Christine Spiten - Co-Founder & Chief Global Strategist i Blueye Robotics

Blueye Robotics utvikler undervannsdroner med mål om å tilgjengeliggjøre havet, og øke fokus, interesse og kunnskap om havet globalt.

Christine Spiten - Co-Founder & Chief Global Strategist i Blueye Robotics

Fortell om din nåværende stilling

Jeg jobber med å utvikle strategi for selskapet, merkevarebygging og PR, samtidig som jeg holder tak i partnerskap og nettverksrelasjoner både i Norge og utlandet. Min stilling har endret seg i takt med vekst i selskapet. Da vi startet sommeren 2015 var vi 4 pers, idag er vi 17 + deltidsansatte, konsulenter og et svært aktivt styre. I starten gjorde alle alt, så har det blitt tydligere roller etterhvert – selvsagt. Jeg elsker jobben i Blueye! Det er kjempemotiverende å være med å forme et selskap fra starten av, og det å se at vi tiltrekker oss talentfulle mennesker som ønsker å jobbe med oss samtidig som produktet vi utvikler skaper så stor entusiasme, er utrolig gøy!

Christine har tidligere arbeidet deltid i Kongsberg Oil- & Gas Technologies, Greenpeace, Statsbygg, OpenROV i tillegg til eget foretak; Spiten Tech.

Hvorfor valgte du NMBU?

Flere årsaker: jeg likte at det var et universitet med så bredt tilbud av ulike studieretninger, det gir mer helhet og perspektiv på studiehverdagen når du omgås studenter med helt ulike innfallsvinkler og kompetanse! Universitetets fokus på miljø var viktig – jeg hadde et inntrykk av at NMBU var et universitet med fremtidsrettede studier, et som er frempå og fremmer samfunnsnyttige forskning og studier. Nærheten til Oslo var også et pluss, samtidig som det er utrolig fint å studere på Ås og ikke midt i en storby der alle forsvinner hvert til sitt etter forelesning. Det er nok en av grunnene til at NMBU har fått et så unikt studentmiljø.

Hva var bra med utdannelsen?

Kombinasjonen av teknisk forståelse og økonomi, har gitt meg en god base for å kunne utvikle et selskap basert på produktutvikling. Jeg har hatt god nytte av både fysikk- og økonomifagene, men jeg er også glad for at jeg valgte å ta fag innen innovasjon. Sommeren 2014 var jeg på Gründerskolen i San Francisco. Det har hatt stor påvirkning på retningen jeg senere tok med masteroppgave og jobb! Masteroppgaven min handlet om undervannsdroner, der jeg lagde en enkel modell som jeg brukte i feltstudier til miljøovervåkning under vann, og analyserte markedsbehovet for denne typen teknologi. Jeg har vært så heldig å gå rett fra studiene og inn i en jobb der jeg kunne fortsette åfordype meg i det jeg brenner for. Jeg var også kjempeheldig med veilederne mine til masterarbeidet med Indøkens høvding; Jan Kåre Bøe, Pål Johan From på robotikk og Ian Bryceson som fikk meg til å bli enda mer engasjert i å lære om økosystemene i havet, og viktigheten av å forstå helheten for å ta vare på det.

Har du noen råd til kommende studenter?

- Ikke velg studie ut fra hva du tror ”lønner seg”.

- Velg ut fra det du er interessert i å lære mer om, og kan tenke deg å bruke tiden din på. Jo mer du lærer og bruker tid på et fag/område, jo bedre blir du på det feltet og sannsynligheten for at det leder deg til en jobb du trives i er mye større!

- Engasjer deg tidlig – ikke bare for CV’ens skyld, men for å få praktisk erfaring utenfor forelesningssalen og for å få en mye mer spennende studietid. På NMBU er det et fantastisk organisasjons- og foreningsliv! Enten det er kor, idrett, faglige eller ”sosiale foreninger” kan du lære mye av å ta en rolle i et styre.

- Jeg er utrolig glad for at jeg valgte å bo på Ås, så jeg kunne delta på mye av det som foregikk ”etter skoletid”.

- Dersom det er fag du kan tenke deg å ta som ikke er inkludert i studieprogrammet, så ta en prat med rådgiver! På NMBU er de imponerende hjelpsomme sammenlignet med andre universiteter når det gjelder å tilrettelegge studieplanen din.

- Snakk med eldre studenter/faddere og lytt til det de har av råd. Jeg fikk mye gode råd og tips fra studenter på trinnet over meg.

Intervjuet ble gjennomført i desember 2017

Published 25. januar 2018 - 9:52 - Updated 25. januar 2018 - 9:52