. I tillegg får du en innføring i det vi kaller profesjonsfag: Her lærer du om spesialiserte områder som teknisk innovasjon, materialteknologi, statikk og fasthetslære, maskinelementer og elektronikk.

I tredje og fjerde år av graden spesialiserer du deg innen én av tre studieretninger. Du kan velge mellom:  

Til slutt skriver du en masteroppgave innenfor den studieretningen du har valgt. Her kan du lese om hva noen av studentene skriver masteroppgave om

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).

Studenter med høyere utdanning fra tidligere, kan søke både gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn. Gjennom Samordna opptak er opptaksgrunnlaget karakterer fra videregående skole. På høyere årstrinn er opptaksgrunnlaget karakterer fra høyere utdanning. For maskin-, prosess- og produktutvikling er opptak til høyere årstrinn mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 studiepoengs omfang. Det stilles krav om minimum 30 sp. matematikk inkludert statistikk. Matematikk-kursene må tilsvare MATH111, MATH112 og MATH113. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak til høyere årstrinn. Ved å søke gjennom både Samordna opptak og høyere årstrinn, øker sjansene for at du kommer inn. Dersom du ikke dekker opptakskravene til høyere årstrinn, søker du kun opptak via Samordna opptak. 

Søkere med utenlandsk utdanning henvises til å konkurrere om opptak til 1. årstrinn via Samordna opptak. 

Tidligere utdanning godkjennes emne for emne i henhold til studiets oppbygging. Dette gjelder både når du søker gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn.  Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen vil normalt kunne gjennomføre studiet på to år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover to år. 

Studieretningen «Produktutvikling og maskindesign» på NMBU har utviklet seg til den beste i landet etter vår mening. Systematisk arbeidsform, grundighet og fremragende dokumentasjon er et kjennemerke for studentene deres.

Josef Filtvedt, leder for forskning og utvikling i Dynatec

Oppbygging