Bærekraft og realfag

Det er elevene dine som skal løse problemene som generasjonen før dem har skapt. Det skal de gjøre ved hjelp av en dyp forståelse av realfagene, ny teknologi og ikke minst gjennom evnen til å tenke selv.

Som engasjert pedagog leder du faglige samtaler og diskusjoner om bærekraftig utvikling med elevene. Du ser at elevene har spørsmålene, og setter dem i stand til å finne fram til svarene.

Bærekraft og matematikk? Hvordan henger det sammen?

Se hvordan bærekraft spiller en rolle i realfagene:

 

Fysikk  
Hvordan skal vi skaffe nok energi til å gi alle mennesker gode liv uten å ødelegge klima og miljøet ellers? På miljøfysikk kan du finne løsninger for å unngå farlige klimaendringer, ikke bare bekymre deg over dem. Du kan utvikle nye løsninger for fornybar energi fra sol, vind og vann, og du kan også jobber med ny måter for CO2-lagring slik at vi ikke trenger å slippe den ut i atmosfæren som nå.
   
Matematikk  

Vil du være med på å utvikle klimamodeller?

Vil du være med på å utvikle strategier for å bekjempe epidemier og pandemier?

For å løse framtidens problemer med klimaendringer og befolkningsvekst, trenger vi deg som er interessert i å utvikle matematiske modeller for areal- og ressursfordeling, innhenting og behandling av måledata for hav, klima og vær og for studium av fremtidens energivennlige bygg og transportsystemer
   

Biologi

 

Vil du bidra til bedre kunnskaper om hvordan endringer i klima og miljø påvirker de levende organismene og samspillet i naturen?

Hvordan skal vi skaffe mat til alle uten å ødelegge naturgrunnlaget?

 

En av de store utfordringene våre er å ta vare på det biologiske mangfoldet vårt samtidig som vi produserer mat til alle. Vi trenger deg som vil være med på å utvikle en bedre bruk av naturressursene våre, bevare truede arter og livet i havet og skape en bærekraftig matproduksjon.
   

 Kjemi

 

Hvordan kan vi lage nye funksjonelle molekyler og materialer?

Hvordan måler vi forurensing?

Når du kjenner til stoffene vi og omgivelsene våre er bygd opp av og hvordan miljøforurensninger påvirker naturen og mennesker, kan du være med på å finne nye energikilder, rensemetoder for utslipp, renere produksjonsmetoder, nye katalysatorer og nye løsninger for karbonfangst.
   

 Geofag

 

Vil du være med på å begrense effektene av klimaendringer?

Vil du være med på å bedre bruken av naturressurser?

Miljø og landskap endrer seg over tid. Geofag hjelper deg å forstå naturgrunnlaget, fordelingen av naturressurser og globalt klima. Du vil forstå både de langsomme og de hurtige klimaendringene. Med geofag i bagasjen kan du være med på å utvikle framtidas tilpasninger til disse endringene 


 

Published 23. mars 2021 - 10:47 - Updated 20. august 2021 - 10:55