Valg av masteroppgave

En disiplinfaglig oppgave kan være innen biologi, kjemi, fysikk, matematikk, geofag eller informatikk.

En profesjonsfaglig oppgave består i å fordype seg i et didaktisk fagfelt. 

Hvilke regler og frister som gjelder for en masteroppgave følger hovedveileders tilhørighet på fakultetsnivå.

Det er forskjellig praksis, både mellom forskjellige fakulteter og fagområder, hvordan informasjon om potensielle oppgaver formidles ut til studentene.

Spørsmål om valg av masteroppgaver, innen konkrete fagområder, bør rettes til studieveileder på det fakultetet man ønsker å skrive oppgave ved.

 

Didaktikk 

Det er institutt for lærerutdanning (ILU) ved REALTEK som tilbyr didaktiske oppgaver (emneside M30-LUN).

Eksempler på relevante fagfelt: Biologi-, kjemi-, fysikk-, geofag-, matematikk-, naturbruk- og naturfagdidaktikk.

Biologi

Mangfoldet av oppgaver innen biologi er stort og tilbys ved tre fakulteter, MINA, BIOVIT og KBM, avhengig av biologisk fagretning. Enkelte fagfelt vil også ha overlapp mellom forskjellige fakulteter.

MINA

  • Naturforvaltning
  • Økologi

BIOVIT

  • Husdyrvitenskap
  • Plantevitenskap

KBM

  • Bioteknologi
  • Matvitenskap

Kjemi

Oppgaver tilbys ved KBM.

Eksempler på relevante fagfelt: Organisk-, uorganisk-, miljø-, radio- og naturstoffkjemi.

Fysikk

Oppgaver tilbys ved REALTEK.

Eksempler på relevante fagfelt: Solenergi og solcelleteknologi, bioenergi og biodrivstoff, biologisk- og nevrofysikk, strålings- og medisinsk fysikk, multispektral kamerateknologi og bildeanalyse og klima og biometeorologi.

Matematikk

Oppgaver tilbys ved REALTEK.

Eksempler på relevante fagfelt: Populasjonsdynamikk, matematisk epidemologi, optimering og partielle differensiallikninger.

Geofag

Oppgaver tilbys ved MINA.

Eksempler på relevante fagfelt: Ressursgeologi, jord og miljø, vannressurser og kvartære miljøendringer.

Informatikk

Oppgaver tilbys ved REALTEK.

Eksempler på relevante fagfelt: Data science, miljøfysisk analyse, statistikk, signalbehandling, systembiologi og beregningsorientert biologi.

Published 9. november 2020 - 15:35 - Updated 28. januar 2022 - 14:35