Master i Landskapsarkitektur

Informasjon for søkere til programmet
Presentasjon av studiet og opptaksinformasjon
• Om å studere ved NMBU
Delstudier i utlandet

Studiet i Landskapsarkitektur
Studieplan
Utfyllende programbeskrivelse
• Emner ved Institutt for landskapsplanlegging
Emner ved UMB

Masteroppgaven
Informasjon om masteroppgaven
• Tidligere masteroppgaver

Undervisning - og eksamensinformasjon
Viktige frister: Akademisk kalender
Time – og eksamensplaner
Semesterregistrering - StudentWeb (utdanningsplan)
Emneinformasjon i Fronter (krever opptak på emnet)
Eksamensinformasjon
Skjema og maler (bl.a. søknad om godkjennelse av ekstern utdanning)

Veien videre
Yrkeseksempel

Bildet er fra forberedelsene til Prosjektet Man Made / Sansenses rike. Der landskapsarkitekturstudenter samarbeider med arkitektstudenter i Oslo om utsmykning forming av Youngstorget i Oslo.
Bildet er fra forberedelsene til Prosjektet Man Made / Sansenses rike. Der landskapsarkitekturstudenter samarbeider med arkitektstudenter i Oslo om utsmykning forming av Youngstorget i Oslo. Photo: Håkon Sparre
Published 31. mars 2014 - 13:37 - Updated 23. mai 2017 - 19:37