Lars Oust, avdelingsingeniør ved Norsk institutt for skog og landskap.

Yrkeseksempel Geomatikk

Lars Oust arbeider som avdelingsingeniør ved Norsk institutt for skog og landskap.

Lars Oust
Lars Oust

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Jobber med forvaltning av instituttets geodatabaser, utvikler internettapplikasjoner og drifter instituttets servere og tjenester på Internett.

Hvilken utdanning tok du på Ås?
Studerte karttekniske fag ved institutt for kartfag. (nå geomatikk under IMT?) Hovedemner: fotogrammetri, digital kartografi, geografiske informasjonssystemer, satellittkartlegging. Skrev hovedfagsoppave innenfor satellittkartlegging.

Hvorfor valgte du UMB?

Godt studentmiljø, landlige omgivelser, spennende fag som ingen andre universiteter kunne tilby. At studiet gav graden sivilingeniør var også viktig for meg.

Hvilken nytte har du av utdanningen i nåværende jobb?
Utdanningen gav meg en bred faglig basis godt forankret i fagområdet geomatikk. Denne grunnbasisen er helt nødvendig for holde seg oppdatert på den raske utviklingen for fagområdet geomatikk.

Hva kan du si om studentmiljøet på Ås?

Bra studentmiljø, man finner seg rask til rette og blir fort kjent med andre studenter, ikke bare på din egen linje.

Har du fått et inntrykk av arbeidsgivers forhold til kandidater fra UMB?
Innenfor sine fagfelt står kandidater fra Ås i høy kurs hos min arbeidsgiver.

Råd til kommende studenter?
Tverrfaglighet er viktig og belyser overgangen fra teori til praksis på en god måte. It –fag er viktig selv om man synes biovitenskap er mer givende.

Oppdatert
14. February 2014 - 10:10