Oppbygging

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
PHI100   Examen philosophicum/PHI101  Exphil - seminarversjon 10 sp H
MAHT111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i dataanalyse (tidligere MATH-INF110) 10 sp V/STAT100 eller Statistikk 10 sp H/V 
INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
Økonomi (f.eks ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I)
Samfunnsfag (f.eks JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem)

Felles obligatoriske emner for geomatikk

LAD102 GIS - praktisk introduksjon 5 sp H
GMBB100 Bildebruk i geomatikk 5 sp JAN
GMLM210 Anvendt geomatikk (tidligere GMGD211) 10 sp JUN/H
GMFO120 Fotogrammetri 1 10 sp V
GMFO205 Fotogrammetri 2 10 sp H 
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag 5 sp H
GMGM200 Geomatikk og samfunn 5 sp V
GMLM102 Grunnleggende landmåling 5 sp V
GMGD200 Geodesi (tidligere GMLM213)
GMPE240 Parameterestimering (tidlgere GMUJ210)

Anbefalte valgfrie emner

FYS103 Måleteknikk, optikk og sensorer 5 sp JAN
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V

Spesialiseringer

Du må oppfylle kravene i minst en av spesialieringene. I tillegg til emnene under må det velges emner på 300-nivå slik at det totalt utgjør 30 sp.

Geografiske informasjonssystemer (GIS)

Obligatoriske emner

GMGI210 Geografisk analyse og modellering - obligatorisk 10 sp V
GMGI300 Geografiske databasesystemer - obligatorisk 10 sp H
GMGI350 Digital kartografi (tidligere GMDK300) - obligatorisk 10 sp H
INF200 Videregående programmering 10 sp JAN/H

Anbefalte emner

MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp V
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp H

Bildebruk og fotogrammetri

Obligatoriske emner

INF250 Bildeanalyse 10 sp H
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk 5 sp AUG
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering 10 sp H
GMFO310 Nærfotogrammetri 5 sp JAN
GMFO320 Flybåren laserskanning 10 sp H

Anbefalte emner

Geodesi

Obligatoriske emner

GMGD222 Anvendt satellittgeodesi (tidligere GMGS200 og GMGS210) - obligatorisk 10 sp H
GMGD300 Geodesi hovedkurs - obligatorisk 15 sp H/V

Anbefalte emner

MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder 10 sp V
GMGD230 Marin geodesi (tidligere GMLM211) 5 sp V
GMGD320 Satelittgeodesi - analyse

Eksempelplan GIS

År 5 VÅR M30-GEOM (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST JUS100 (5) / GMGI300 (10) / GMGB300 (10)
År 4 VÅR GMGM200 (5) / MATH280 (10) / GMGD222 (10)
År 4 HØST GMBB201 (5 AUG) / GMGI350 (10) /  INF250 (10) / INF200 (10 H+JAN)
År 3 VÅR
INF230 (10) / GMGI210 (10) /INF120 (10)
År 3 HØST

FYS102 (10) / GMFO205(10) / ECN120 (5)

År 2 VÅR FYS103 (JAN+V+JUN) / GMPE240 (10) / GMFO120 (10) /GMGD211 (JUN+H)
År 2 HØST GMGD200 (10 AUG+H) / STAT100 (10) / MATH113 (10) GMGI102 (5)
År 1 VÅR GMBB100 (5 JAN) /FYS101 (10) / MATH112 (10) / GMLM102 (5)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10) / LAD102 (5)

Eksempelplan bildebruk og fotogrammetri

År 5 VÅR M30-GEOM (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST  
År 4 VÅR  
År 4 HØST INF200 (10 H+JAN) 
År 3 VÅR
INF120 (10) 
År 3 HØST
 / FYS102 (10) /
År 2 VÅR FYS103 (JAN+V+JUN) /  / GMPE240 (10) / GMFO120 (10) /GMGD211 (JUN+H)
År 2 HØST GMGD200 (10 AUG+H) / STAT100 (10) / MATH113 (10) GMGI102 (5)
År 1 VÅR GMBB100 (5 JAN) /FYS101 (10) / MATH112 (10) / GMLM102 (5)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10) / LAD102 (5)

Eksempelplan geodesi

År 5 VÅR M30-GEOM (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST  
År 4 VÅR  
År 4 HØST INF200 (10 H+JAN)
År 3 VÅR
INF120 (10) 
År 3 HØST
FYS102 (10) /
År 2 VÅR FYS103 (JAN+V+JUN) / GMPE240 (10) / GMFO120 (10) /GMGD211 (JUN+H)
År 2 HØST GMGD200 (10 AUG+H) / STAT100 (10) / MATH113 (10) GMGI102 (5)
År 1 VÅR GMBB100 (5 JAN) /FYS101 (10) / MATH112 (10) / GMLM102 (5)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10) / LAD102 (5)

 

 

 

Published 15. juli 2016 - 13:02 - Updated 1. november 2019 - 10:32