Eksempelplaner

Eksempelplanen er en forhåndsgodkjent plan på 300 stp.

Eksempelplaner

Andre kombinasjoner av fag 1 og 2 er også tillatt. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfor rammene som er gitt for spesialiseringen. Du kan også endre rekkefølgen på emnene, dersom det ikke oppstår problemer med forutsatte forkunnskaper. Slike endringer må skje i samråd med studieveileder og fagmiljø og skal godkjennes av programutvalget.

Du kan også spesialisere deg mot andre mastergradsprofileringer innen biologi, kjemi og fysikk enn de som er vist i eksempelplanene her i LUR-studiehåndboken. Kontakt studieveileder om du ønsker å drøfte andre muligheter.

Når det velges individuelle planer har studenten selv ansvaret for å søke Programutvalget for lærerutdanning og disiplinstudier om godkjenning. En må også regne med at det kan oppstå timeplankollisjoner når en følger andre planer enn eksempelplanene.

biologi og kjemi

År 5 VÅR M30-LUN (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST  
År 4 PPPE301 (25 stp) / PPFD301 (25 stp) / PPRA301 (0 sp) 
År 3 VÅR PPRA201 
År 3 HØST  
År 2 VÅR PPRA200 
År 2 HØST  
År 1 VÅR FYS100(10) / MATH112 (10) /
År 1 HØST PPXP100 (5 - AUG+JAN) / INF100 (5) / MATH100 (10) / PHI100 (10)

biologi og matematikk

År 5 VÅR M30-LUN (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST  
År 4 PPPE301 (25 stp) / PPFD301 (25 stp) / PPRA301 (0 sp) 
År 3 VÅR PPRA201 
År 3 HØST  
År 2 VÅR PPRA200 
År 2 HØST  
År 1 VÅR FYS100(10) / MATH112 (10) /
År 1 HØST PPXP100 (5 - AUG+JAN) / INF100 (5) / MATH100 (10) / PHI100 (10)

kjemi og matematikk (med didaktisk masteroppgave)

År 5 VÅR M30-LUN
År 5 HØST PPUT301 / PPFO301 
År 4 PPPE301 (25 stp) / PPFD301 (25 stp) / PPRA301 (0 sp) 
År 3 VÅR PPRA201 
År 3 HØST  
År 2 VÅR PPRA200 
År 2 HØST  
År 1 VÅR FYS100(10) / MATH112 (10) /
År 1 HØST PPXP100 (5 - AUG+JAN) / INF100 (5) / MATH100 (10) / PHI100 (10)

fysikk og matematikk

År 5 VÅR M30-LUN (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST  
År 4 PPPE301 (25 stp) / PPFD301 (25 stp) / PPRA301 (0 sp) 
År 3 VÅR PPRA201 
År 3 HØST  
År 2 VÅR PPRA200 
År 2 HØST  
År 1 VÅR FYS100(10) / MATH112 (10) /
År 1 HØST PPXP100 (5 - AUG+JAN) / INF100 (5) / MATH100 (10) / PHI100 (10)

informatikk og matematikk

Eksempelplan informatikk (fag 1) og matematikk (fag 2) med mastergradsoppgave
i datavitenskap

År 5 VÅR M30-LUN (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST DAT300 (10) / DAT390 (10) / Masteremne (10)
År 4 PPPE301 (25 stp) / PPFD301 (25 stp) / PPRA301 (0 sp) 
År 3 VÅR PPRA201 / DAT200 / KJM100 /INF230
År 3 HØST  
År 2 VÅR PPRA200
År 2 HØST  
År 1 VÅR FYS100(10) / MATH112 (10) /
År 1 HØST PPXP100 (5 - AUG+JAN) / INF100 (5) / MATH100 (10) / PHI100 (10)

matematikk og økonomi

År 5 VÅR M30-LUN (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST  
År 4 PPPE301 (25 stp) / PPFD301 (25 stp) / PPRA301 (0 sp) 
År 3 VÅR PPRA201 
År 3 HØST  
År 2 VÅR PPRA200 
År 2 HØST  
År 1 VÅR FYS100(10) / MATH112 (10) /
År 1 HØST PPXP100 (5 - AUG+JAN) / INF100 (5) / MATH100 (10) / PHI100 (10)

 

Published 11. April 2019 - 14:25 - Updated 19. juni 2019 - 20:58