Møt en tidligere student: Snorre Nordal

Gjennom lektorutdanning i naturvitenskaplige fag har Snorre Nordal opparbeidet seg en solid faglig bakgrunn til nytte i arbeidet som realfagslektor og prosjektleder ved Nannestad videregående skole (NVGS).

Møt en tidligere student: Snorre Nordal


 

-Hvordan var det å få seg jobb etter endt utdanning?
Jeg fikk jobb med en gang etter jeg var ferdig med masteroppgaven. Realfagslektorer er ettertraktede på arbeidsmarkedet!

-Hva liker du best ved å jobbe som lektor?
Spennet mellom de faglige utfordringene og muligheten til å jobbe med ungdom på jakt etter egen framtid, gjør lektorjobben meget interessant. I min masteroppgave omfysikkdidaktikk arbeidet jeg med hvordan fysikkfaget kan vitaliseres ved at mantrekker inn tydelige og virkelighetsnære kontekster for fagstoffet. Ved NVGS har jeg fått utvikle denne idéen blant annet gjennom etableringen av NewtonRealfagsenter Nannestad (NRN). Ved NRN, som åpner 3. februar 2009, samarbeider vi med partnere i næringsliv og forskning om å utvikle undervisningsmoduler ogvitensenteraktiviteter for ungdomsskolen og den videregående skole.

-Hvorfor skal en ny student velge å utdanne seg ved LUR, NMBU?
Universitetet på Ås har lagt stor vekt på å bygge opp et studium som realfaglig girbåde bredde og dybde, samtidig som utviklingen av pedagogisk bevissthet står ihøysetet fra Dag 1. Studentene utplasseres i praksisskoler allerede førstestudieår. LUR-studiet ved NMBU gir deg en kompetanse som gjør at du kan velge blant kremjobbene i norsk skole. Jeg er meget godt fornøyd med min egen studietid på Ås!

Published 15. mai 2013 - 15:26 - Updated 23. november 2018 - 8:43