Oppbygging

Studieoppbygning og eksempelplaner for eldre kull

For studenter som startet på programmet høsten 2020 eller før, klikk her for se studieoppbygning og eksempelplaner.

Det har vært noe endringer i emner gitt ved REALTEK fra studieår 2021/2022. Klikk her for lese mer om endringene

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

Følgende emner danner grunnlaget for sivilingeniørutdanningen, og er felles for alle sivilingeniørgradene ved REALTEK. Alle emner er obligatoriske.
IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF120 Programmering og databehandling 10 sp H
PHI100 Examen philosophicum  eller PHI101  Examen philosophicum - seminarversjon 10 sp H
MATH111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i dataanlyse (tidligere MATH-INF110) 10 sp V eller STAT100 Statistikk 10 sp H/V
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102a Fysikk for bioteknologer 5 sp H eller FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H*
* Noen teknologiretninger har FYS102 som obligatorisk emne

Felles obligatoriske emner for industriell økonomi

Følgende emner er obligatoriske for alle INDØK-studenter, og må bestås.
BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 sp V
BUS110 Finansregnskap og regnskapsanalyse 10 sp V
IND200 Praktisk prosjektstyring 10 sp H
IND210 Driftsledelse 10 sp V
IND230 Kvalitetsstyring 5 sp JAN
IND240 Sikkerhetsstyring i prosjekt 5 sp V
IND300 Eksperter i team 5 sp JAN
IND310 Driftsoptimalisering 10 sp H

Mastergradsoppgave 
M30-IØ Masteroppgave 30 sp
(se egne regler for mastergradsoppgaver ved Realtek)

OBS: Økonomispesialisering utgår fra kull 2020, og har blitt erstattet med IND-emner. 

Teknologiretning - Byggeteknikk

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 
Obligatoriske emner (115 sp):
IND220 Innovasjonsbedrift 10 sp H+V
FYS110
 Statikk 5 sp JAN
TBM120 Fasthetslære og grunnlegende beregningsteknikk 10 sp H
ARK100 Arkitektur og bærekraft 10sp V
ARK110 Arkitektur og bærekraft II 10 sp V
TBA190 Trehus med bærekraft (tidligere Husbyggingsteknikk I) 10 sp V
TBA210 Bygningsfysikk med bærekraft (tidligere Husbyggingsteknikk II) 10 sp H
TBA222 Konstruksjonsteknikk stål og tre 5 sp V
TBA223 Konstruksjonsteknikk betong 5 sp H
TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg 10 sp v
TBM200 Materiallære 10 sp H
TBA270 Praktisk prosjektstyring 10 sp H
TBA320 Konstruksjonsteknikk III Bygg 10 sp H
TBA331 Bygningsfysisk simulering 10 sp H

Anbefalte valgfrie emner:
IND250 Produksjonslogistikk og distribusjon 5 sp H
TBA110 Frihåndstegning 5 sp JUN

Teknologiretning - Maskindesign og driftsteknologi

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 
Obligatoriske emner: 
IND250 Produksjonslogistikk og distribusjon 5 sp H
FYS102 Termofysikk og elektromagnetiske 10 sp V
FYS110 Statikk 5 sp JAN
TBM120 Fasthetslære og grunnlegende beregningsteknikk 10 sp H
KJM100 Generell kjemi 10 sp V
TBM250 Elementmetoden 10 sp AUG+H
TMP320 Maskin- og produktutvikling
TMP160 Teknisk design 5 sp V
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer 10 sp V
TBM200 Materiallære 10 sp H

Anbefalte valgfrie emner:
IND220 Innovasjonsbedrift 10 sp H+V

Teknologiretning - Innovasjon og produktrealisering

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 
Obligatoriske emner: 
IND220 Innovasjonsbedrift 10 sp H+V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetiske 10 sp V
FYS110 Statikk 5 sp JAN
TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne 5 sp V
TBM120 Fasthetslære og grunnlegende beregningsteknikk 10 sp H
TBM200 Materiallære 10 sp H
TBM250 Elementmetoden 10 sp AUG+H
TMP160 Teknisk design 5 sp V
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer 10 sp V
TMP261 Varme og strømningssimulering 5 sp V
TMP310 Maskin- og kjøretøydynamikk (tidligere TMP271) 10 sp V
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D 10 sp H
TIP300 Konsept og produktrealisering 15 sp H

Anbefalte valgfrie emner: 
TIP100 Industriell innovasjon og teknologi 5 sp JUN
IND250 Produksjonslogistikk og distribusjon 5 sp H

Teknologiretning - Energifysikk

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 
Obligatoriske emner: 
IND250 Produksjonslogistikk og distribusjon 5 sp H
FYS102 Termofysikk og elektromagnetiske 10 sp V
FYS103 Måleteknikk og dataanalyse 5 sp JAN+V+JUN
KJM100 Generell kjemi 10 sp V
FYS230 Elektroteknikk 10 sp H+JAN/JUN
FYS245 Kvantefysikk 10 sp V
FYS235 Elektronikk 5 sp V
FYS251 Varmeoverføring og energi 5 sp V
FYS252A Anvendt termodynamikk 5 sp H
FYS272 Energifysikk 10 sp H                         
FYS375 Energiteknologi, lab 10 sp H    
FYS377* Digitale elektriske kraftsystemer 10 sp H

*Kan byttes ut med andre FYS3xx-emner

Anbefalte valgfrie emner:
IND220 Innovasjonsbedrift 10 sp H+V

Teknologiretning - Vann og miljøteknikk

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 
Obligatoriske emner (105 sp): 
IND250 Produksjonslogistikk og distribusjon 5 sp H
FYS110 Statikk 5sp JAN
KJM100 Generell kjemi 10 sp V
VANN200 Hydrologi 10 sp V
TBM120 Fasthetslære og grunnlegende beregningsteknikk 10 sp H
TPS200 Fluidmekanikk 1:innføring (tidligere FYS210) 10 sp V
TPS210 Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk 10 sp H
THT201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs 5 sp V
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs 10 sp V
THT261 Vannforsyning og avløpssystemer 10 sp H
TBA201 Geoteknikk 5 sp V
THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer 15 sp H

Anbefalte valgfrie emner:
IND220 Innovasjonsbedrift 10 sp H+V

Teknologiretning - Datavitenskap

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 
Obligatoriske emner: 
IND220 Innovasjonsbedrift 10 sp H+V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetiske 10 sp V
INF200 Videregående programmering 10 sp H+JAN/JUN
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp V 
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V
MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V 
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
STAT351 Statistisk teori* 10 sp V
MLA310 10 sp H(går første gang 2022)

Anbefalte valgfrie emner:
IND250 Produksjonslogistikk og distribusjon 5 sp H
INF250 Bildeanalyse 10 sp H
MATH250 Partielle differensiallikninger 10 sp H

Published 15. juli 2016 - 13:44 - Updated 26. oktober 2021 - 13:32