Ivar Haugen, sivilingeniør hos Rambøll Mapping

Yrkeseksempel Geomatikk

Ivar Haugen arbeider som sivilingeniør hos Rambøll Mapping

Ivar Haugen arbeider som sivilingeniør hos Rambøll Mapping.
Ivar Haugen arbeider som sivilingeniør hos Rambøll Mapping. Photo:

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber i Rambøll Mapping i Kristiansand. Som navnet tilsier driver vi med kartproduksjon, men i tillegg til dette lager vi ortofoto og ulike former for 3D – visualiseringer/animasjoner. Her har jeg fått mulighet til å ta del i et bredt spekter av oppgaver i prosessen fra flybilder til ferdig kart. Jeg driver med aerotriangulering – eller orientering – av flybilder. Dette er det første som gjøres før konstruktørene begynner å konstruere kart på grunnlag av flybildene.
Jeg jobber også med ferdigstilling av kart. Da får jeg ”produktet” som konstruktørene har arbeidet frem og gjør det leveringsklart til kunden. Jeg har også kompetanse til å bistå med ortofotoproduksjonen og 3D – visualiseringen i firmaet. I dette arbeidet er vårt produkt snarere et bilde/visualisering enn et kart. Dette kan være lettere for menigmann å forstå/ta til seg.

Hvilken utdanning tok du på Ås?
Jeg studerte Kartfag/Geomatikk på Ås. Jeg favnet ganske bredt i mitt valg av fag, og hadde hovedkurs i geografiske informasjonssystemer og geodesi i tillegg til fotogrammetri som er det jeg har mest nytte av i mitt daglige virke.

Hvorfor valgte du UMB?
Jeg har en genuin interesse for kart og dermed var valg av studieretning ganske nærliggende. I Trondheim tilbyr de imidlertid samme type studie, så jeg veide lenge Trondheim opp mot Ås. Grunnen til at jeg til slutt landet på Ås er at som student ved Geomatikkstudiet ved UMB får man kontakt med sitt eget fag, altså Geomatikk allerede første studieår. Dette ser jeg på som en klar fordel. Det er viktig å få innblikk i hva man faktisk studerer fra dag en.

Hvilken nytte har du av utdanningen i nåværende jobb?
I min jobb har jeg i størst grad nytte av fotogrammetrikompetansen jeg tilegnet meg på UMB, men jeg spiller også på andre strenger av min geomatiske stradivarius. Det er viktig i min jobb å kunne se samspillet mellom de ulike faggruppene i geomatikken og dra nytte av den ballasten studiene gav meg innenfor alt fra kartografi til utjevning.

Hva kan du si om studentmiljøet på Ås?
Studentmiljøet på Ås er veldig inkluderende og godt. Det gjelder alt fra idrettsaktiviteten i og rundt GG-hallen til foreninger og lag med tilholdssted på Studentsamfunnet. Nettopp Studentsamfunnet er nok et stikkord når en snakker om studentmiljøet på Ås. Her er det aktiviteter for enhver smak nesten hver dag hele uken i semesteret.

Har du fått et inntrykk av arbeidsgivers forhold til kandidater fra UMB?
I min bransje er det utelukkende positivt å være UMB kandidat og kandidater fra UMB er med på å drive kartbransjen i Norge fremover.

Råd til kommende studenter?
Det er viktig at dine interesser står i førersetet som student. Da tenker jeg både på interesser innenfor fag, men også utenfor lesesalen. Er man interessert i noe blir det gøy og dette igjen vil gi den nødvendige trivselen som er så viktig i enhver sammenheng.
Spesielt i valg av hovedoppgave er det viktig at du har en brennende interesse for det emnet du velger å ta opp/skrive om. Hovedoppgaven er tross alt et halvt års arbeid hvor det kreves at du produserer noe og da er motivasjon et nøkkelord. En god hovedoppgave kan også være en døråpner inn i arbeidslivet.

Oppdatert
23. mai 2017 - 19:47