Oppbygging

Første halvannet år av studiet gir en dypere innføring i realfag og i basisemner innen teknologi og økonomi. Dette danner grunnlaget for spesialiserte emner senere i studiet. Det neste halvannet år bruker du på mer anvendte ingeniørfag og økonomifag. De siste to årene fordyper du deg innen profilen du har valgt. Siste semester skriver du masteroppgave.

 

Grunnpakke siving - obligatorisk

100 sp

IMRT100      Innføringsemne - fagorientert prosjekt
INF100        Prinsipper i informasjonsbehandling
PH100/PHI101 
MAHT111     Kalkulus 1
MATH112     Kalkulus 2
MATH113     Lineær algebra og lineære differensiallikninger
MATH-INF110/STAT100
INF120      Programmering og databehandling
FYS101      Mekanikk
FYS102      Termofysikk og elektromagnetisme
Økonomi og samfunnsfag dekket av indøkpakken

Grunnpakke Industriell økonomi

Obligatorisk:

BUS100   Grunnlegende bedriftsøkonomi
BUS210   Driftsregnskap og budsjettering
BUS220   Finansiering og investering
ECN210   Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd
IND200* Praktisk prosjektstyring
IND210   Driftsledelse
IND240   Usikkerhetsstyring i prosjekt
IND300   Eksperter i team

*TBA270 erstatter IND200 for st.retning byggteknikk

Valgfri:

IND220   Innovasjonsbedrift

Studieretninger – teknologi - obligatoriske emner

Maskinteknikk

FYS110 5 p       Statikk
TBM120 10 sp  Fasthetslære og grunnlegende beregningsteknikk
KJM100
10 sp    Generell kjemi 
TBM250 10 sp    Elementmetoden
TMP301 15 sp    Maskin- og produktutvikling
TMP160 5 sp      Teknisk design
TMP220 10 sp     Maskinelementer og effektoverføringssystemer
TBM200 10 sp    Materiallære
IND230 5 sp      Kvalitetsstyring

Produktutvikling
FYS110 5 p       Statikk
TBM120 10 sp  Fasthetslære og grunnlegende beregningsteknikk
TIP200
10 sp    Produktutvikling og produktdesign med 3D
TIP300 15 sp   Konsept og produktrealisering
TIP100 5 sp     Teknisk innovasjon
TMP160 5 sp    Teknisk design
TMP220 10 sp   Makinelementer og effektoverføringssystemer
TBM200 10 sp  Materiallære
TBM250 10 sp  Elementmetoden

Energifysikk
FYS103 5 sp    Måleteknikk, optikk og sensorer
KJM100 10 sp  Generell kjemi
FYS230 10 sp  Elektroteknikk
FYS245 10 sp  Kvantefysikk
FYS235 5 sp   Elektronikk
FYS251 5 sp   Varmeoverføring og energi       
FYS252A 5 sp   Anvendt termodynamikk
FYS272 10 sp   Energifysikk                            
FYS375 10 sp  Energiteknologi, lab                  
FYS377 10 sp   Digitale elektriske kraftsystemer*

*Kan byttes ut med andre FYS3xx-emner

Prosessteknikk
FYS110 5 p       Statikk
TBM120 10 sp  Fasthetslære og grunnlegende beregningsteknikk
KJM100
10 sp   Generell kjemi
TMP160 5 sp     Teknisk design
TPS200 10 sp    Fluidmekanikk 1:innføring (tidligere FYS210)
TPS210 10 sp    Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk
TMPP251 5 sp   Energi og prossesteknikk
TEL240 10 sp   Reguleringsteknikk og automasjon
FYS235 5 sp    Elektronikk
FYS251 5 sp    Varmeoverføring og energi
TMPP350 15 sp    Energi og Prosessteknikk Hovedkurs

Vann- og miljøteknikk

FYS110 5 p       Statikk
TBM120 10 sp  Fasthetslære og grunnlegende beregningsteknikk
KJM100
10 sp   Generell kjemi
TPS200 10 sp    Fluidmekanikk 1:innføring (tidligere FYS210)
TPS210 10 sp    Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk
THT261 10 sp   Vannforsyning og avløpssystemer
VANN200 10 sp    Hydrologi
THT300 15 sp   Vassdragsplanlegging og VA-systemer
THT271 10 sp   Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs
THT201 5 sp   Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs
TBA201 5 sp   Geoteknikk

Byggeteknikk

FYS110 5 p       Statikk
TBM120 10 sp  Fasthetslære og grunnlegende beregningsteknikk
TBA160
10 sp   Bygningsplanlegging I med DAK
TBA190 10 sp   Husbyggingsteknikk I
TBA210 10 sp   Husbyggingsteknikk II
TBA222 5 sp    Konstruksjonsteknikk stål og tre
TBA223 5 sp    Konstruksjonsteknikk betong
TBA224 10 sp  Konstruksjonsteknikk II Bygg
TBM200 10 sp  Materiallære
TBA270 10 sp* Praktisk prosjektstyring
TBA320 15 sp   Konstruksjonsteknikk III Bygg

*TBA270 erstatter IND200

Datavitenskap

INF200
INF221
INF230
MATH280
MATH250
DAT200
DAT300
DAT390
STAT321

Økonomispesialisering 20 sp

Bedriftsøkonomisk styring
BUS230  Operasjonsanalyse
BUS313  Strategisk økonomistyring (går siste gang H2018)

Anvendt finansanalyse
BUS230  Operasjonsanalyse
BUS322  Investeringsanalyse og finansiell risikostyring

Energiøkonomi
ECN280  Energiøkonomi
ECN380  Energimarkeder og regulering

Miljøøkonomi
ECN170     Miljø- og ressursøkonomi (valgfri)
ECN270     Naturressursøkonomi (utgått) / ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder
ECN371     Miljøøkonomi (utgått) / ECN372 Klimaøkonomi

Innovasjon og entreprenørskap
INN350 – Digitalisering og digitale forretningsmodeller
INN271 – Bærekraftig entreprenørskap
INN372 -  Innovasjon og entreprenørskap i etablerte bedrifter. 

Logistikk
BUS240  Vareproduksjon og logistikk
BUS340  Integrert logistikk

Masteroppgave

30 sp

Studiet avsluttes med en masteroppgave

 

Published 15. juli 2016 - 13:44 - Updated 20. desember 2018 - 11:10