Eksempelplaner

Eksempelplanen er en forhåndsgodkjent plan på 300 stp.

Eksempelplaner

Andre kombinasjoner av fag 1 og 2 er også tillatt. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfor rammene som er gitt for spesialiseringen. Du kan også endre rekkefølgen på emnene, dersom det ikke oppstår problemer med forutsatte forkunnskaper. Slike endringer må skje i samråd med studieveileder og fagmiljø og skal godkjennes av programrådet.

Du kan også spesialisere deg mot andre mastergradsprofileringer innen biologi, kjemi og fysikk enn de som er vist i eksempelplanene under. Kontakt studieveileder om du ønsker å drøfte andre muligheter.

Når det velges individuelle planer har studenten selv ansvaret for å søke programrådet for lærerutdanning om godkjenning (gjennom studieveilederne). En må også regne med at det kan oppstå timeplankollisjoner når en følger andre planer enn eksempelplanene.

biologi og kjemi

År 5 VÅR M30-LUN (masteroppgave økologi 30 sp)
År 5 HØST NATF300 (5 AUG) /  ECOL350 (5) / ZOOL300 (10) / ECOL310 (10)
År 4 PPPE301 (25 stp) / PPFD301 (25 stp) / PPRA301 (0 sp) /BIO120 (10 V)
År 3 VÅR PPRA201 / HFX201 (10) / ECOL200 (10) / KJM230 (10) / BIO211 (5 JUN)
År 3 HØST ZOOL240 (10) / KJM240 (10) / BIO130 (5) / BOT230 (5)
År 2 VÅR PPRA200 / ECOL100 (5) / KJM120 (10) / KJB200 (10)
År 2 HØST BIO100 (5) / BOT130 (5) / KJM110 (10) / STAT100 (10)
År 1 VÅR FYS100(10) / KJM100 (10) / BOT100 (5 V+JUN)
År 1 HØST PPXP100 (5 - AUG+JAN) / MATH100 (10) / PHI100 (10) / ZOOL100 (5 - H+JUN)

biologi og matematikk

År 5 VÅR M30-LUN (masteroppgave didaktikk 30 sp)
År 5 HØST PPUT301 / PPFO301
År 4 PPPE301 (25 stp) / PPFD301 (25 stp) / PPRA301 (0 sp) 
År 3 VÅR PPRA201 / HFX201 (10) / ECOL200 (10) / FYS101 (10)
År 3 HØST BIO130 (5) / BOT230 (5) / MATH290 (10) / ZOOL240 (10) 
År 2 VÅR PPRA200 / ECOL100 (5) / MATH270 (10) / BIO120 (10)
År 2 HØST BIO100 (5) / BOT130 (5) / MATH113 (10) / STAT100 (10)
År 1 VÅR KJM100 (10) / MATH112 (10) / BOT100 (5 V+JUN)
År 1 HØST PPXP100 (5 - AUG+JAN) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10) / ZOOL100 (5 H+JUN)

kjemi og matematikk (med didaktisk masteroppgave)

År 5 VÅR M30-LUN
År 5 HØST PPUT301 / PPFO301 
År 4 PPPE301 (25 stp) / PPFD301 (25 stp) / PPRA301 (0 sp) / KJM311 (v)
År 3 VÅR PPRA201 / KJM230 (10) / KJB210 (10) / FYS100 (10)
År 3 HØST MATH290 (10) / STAT100 (10) / KJM240 (10)
År 2 VÅR PPRA200 / MATH270 (10) / KJM120 (10) / KJB200 (10)
År 2 HØST MATH113 (10) / KJM110 og KJM210 (20)
År 1 VÅR MATH112 (10) / KJM100 (10) / ECOL100 (5)
År 1 HØST PPXP100 (5 - AUG+JAN) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10)

fysikk og matematikk

År 5 VÅR M30-LUN (masteroppgave i fornybar energifysikk 30 sp)
År 5 HØST FYS375 (5) / FYS3xx (10) / FYS3xx (5)/ FYS3xx (10)
År 4 PPPE301 (25 stp) / PPFD301 (25 stp) / PPRA301 (0 sp) / FYS272 (H)
År 3 VÅR PPRA201 / FYS241 (10) / KJM100 (10) / FYS235 (5) / FYS236 (5)
År 3 HØST MATH290 (10) / STAT100 (10) / FYS252 (10)
År 2 VÅR PPRA200 / FYS103 (JAN+V+JUN) / MATH270 (10) / FYS245 (10) / INF120 (10)
År 2 HØST MATH113 (10) / FYS102 (10) / FYS155 (5) 
År 1 VÅR FYS101(10) / MATH112 (10) / ECOL100 (5)
År 1 HØST PPXP100 (5 - AUG+JAN) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10)

informatikk og matematikk

Eksempelplan informatikk (fag 1) og matematikk (fag 2) med mastergradsoppgave
i datavitenskap

År 5 VÅR M30-LUN (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST DAT300 (10) / DAT390 (10) / Masteremne (10)
År 4 PPPE301 (25 stp) / PPFD301 (25 stp) / PPRA301 (0 sp) 
År 3 VÅR PPRA201 / DAT200 / KJM100 /INF230
År 3 HØST  
År 2 VÅR PPRA200
År 2 HØST  
År 1 VÅR FYS100 (10) / MATH112 (10) /
År 1 HØST PPXP100 (5 - AUG+JAN) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10)

matematikk og økonomi

År 5 VÅR M30-LUN (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST  
År 4 PPPE301 (25) / PPFD301 (25) / PPRA301 (0) / ECN120 (5)
År 3 VÅR

BUS210 (10) / MATH280 (10) / MATH250 (10)

År 3 HØST PPRA201 (0) / MATH290 (10) / PHI100 (10) / BUS220 (10)
År 2 VÅR

PPRA200 (0) / MATH270 (10) / ECN170 (5) / BUS110 (10) / ECOL100 (5)

År 2 HØST MATH113 (10) / ECN110 (5) / AOS130 (5) / KJM100 (10)
År 1 VÅR FYS100 (10) / MATH112 (10) / BUS100 (5) / AOS120 (5)
År 1 HØST PPXP100 (5 - AUG+JAN) / INF100 (5) / MATH111 (10) / STAT100 (10)

 

Published 11. April 2019 - 14:25 - Updated 22. mai 2020 - 11:33