Ingunn Skei, avdelingsingeniør ved Statens kartverk

Yrkeseksempel Geomatikk

Ingunn Skei arbeider som avdelingsingeniør ved Statens kartverk.

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
- Jeg jobber i geodesidivisjonen, under avdelingen for infrastruktur og referansedata. Her jobber jeg i en gruppe som han ansvar for drift og vedlikehold av Statens kartverk sine permanente geodetiske stasjoner. Dette innebærer å etablere GPS-stasjoner, og å sørge for at de er oppe og går hele tiden. Det blir en del reising rundt i hele landet, samt beregninger og analyse av data inne på kontoret. Trives veldig godt.

Hvilken nytte har du av utdanningen din i nåværende jobb?
- Jobben min går direkte på utdannelsen min, det kunne ikke vært bedre treff. Jeg vinklet alle mine fag inn på å jobbe med GPS, og har vært veldig heldig. Spesielt hovedkursene i geodesi og satellittgeodesi har vært veldig nyttige.

Hvorfor valgte du UMB?
- Jeg ble anbefalt studiestedet av slekt og venner, spesielt pga. studiemiljøet. Visste i tillegg at jeg ønsket en realfaglig utdannelse, og kunne like gjerne studere i Ås som på NTNU i Trondheim. Geomatikk var også spesielt interessant, og UMB gir definitivt Norges beste utdannelse på dette fagfeltet.

Hva kan du si om studentmiljøet på Ås?
- Studentlivet på Ås er fantastisk bra, så bra at jeg kom meg aldri til utlandet fordi det var så mye artig som skjedde på Samfunnet. Samfunnet kan by på så mye variert, og gir deg et stort nettverk og venner for livet. I tillegg får du gode nettverk på tvers av studieretningene, noe som gir deg godt innblikk i andre fagfelt. Det er også lett å tilegne seg organisatorisk- og ledererfaring med alle studentforeningene en kan engasjere seg i.

Råd til kommende studenter?
- Ikke bli skremt av Mastergradens varighet på 5 år. De årene går fort når man kan ha så mye gøy innimellom, spesielt om man velger et semester eller to i utlandet. Ta gjerne et litt større verv innen UKA, Samfunnet, SiÅs eller Studentstyret. Der får du utfordringer, ansvar og erfaringer du vokser masse på, og som ligner situasjoner i arbeidslivet.

Oppdatert
23. mai 2017 - 19:49