Oppbygging

Profesjonsfag

PPXP100 Ex.paed 10 sp AUG/JAN
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR AUG/H/JAN/V/JUN
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR AUG/H/JAN/V/JUN
PPRA301 Praksisopplæring LUR AUG/H/JAN/V/JUN
PPFD301 Fagdidaktikk i realfag 25 sp AUG/H/JAN/V/JUN
PPPE301 Pedagogikk LUR 25 sp AUG/H/JAN/V/JUN

Praksis

Praksis må gjennomføres over fire år.

PPXP100 Ex.paed AUG/JAN
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR AUG/H/JAN/V/JUN
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR AUG/H/JAN/V/JUN
PPRA301 Praksisopplæring LUR AUG/H/JAN/V/JUN

Breddemner

Alle breddemner er obligatoriske, men kan også finnes igjen i de ulike emnegruppene.

MATH100 Brukerkurs i matematikk 1 10 sp H eller MATH111 Kalkulus 10 sp H eller INF120 Programmering* 10 sp H
FYS100 Fysikk og natur 10 sp V eller FYS101 Mekanikk 10 sp V
STAT100 Statistikk 10 sp V/H eller DAT110 10 sp V
KJM100 Generell kjemi 10 sp V
Et av emnene fra emnegruppen i biologi
PH100 Exphil eller PHI101 Exphil – seminarversjon 10 sp H/V

*Krever R1 eller tilsvarende 

Fag I og fag II - emnegrupper/undervisningsfag

Du velger to emnegrupper (fag I og fag II) som gir undervisningskompetanse.

 • Biologi
 • Kjemi
 • Fysikk
 • Geofag
 • Naturfag (velges i kombinasjon med fysikk, biologi eller kjemi som det andre faget)
 • Matematikk
 • Informatikk
 • Økonomi (kan kun velges som fag 2)

Fag I skal i tillegg bestå av

 • 20 sp fordypningsemner (200-nivå)

Fordypning og masteroppgave

Masterfordypningen består av

 • 30 sp mastergradsemner (300-nivå)
 • masteroppgave på 30 sp

Du kan velge et av realfagene eller realfagsdidaktikk som spesialisering for mastergraden. Ut fra hvilke fag du velger å fordype deg i mastergraden skal også mastergradsemnene (30 sp på 300-nivå) bestå av de fagene du velger mastergrad innen. Studiet planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med studieveileder og fagmiljøene der du vil spesialisere deg.

Mer informasjon om masteroppgaven og eksempler på masterspesialiseringer.

Obligatorisk fordypningsoppgave 

Denne oppgaven (også kalt bacheloroppgave) skal gjennomføres i løpet av 3. studieår, i enten fag 1 og/eller fag 2. For fagene kjemi, biologi, fysikk og geofag tilfredstilles kravet om fordypningsoppgave ved å gjennomføre obligatoriske emner i emnegruppen. For matematikk tilfredsstilles kravet om fordypningsoppgave gjennom innholdet i MATH290, noe som gjør dette emnet obligatorisk for dem som ikke tilfredstiller kravet om fordypningsoppgave i gjennom andre fag. 

Eksempelplaner

Med lektorprogrammet sine mange muligheter så kan emnene man tar fort bli fordelt på mange fakulteter. Vi har derfor laget eksempelplaner på 300 studiepoeng som er forhåndsgodkjente. Dette vil si at de er satt opp for å innfri kravene til utdanningen samtidig som at man minimerer mengden kollisjoner mellom emner. Følgende eksempelplaner er satt opp:
Biologi og kjemi
Biologi og matematikk (med didaktisk masteroppgave)
Kjemi og matematikk (med didaktisk masteroppgave)
Fysikk og matematikk
Matematikk og informatikk
Matematikk og økonomi

Andre kombinasjoner av fag 1 og 2 er også tillatt. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfor rammene som er gitt.

Published 28. desember 2018 - 13:43 - Updated 9. April 2021 - 13:19