Karriereintervjuer

Anders Halvorsen

Anders Halvorsen

Greåker videregående skole

– Jeg er veldig glad i realfag, så jeg likte at fysikkemnene i utdanningen var bygd opp i kronologisk rekkefølge. Jeg var veldig fornøyd med foreleserne i de emnene jeg hadde, fordi de viste engasjement og jeg føler at de har en humor som treffer studentene.

Møt tidligere student: Guro Ranes

Møt tidligere student: Guro Ranes

Guro valgte matte og fysikk som fordypningsfag da hun studerte Lektorutdanning i realfag (LUR) ved NMBU. I dag jobber hun som lektor i videregående skole, hvor hun har hatt stor nytte av kunnskapen og erfaringene hun fikk på studiet. 

Møt en tidligere student: Marte Bråtalien

Møt en tidligere student: Marte Bråtalien

"Jeg opplevde NMBU som et åpent og trygt universitet. Det var god kontakt mellom forelesere og studenter, og jeg følte meg absolutt sett som student."
Marte Bråtalien jobber i dag som universitetslektor ved NMBU, etter å ha fullført en 5-årig lektorutdanning i realfag (LUR).

Møt en tidligere student: Ellen Kristine Solbrekke Hansen

Møt en tidligere student: Ellen Kristine Solbrekke Hansen

Ellen Kristine Solbrekke Hansen har gjennomført en 5-årig Lektor utdanning i realfag (LUR) på NMBU. Nå jobber hun som lærer på Kirkeparken vgs, Moss.

Møt en tidligere student: Snorre Nordal

Møt en tidligere student: Snorre Nordal

Gjennom lektorutdanning i naturvitenskaplige fag har Snorre Nordal opparbeidet seg en solid faglig bakgrunn til nytte i arbeidet som realfagslektor og prosjektleder ved Nannestad videregående skole (NVGS).