Oppbygging

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
PHI100   Examen philosophicum/PHI101 Exphil - seminarversjon 10 sp H
MAHT111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i dataanalyse (tidligere MATH-INF110) 10 sp V eller STAT100 Statistikk 10 sp H/V 
INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
Økonomi og samfunnsfag dekkes av indøkpakken

Felles obligatoriske emner for industriell økonomi

Obligatorisk:

BUS100   Grunnleggende bedriftsøkonomi
BUS210   Driftsregnskap og budsjettering
BUS220   Finansiering og investering
ECN210   Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd
IND200* Praktisk prosjektstyring
IND210   Driftsledelse
IND220  Innovasjonsbedrift**
IND240   Usikkerhetsstyring i prosjekt
IND300   Eksperter i team

*TBA270 erstatter IND200 for st.retning byggteknikk

** IND220 er obligatorisk for kullet som begynner på studiet i høst 2020. Studenter før høst 2020-kullet, har IND220 som et valgfritt emne. 

 

 

Teknologiretninger - felles obligatoriske emner

Maskinteknikk

FYS110 5 p        Statikk
TBM120 10 sp  Fasthetslære og grunnlegende beregningsteknikk
KJM100
10 sp    Generell kjemi 
TBM250 10 sp   Elementmetoden
TMP301 15 sp    Maskin- og produktutvikling
TMP160 5 sp     Teknisk design
TMP220 10 sp    Maskinelementer og effektoverføringssystemer
TBM200 10 sp   Materiallære
IND230 5 sp      Kvalitetsstyring

Produktutvikling
FYS110 5 p       Statikk
TBM120 10 sp  Fasthetslære og grunnlegende beregningsteknikk
TIP150 5 sp      Moderne verkstedteknikk, innføringsemne
TIP200 10 sp    Produktutvikling og produktdesign med 3D
TIP300 15 sp   Konsept og produktrealisering
TIP100 5 sp     Industriell innovasjon og teknologi
TMP160 5 sp    Teknisk design
TMP220 10 sp   Maskinelementer og effektoverføringssystemer
TBM200 10 sp  Materiallære
TBM250 10 sp  Elementmetoden

Energifysikk
FYS103 5 sp    Måleteknikk og dataanalyse
KJM100 10 sp  Generell kjemi
FYS230 10 sp  Elektroteknikk
FYS245 10 sp  Kvantefysikk
FYS235 5 sp   Elektronikk
FYS251 5 sp   Varmeoverføring og energi       
FYS252A 5 sp   Anvendt termodynamikk
FYS272 10 sp   Energifysikk                            
FYS375 10 sp  Energiteknologi, lab                  
FYS377* 10 sp   Digitale elektriske kraftsystemer

*Kan byttes ut med andre FYS3xx-emner

Prosessteknikk
FYS110 5 p       Statikk
TBM120 10 sp  Fasthetslære og grunnlegende beregningsteknikk
KJM100
10 sp   Generell kjemi
TMP160 5 sp     Teknisk design
TPS200 10 sp    Fluidmekanikk 1:innføring (tidligere FYS210)
TPS210 10 sp    Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk
TMPP251 5 sp   Energi og prossesteknikk
TEL240 10 sp   Reguleringsteknikk og automasjon
FYS235 5 sp    Elektronikk
FYS251 5 sp    Varmeoverføring og energi
TMPP350 15 sp    Energi og Prosessteknikk Hovedkurs

Vann- og miljøteknikk

FYS110 5 p       Statikk
TBM120 10 sp  Fasthetslære og grunnlegende beregningsteknikk
KJM100
10 sp   Generell kjemi
TPS200 10 sp    Fluidmekanikk 1:innføring (tidligere FYS210)
TPS210 10 sp    Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk
THT261 10 sp   Vannforsyning og avløpssystemer
VANN200 10 sp    Hydrologi
THT300 15 sp   Vassdragsplanlegging og VA-systemer
THT271 10 sp   Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs
THT201 5 sp   Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs
TBA201 5 sp   Geoteknikk

Byggeteknikk

FYS110 5 p       Statikk
TBM120 10 sp  Fasthetslære og grunnlegende beregningsteknikk
TBA160
10 sp   Bygningsplanlegging I med DAK
TBA190 10 sp   Husbyggingsteknikk I
TBA210 10 sp   Husbyggingsteknikk II
TBA222 5 sp    Konstruksjonsteknikk stål og tre
TBA223 5 sp    Konstruksjonsteknikk betong
TBA224 10 sp  Konstruksjonsteknikk II Bygg
TBM200 10 sp  Materiallære
TBA270* 10 sp Praktisk prosjektstyring
TBA320 15 sp   Konstruksjonsteknikk III Bygg

*TBA270 erstatter IND200

Datavitenskap

INF200 10 sp Videregående programmering
INF221 10 sp Informatikk for datavitere
INF230 10 sp Datahåndtering og analyse
MATH280 10 sp Anvendt lineær algebra
DAT200 10 sp Anvendt maskinlæring
DAT300 10 sp Anvendt maskinlæring II
DAT390 10 sp Seminar i datavitenskap
STAT351 10 sp Statistisk teori*

Anbefalt: MATH250 eller INF250

* Nytt emnet fra og med høst 2020. Erstatter STAT321 Teoretisk statistikk I, som tidligere har vært obligatorisk. 

Økonomispesialisering

Anvendt finansanalyse

BUS230  Operasjonsanalyse
BUS322  Finansielle investeringer og risikostyring

Energiøkonomi
ECN280  Energiøkonomi
ECN380  Energimarkeder og regulering

Miljøøkonomi
ECN170  Miljø- og ressursøkonomi (valgfri)
ECN271  Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder
ECN372  Klimaøkonomi

Innovasjon og entreprenørskap
INN350  Digitalisering og digitale forretningsmodeller
INN271   Bærekraftig entreprenørskap
INN372  Innovasjon og entreprenørskap i etablerte bedrifter. 

Logistikk
BUS240  Vareproduksjon og logistikk
BUS340  Supply Chain Management

 

Published 15. juli 2016 - 13:44 - Updated 26. august 2020 - 10:26