Emnegrupper

Matematikk

Forutsetter at du har kunnskap tilsvarende R2

MATH111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensialligninger 10 sp H
STAT100 Statistikk 10 sp H/V eller DAT110 Innføring i datanalyse (tidligere MATH-INF110) 10 sp V

I tillegg velges to av emnene
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller 10 sp H
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder 10 sp V
MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp V
MATH285 Optimering 10 sp V
MATH290 Reel analyse* 10 sp V

*Obligatorisk for studenter med matematikk som fag 1.

Emnegruppen fordelt på fagområder (opptak PPU).

Biologi

BOT100 Plantediversitet 5 sp V+JUN
ZOOL100 Generell zoologi 5 sp H+Jun
ECOL100 Grunnleggende økologi 5 sp V
BIO100 Cellebiologi 5 sp H
BIO120 Genetikk introduksjonskurs 10 sp V
BIO130 Generell mikrobiologi I 5 sp H
BOT130 Grunnleggende plantefysiologi 5 sp H
HFX201 Fysiologi 10 sp H

I tillegg velges 10 sp blant. Her er noe forslag:
BIO210 Molekylærbiologi 10 sp H
BIO200 Molekylærgenetikk i eukaryoter 5 sp JAN
ECOL200 Generell økologi 10 sp V
BIO223 Evolusjonsbiologi 10 sp V
NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur 5 sp JAN
BOT200 Plantefysiologi 10 sp H
BOT230 Planteøkologi og diversitet 10 sp AUG+H
ZOOL210 Virveldyr 10 sp V+JUN
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr 5 sp V+JUN

Emnegruppen fordelt på fagområder (opptak PPU).

Kjemi

KJM100 Generell kjemi 10 sp V
KJM110 Organisk kjemi 10 sp AUG+H
KJM120 Uorganisk kjemi 10 sp V
KJB200 Biokjemi 10 sp V
KJM230 Fysikalsk kjemi 10 sp V
KJM240 Analytisk kjemi 10 sp H 

Emnegruppen fordelt på fagområder (opptak PPU).

Fysikk

Forutsetter at du har kunnskap tilsvarende R2

FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
FYS103 Måleteknikk og optikk 5 sp JAN
FYS245 Kvantefysikk 10 sp V
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk 5 sp H
FYS241 Miljøfysikk 10 sp V
FYS236 Elektrodynamikk 5 sp V
FYS235 Elektronikk 5 sp V

Emnegruppen fordelt på fagområder (opptak PPU).

Geofag

GEO100 Geologi 10 sp H
GEO210 Kvartærgeologi 10 sp V
GEO250 Jord og geologi i landskapet 5 sp JUN 
JORD100 Jordlære 5 sp H
VANN200 Hydrologi 10 sp V
FYS140 Klimaendringer, bærekraft og tilpasninger * 5 sp H
FYS141 Meteorologi for bærekraftig samfunnsutvikling * 5 sp AUG*

I tillegg velges 10 sp blant
KJM100 Generell kjemi 10 sp V**
GEO220 Hydrogeologi 10 sp V
GEO221 Hydrogeologi feltkurs 5 sp JUN
MILJØ200 Forurensning - miljø 10 sp H (tidligere het MINA200)

*Emnene går alternerende år

**KJM100 må gjennomføres som en del av lektorstudiet (jfr. breddekrav), men kan også benyttes som en del av emnegruppen i geofag. En inkludering av KJM100 legger til rette for en studieplan som ikke overstiger 300 studiepoeng.

Emnegruppen fordelt på fagområder (opptak PPU).

Informatikk

INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
INF200 Videregående programmering 10 sp H
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp V
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V

I tillegg velges 20 sp blant
INF250 Bildeanalyse 10 sp H
INF205 Ressurseffekt programmering 5 sp H
TEL100 Elektronisk prototyping 5 sp AUG
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon 10 sp V
TEL200 Introduksjon til robotikk 10 sp V
TEL280 Mobile robots and navigation 10 sp H
STIN300 Statistisk programmering i R 5 sp JAN
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
IN2120 Informasjonssikerhet 10 sp H*

**Emne ved Universitetet i Oslo

Emnegruppen fordelt på fagområder (opptak PPU).

Naturfag

BIOLOGI
BIO120 Genetikk introduksjonskurs 10 sp V
I tillegg velges 4 av følgende emner
BIO100 Cellebiologi 5 sp H
ZOOL100 Generell zoologi 5 sp H+JUN
BOT100 Plantediversitet 5 sp V+JUN
BOT130 Grunnleggende plantefysiologi 5 sp H
ECOL100 Grunnleggende økologi 5 sp V

KJEMI
KJM100 Generell kjemi 10 sp V
KJM110 Organisk kjemi 10 sp AUG+H
KJM120 Uorganisk kjemi 10 sp V

FYSIKK
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
FYS103 Måleteknikk og optikk 5 sp JAN
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk 5 sp H

For opptak til PPU med naturfag skiller kravet seg fra emnegruppen. 

Økonomi

BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 sp H/V
BUS110 Finansregnskapet 10 sp V
BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring 10 sp V
BUS220 Finansiering og investering 10 sp H
AOS120 Markedsføring 5 sp V
AOS130 Innføring i organisasjonsteori 5 sp AUG
ECN110 Innføring i mikroøkonomi – mikro 5 sp H
ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I – makro 5 sp H
ECN170 Miljø- og ressursøkonomi 5 sp V

Økonomi tilbys ikke som undervisningfag for dem som tar PPU.

Published 20. mars 2019 - 14:55 - Updated 22. juni 2022 - 8:04