Emnegrupper

Emnegruppene består av emner som til sammen utgjør 60 sp med unntak av naturfag som til sammen utgjør 90 sp ved NMBU. Fra naturfagsemnegruppen kan 30 sp inngå i en annen emnegruppe (i biologi, kjemi eller fysikk), slik at de to emnegruppene til sammen utgjør 120 sp. En emnegruppe gir deg undervisningskompetanse i de ulike fagene.

Emnegrupper

Matematikk

Forutsetter at du har kunnskap tilsvarende R2

MATH111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensialligninger 10 sp H
STAT100 Statistikk eller MATH-INF110 Grunnleggende dataanalyse 10 sp H/V

I tillegg velges to av emnene
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller 10 sp H
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder 10 sp V
MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp V
MATH290 Reel analyse 10 sp H

Emnegruppen fordelt på fagområder (opptak PPU).

Biologi

BOT100 Plantediversitet 5 sp V+JUN
ZOOL100 Generell zoologi 5 sp H+Jun
ECOL100 Grunnleggende økologi 5 sp V
BIO100 Cellebiologi 5 sp H
BIO120 Genetikk introduksjonskurs 10 sp V
BIO130 Generell mikrobiologi I 5 sp H
BOT130 Grunnleggende plantefysiologi 5 sp H
HFX201 Dyrefysiologi 10 sp H

I tillegg velges 10 sp blant
BIO210 Molekylærbiologi 10 sp H
BIO200 Molekylærgenetikk i eukaryoter 5 sp JAN
GEN220 Genetisk grunnlag for biodiversitet 10 sp H
ECOL200 Generell økologi 10 sp V
BIO223 Evolusjonsbiologi 10 sp V
NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur 5 sp JAN
BOT200 Plantefysiologi 10 sp H
BOT230 Planteøkologi og diversitet 10 sp AUG+H
ZOOL210 Virveldyr 10 sp V+JUN
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr 5 sp V+JUN

Emnegruppen fordelt på fagområder (opptak PPU).

Kjemi

KJM100 Generell kjemi 10 sp V
KJM110 Organisk kjemi 10 sp AUG+H
KJM120 Uorganisk kjemi 10 sp V
KJB200 Biokjemi 10 sp V
KJM230 Fysikalsk kjemi 10 sp V
KJM240 Analytisk kjemi 10 sp H 

Emnegruppen fordelt på fagområder (opptak PPU).

Fysikk

Forutsetter at du har kunnskap tilsvarende R2

FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
FYS103 Måleteknikk og optikk 5 sp JAN
FYS245 Kvantefysikk og relativitetsteori 10 sp V
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk 5 sp H
FYS241 Miljøfysikk 10 sp V
FYS236 Elektrodynamikk 5 sp V
FYS235 Elektronikk 5 sp V

Emnegruppen fordelt på fagområder (opptak PPU).

Geofag

GEO100 Geologi 10 sp H
FYS160 * Lokal- og mikrometeorologi 5 sp AUG
FYS161 * Meteorologi og klima 5 sp AUG
GEO210 Kvartærgeologi 10 sp V
GEO211 Kvartærgeologi feltkurs 5 sp JUN
VANN200 Hydrologi 10 sp V
LAD102 GIS – praktisk introduksjon 5 sp H

I tillegg velges 10 sp blant
JORD101 Jordlære 5 sp H
JORD160 Introduksjon om jord 5 sp JUN
GEO220 Hydrogeologi 10 sp V
GEO221 Hydrogeologi feltkurs 5 sp JUN
GEO2140** Faste jords geofysikk 10 sp V
GEF2610** Fysisk oseanografi 10 sp H

*Emnene går alternerende år

**Emner ved Universitet i Oslo

Emnegruppen fordelt på fagområder (opptak PPU).

Informatikk

INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
INF200 Videregående programmering 10 sp H
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp H
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V

I tillegg velges 20 sp blant
INF250 Bildeanalyse 10 H
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon 10 sp V
TEL250 Introduksjon til robotteknikk og automasjon 5 sp JAN
STIN300 Statistisk programmering i R 5 sp JAN
IN3100* Informasjonsteknologi og samfunn 10 sp V
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V

*Emne ved Universitetet i Oslo

Emnegruppen fordelt på fagområder (opptak PPU).

Naturfag

BIOLOGI
BIO120 Genetikk introduksjonskurs 10 sp V
I tillegg velges 4 av følgende emner
BIO100 Cellebiologi 5 sp H
ZOOL100 Generell zoologi 5 sp H+JUN
BOT100 Plantediversitet 5 sp V+JUN
BOT130 Grunnleggende plantefysiologi 5 sp H
ECOL100 Grunnleggende økologi 5 sp V

KJEMI
KJM100 Generell kjemi 10 sp V
KJM110 Organisk kjemi 10 sp AUG+H
KJM120 Uorganisk kjemi 10 sp V

FYSIKK
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
FYS103 Måleteknikk og optikk 5 sp JAN
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk 5 sp H

For opptak til PPU med naturfag skiller kravet seg fra emnegruppen over. 

Økonomi

BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 Høstp/Vårp
BUS110 Finansregnskapet 10 Vårp
BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring 10 Vårp
BUS220 Finansiering og investering 10 Høstp
AOS120 Markedsføring 5 Vårp
AOS130 Innføring i organisasjonsteori 5 Augustbl
ECN110 Innføring i mikroøkonomi – mikro 5 Høstp
ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I – makro 5 Januarbl.
ECN170 Miljø- og ressursøkonomi 5 Vårp

Økonomi tilbys ikke som undervisningfag for de som tar PPU.

Published 20. mars 2019 - 14:55 - Updated 3. juli 2020 - 15:12