Høyere årstrinn

Slik søker du opptak til høyere årstrinn.

Generelt opptakskrav

Hva består utdanninga av?
I løpet av tre år vil du oppnå samme kompetanse som våre lektorstudenter på det femårige integrerte programmet. Dette innebærer at du gjennomfører innføringsemner i flere realfag og fullfører profesjonsutdanning tilsvarende 60 studiepoeng, inkludert 100 dager praksis. Som ferdig kandidat vil du ha undervisningskompetanse i to fag. Du vil få full fagfordypning i et realfag, og kan skrive enten en disiplinfaglig eller didaktisk rettet masteroppgave.
Studenter som starter høyere årstrinn får en plan basert på hvilke emner de har fra tidligere og hvilke emner de mangler for å tilfredstille kravene til det 5-årige lektorstudiet.

For grunnskolelærere (allmennfagslærere) eller studenter i grunnskolelærerutdanninga som vurderer overgang til lektorutdanninga på høyere årstrinn.
Enten du er ferdig utdannet lærer eller lærerstudent, vil du få godskrevet deler av profesjonsfaget du har tatt (pedagogikk, didaktikk, praksis). En hovedforskjell mellom lærerutdanninger og lektorutdanninga er at didaktikk i sistnevnte er egne emner. Hvor mange studiepoeng du må ta i didaktikk, avhenger av antallet studiepoeng du kan dokumentere i fra lærerutdanninga.
Det stilles krav til at du i løpet av lærer- og lektorutdanninga skal ha gjennomført minst 100 dager praksis. Praksisen skal være fordelt på både grunnskolen og den videregående skolen, og på begge dine undervisningsfag.

For søkere med bachelor/ingeniørgrad og minst 60 studiepoeng i realfag.
Du gjennomfører 100 dager praksis i løpet av 3 studieår. Hovedparten av denne praksisen gjennomføres det året du tar profesjonsfaget (tilsvarer PPU) sammen med andre lektorstudenter på 4. året.

For søkere med bachelorgrad fra naturbruksfag.
Du må ha en godkjent bachelorgrad hvorav minst 60 studiepoeng er i realfag. Videre må du ha tilsvarende 60 studiepoeng i et naturbruksfag samt to års yrkeserfaring fra naturbruksfaget.
Du gjennomfører 100 dager praksis i løpet av 3 studieår. Hovedparten av denne praksisen gjennomføres det året du tar profesjonsfaget (tilsvarer PPU) sammen med andre lektorstudenter på 4. året. Masteroppgaven kan skrives innen et realfag, innen fagdidaktikk i realfag eller som en kombinasjon av realfagdidaktikk og naturbruksdidaktikk.

For søkere som søker overgang til LUR på høyere årstrinn fra andre utdanninger ved NMBU.
Her gjelder de generelle opptakskravene gitt ovenfor.

Slik søker du opptak til høyere årstrinn.

Published 18. desember 2019 - 10:22 - Updated 5. mai 2021 - 14:37