Eksempelplaner

Eksempelplaner kull 2021 - 2022

Eksempelplaner kull 2021 - 2022

Her står det informasjon for studenter som startet på programmet høsten 2021 eller senere. Eksempelplan er en forhåndsgodkjent plan på 300 stp.

 
Eksempelplaner kull 2020

Eksempelplaner kull 2020

Her står det informasjon for studenter som startet på programmet høsten 2020. Eksempelplan er en forhåndsgodkjent plan på 300 stp.

Tidligere studiehåndbøker

Tidligere studiehåndbøker

Her står det informasjon for studenter som startet på programmet før 2020. Eksempelplan er en forhåndsgodkjent plan på 300 stp. Under finner du tidligere studiehåndbok med oversikt over eksempelplaner