Maskin, prosess- og produktutvikling

Maskin, prosess- og produktutvikling - teknologi (sivilingeniør) - master

Master (femårig) 5 år heltid

Landbruksroboten "Thorvald" og Elbilen Ecotwin, begge prosjekter ved Eik Idéverksted.

Landbruksroboten "Thorvald" og Elbilen Ecotwin, begge prosjekter ved Eik Idéverksted.

Foto
Eik Idéverksted

NMBUs Maskin, prosess og produktutvikling utdanner kreative sivilingeniører som kan arbeide anvendt for å løse reelle tekniske problemer, og bidra til å sikre at vårt teknologiavhengige samfunn utvikler seg på en bærekraftig måte.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Søknadsfrist:

Samordna opptak:
15. april / 1. mars 
Høyere årstrinn: 1. juni

Antall studieplasser
20
Oppstart
Høst 2019
See more
Studentenes informasjonstorg

Studieveileder:
studieveileder-realtek@nmbu.no
Tlf: 67 23 16 70

Studentenes informasjonstorg:
sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Første del av studiet er en grunnpakke med matematikk, fysikk, statistikk, informatikk, ex. phil., og en innføring i dine profesjonsfag. Profesjonsfagene omfatter blant annet teknisk innovasjon, materiallære, statikk og fasthetslære, maskinelementer og elektronikk. Tredje og fjerde år spesialiseres du innen din studieretning. Du kan velge mellom maskinteknikk, prosessteknikk og produktutvikling. Studieoppbyggingen gir valgfrihet, slik at du selv kan kombinere emner av spesiell interesse. Deler av studiet kan tas i utlandet.

Hva blir du?

Arbeidsmarkedet og næringslivet trenger både gode ingeniørkunnskaper og nyskapningsevner. Jobbmulighetene varierer fra små oppstartsselskaper, rådgivende ingeniørbedrifter, produksjons- og næringsmiddelindustri til teknologiavdelinger i store multinasjonale teknologi- og prosessbedrifter. Les mer om jobbmulighetene under*.

Hva lærer du?

I dette studiet får du omfattende tverrfaglige kunnskaper i de grunnleggende ingeniørfagene. Du bruker din kreativitet til å utvikle produktideer og designe nye teknologiske løsninger. Studiene dine kan rettes mot teknologi for fornybar energi, maskiner, prosessteknologi, forskjellige industrielle prosesser (næringsmiddel industri, olje- og bioraffinering) produktutvikling og produksjonsoptimalisering. Fokus vil være på moderne teknologi som sparer naturen og miljøet rundt oss.

Livet som student

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Foto
Shutterstock

- Utdannelsen har gitt meg et nysgjerrig tankesett, kunnskap til å arbeide innen spennende områder og kompetanse til å være med i utvikling og realisering av nye, fremtidsrettede løsninger. Nan Iren Erdal, Lean fasilitator, Lerøy Seafood

Om programmets oppbygging

Jobbmuligheter
Programmet utdanner sivilingeniører som utvikler, designer og konstruerer nye tekniske løsninger, produkter og produksjonsprosesser for forbruks- og industrimarkedet, der lavt energiforbruk og miljøhensyn må vektlegges. Arbeidsområder kan være produktutvikling og maskindesign, reguleringsteknikk og produksjonteknikk, olje- og bioraffinering, famasøytisk produksjon m.v., og utvikling av nye tekniske løsninger og prosesser som konverterer materialer og råstoff til ønskete produkter.

Opptak til høyere årstrinn er mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 sp omfang. Det stilles krav om minimum 27 sp matematikk og statistikk.

Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak. Søkere som ikke tilfredsstiller kravene, og søkere med utenlandsk utdanning henvises til å konkurrere om opptak til 1. årstrinn via Samordna opptak. Normert studietid er to år, men søkere med delvis relevant bakgrunn vil vanligvis bruke noe mer tid.

Spesialiseringer

 

Studiets oppbygning