Oppbygging etter kull

Studieoppbygging kull 2020

Studieoppbygging kull 2020

Her står det informasjon for studenter som startet på programmet høsten 2020. Eksempelplan er en forhåndsgodkjent plan på 300 stp. 

 
Studieoppbygging kull 2019 og før

Studieoppbygging kull 2019 og før

Her står det informasjon for studenter som startet på programmet høsten 2019 eller tidligere. Eksempelplan er en forhåndsgodkjent plan på 300 stp.