Eksempelplaner

Andre kombinasjoner av fag 1 og 2 er også tillatt. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfor rammene som er gitt for spesialiseringen. Du kan også endre rekkefølgen på emnene, dersom det ikke oppstår problemer med forutsatte forkunnskaper. Slike endringer må skje i samråd med studieveileder og fagmiljø og skal godkjennes av programrådet.

Du kan også spesialisere deg mot andre mastergradsprofileringer innen biologi, kjemi og fysikk enn de som er vist i eksempelplanene under. Kontakt studieveileder om du ønsker å drøfte andre muligheter.

Når det velges individuelle planer har studenten selv ansvaret for å søke programrådet for lærerutdanning om godkjenning (gjennom studieveilederne). En må også regne med at det kan oppstå timeplankollisjoner når en følger andre planer enn eksempelplanene.

Biologi og kjemi

År 5 VÅR Masteroppgave i økologi (30)
År 5 HØST NATF300 (5 AUG) /  ECOL350 (5) / ZOOL300 (10) / ECOL310 (10)
År 4 PPPE301 (25) / PPFD301 (25) / PPRA301 /ZOOL240 (10 H)
År 3 VÅR PPRA201  / ECOL200 (10) / KJM230 (10) / BIO223 (10)
År 3 HØST KJM240 (10) / BIO130 (5) /HFX201 (10)
År 2 VÅR PPRA200KJM120 (10) / KJB200 (10) / BIO120 (10)
År 2 HØST BIO100 (5) / BOT130 (5) / KJM110 (10) / STAT100 (10)
År 1 VÅR FYS100(10) / KJM100 (10) / BOT100 (5 V+JUN) /ECOL100 (5)
År 1 HØST PPXP100 (10 - AUG+JAN) / MATH100 (10) / PHI100 (10) / ZOOL100 (5 - H+JUN)

Biologi og matematikk

med didaktisk masteroppgave

År 5 VÅR Masteroppgave i didaktikk (30)
År 5 HØST PPUT301 (20) / PPFO301 (15)
År 4 PPPE301 (25) / PPFD301 (25) / PPRA301 / BIO210 (10)
År 3 VÅR PPRA201 / ECOL200 (10) / FYS101 (10)
År 3 HØST BIO130 (5) / BOT230 (5) / MATH290 (10) / HFX201 (10) 
År 2 VÅR PPRA200 / ECOL100 (5) / MATH270 (10) / BIO120 (10)
År 2 HØST BIO100 (5) / BOT130 (5) / MATH113 (10) / STAT100 (10)
År 1 VÅR KJM100 (10) / MATH112 (10) / BOT100 (5 V+JUN)
År 1 HØST PPXP100 (10 - AUG+JAN) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10) / ZOOL100 (5 H+JUN)

Kjemi og matematikk

med didaktisk masteroppgave

År 5 VÅR Masteroppgave i didaktikk (30)
År 5 HØST PPUT301 (20) / PPFO301 (15)
År 4 PPPE301 (25) / PPFD301 (25) / PPRA301 / KJM311 (10)
År 3 VÅR PPRA201 / KJM230 (10) / KJB210 (10) / FYS100 (10)
År 3 HØST MATH290 (10) / STAT100 (10) / KJM240 (10)
År 2 VÅR PPRA200 / MATH270 (10) / KJM120 (10) / KJB200 (10)
År 2 HØST MATH113 (10) / KJM110 / KJM210 (AUG+JUN, 20)
År 1 VÅR MATH112 (10) / KJM100 (10) / ECOL100 (5)
År 1 HØST PPXP100 (10 - AUG+JAN) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10)

Fysikk og matematikk

År 5 VÅR Masteroppgave i fornybar energifysikk (30)
År 5 HØST FYS375 (5) / FYS3xx (10) / FYS3xx (5)/ FYS3xx (10)
År 4 PPPE301 (25) / PPFD301 (25) / PPRA301 / FYS272 (H)
År 3 VÅR PPRA201 / FYS241 (10) / KJM100 (10) / FYS235 (5) / FYS236 (5)
År 3 HØST MATH290 (10) / STAT100 (10) / FYS252 (10)
År 2 VÅR PPRA200  / FYS103 (JAN+V+JUN) / MATH270 (10) / FYS245 (10) / INF120 (10)
År 2 HØST MATH113 (10) / FYS102 (10) / FYS155 (5) 
År 1 VÅR FYS101(10) / MATH112 (10) / ECOL100 (5)
År 1 HØST PPXP100 (10 - AUG+JAN) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10)

Matematikk og informatikk

År 5 VÅR Masteroppgave i didaktikk (30)
År 5 HØST PPUT301 (20) / PPFO301 (15)
År 4 PPPE301 (25) / PPFD301 (25) / PPRA301(0)
År 3 VÅR PPRA201(0) / DAT200 (10) / INF230 (10) / MATH290 (10) 
År 3 HØST INF250(10) / STAT100 (10) / MATH250 (10)
År 2 VÅR PPRA200(0)  / KJM100 (10) / MATH270 (10) / MATH280 (10) 
År 2 HØST MATH113 (10) / INF200 (10) / INF221 (10) 
År 1 VÅR FYS100(10) / MATH112 (10) / ECOL100 (5)
År 1 HØST

PPXP100 (10 - AUG+JAN) / INF120 (10) / MATH111 (10) / PHI100 (10)

 

Matematikk og økonomi

År 5 VÅR Masteroppgave i didaktikk (30)
År 5 HØST PPUT301 (20) / PPFO301 (15)
År 4  PPPE301 (25) / PPFD301 (25) / PPRA301(0)/ ECN120 (5-H)
År 3 VÅR PPRA201(0) / KJM100 (10) / BUS210 (10) / MATH290 (10) 
År 5 HØST BUS220(10) / PHI100 (10) / MATH250 (10)
År 2 VÅR PPRA200(0)  / BUS110 (10) / MATH270 (10) / MATH280 (10)/ECN170 (5)
År 2 HØST MATH113 (10) / ECN110 (10) / AOS130 (5)/ BIO100(5)
År 1 VÅR FYS100(10) / MATH112 (10) / BUS100 (5)/ AOS120 (5)
År 1 HØST PPXP100 (10 - AUG+JAN) / STAT100(10) / MATH111 (10) 

 

Published 11. April 2019 - 14:25 - Updated 9. April 2021 - 13:37