Oppbygging av studiet og eksempelplaner

Obs! Merk at her står det informasjon om studieoppbygging for studenter som begynner på høst 2020. De eldre utdanningsplanene er vedlagt som pdf-filer.

Oppbygging

Studieplan

Under ser du oversikt over emner for Geomatikk.  De to første årene er et fastbelagt løp med felles emner for alle i studiet. De siste tre årene skal du spesialisere deg innenfor en av fem studieretninger, og dette velger du i løpet av andre eller tredje året. Eksempelplaner er planer som automatisk vil bli godkjent som utdanningsplan. Her vil du også finne oversikt over hvilke emner som skal tas per semester. Enkelte emner går kun i august, januar og i juni. Merk at vi legger til rette for alle studenter som ønsker å spesialtilpasse planen sin. 

Emner med kode på 100-talls nivå er grunnelggende emner. 200-talls emner er en fordypning eller spesialisering. Emner på 300-talls nivå er en høyere grad av fordypning og spesialisering, og de fleste 300- talls emner forutsetter at man har tatt 200-talls emner. 

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
PHI100   Examen philosophicum/PHI101  Exphil - seminarversjon 10 sp H
MAHT111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i dataanalyse (tidligere MATH-INF110) 10 sp V/STAT100 eller Statistikk 10 sp H/V 
INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H eller FYS102A Fysikk for bioteknologer 5 sp H
Valgfritt emne i økonomi eller samfunnsfag (F.eks. ECN110 eller JUS100) 5 sp*

 

*  For eldre studenter har kravet vært å velge et emne både i økonomi og samfunnsfag. De som følger den eldre planen, kan velge å følge den  det nye kravet eller det eldre kravet. 

Felles obligatoriske emner for geomatikk

LAD102 GIS - praktisk introduksjon 5 sp H
GMBB100 Bildebruk i geomatikk 5 sp JAN
GMLM102 Grunnleggende landmåling 5 sp V
GMFO120 Fotogrammetri 1 10 sp V
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag 5 sp H
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk 5 sp JUN
GMLM210 Anvendt geomatikk (tidligere GMGD211) 10 sp JUN/H
GMFO205 Fotogrammetri 2 10 sp H 
GMGM200 Geomatikk og samfunn 5 sp V
GMGD200 Geodesi (tidligere GMLM213) 10 sp H
GMPE240 Parameterestimering (tidligere GMUJ210) 10 sp V   
GMGD222 Anvendt satelittgeodesi (tidligere GMGS200 og GMGS210) 10 sp H
GMGI210 Geografisk analyse og modellering 10 sp V
INF200 Videregående programmering 10 sp H/JAN
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
M30-GEOM Mastergradsoppgave 30 sp V (se egne regler for mastergradsoppgaver ved Realtek her)

 

Anbefalte valgfrie emner

FYS103 Måleteknikk, optikk og sensorer 5 sp JAN/V/JUN

Spesialiseringer

Du må oppfylle kravene i minst en av spesialieringene. I tillegg til emnene under må det velges emner på 300-nivå slik at det totalt utgjør 30 sp.

1. Geografiske informasjonssystemer (GIS)

Obligatoriske emner

GMGI300 Geografiske databasesystemer - obligatorisk 10 sp H
GMGI350 Digital kartografi (tidligere GMDK300) - obligatorisk 10 sp H

Anbefalte emner

MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp V
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp H
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
INF250 Bildeanalyse 10 sp H

                                                                                                                                                                                    Eksempelplan- GIS

  1.år 2.år 3.år 4.år 5.år
Augustblokk IMRT100 (5)        
Høstsemester


INF100 (5)
PHI100 /PHI101  (10)
MAHT111 (10)
LAD102 (10)

GMGI102 (5)
STAT100 (10)**
MATH113 (10)
GMGD200 (10)


FYS102A (5)                              GMLM210 (10)
GMFO205 (10)
GMGD222 (10)
INF200 (10)    

INF221 (10)
GMGI350 (10) 
INF250 (10)
GMGI300 (10)
DAT300 (10) 
SAMF./ØK. (5)
Januarblokk GMBB100 (5) FYS103 ( 5) INF200 (10)    
Vårsemester MATH112 (10)
FYS101 (10)
GMLM102 (5)

INF120 (10)
GMFO120 (10)
GMPE240 (10)

GMGD222 (10)
DAT200 (10)
GMGI210 (10)
MATH280 (10)
INF230 (10)
GMGM200 ( 5)
M30-GEOM (30)
Juniblokk   GMLM210 (10) GMBB201 (5)    

 ** STAT100 kan erstattes med DAT110

 

2. Bildebruk og fotogrammetri (kan kombinerer emner fra geodesi)

 

Obligatoriske emner

INF250 Bildeanalyse 10 sp H
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering 10 sp H
GMFO310 Nærfotogrammetri 5 sp JAN
GMFO320 Flybåren laserskanning 10 sp H
GMPE340 Kalmanfilter og sensorintegrasjon 5 sp H (nytt emne fra høst 2020)
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H

                                                                                                                                                             Eksempelplan- Bildebruk og fotogrammetri

  1.år 2.år 3.år 4.år 5.år
Augustblokk IMRT100 (5)        
Høstsemester INF100 (5)
PHI100 /PHI101  (10)
MAHT111 (10)
LAD102 (10)
GMGI102 (5)
STAT100 (10)**
MATH113 (10)
GMGD200 (10)

FYS102A (5)                    GMLM210 (10)
GMFO205 (10)
GMGD222 (10)
INF200 (10)

GMFO320(10)
GMPE340 (10) 
INF250 (10)
GMBB300(10)
DAT300 (10) 
SAMF./ØK. (5)
Januarblokk GMBB100 (5) FYS103 ( 5) INF200 (10) GMFO310 (5)  
Vårsemester MATH112 (10)
FYS101 (10)
GMLM102 (5)
INF120 (10)
GMFO120 (10)
GMPE240 (10)
GMGD222 (10)
DAT200 (10)
GMGI210 (10)
MATH280 (10)
GMGM200 ( 5)
M30-GEOM (30)
Juniblokk   GMLM210 (10) GMBB201 (5)    

 **STAT100 kan erstattes med DAT110

 

3. Geodesi (ny plan fra og med høst 2020)

 

Denne eksempelplanen gjelder for studenter som har startet på studiet i høst 2020. Eldre studenter følger de eldre studieplanene som er vedlagt som pdf-filer.  

 

  1.år 2.år 3.år 4.år 5.år
Augustblokk IMRT100 (5)        
Høstsemester INF100 (5)
PHI100 /PHI101  (10)
MAHT111 (10)
LAD102 (10)
GMGI102 (5)
STAT100 (10)**
MATH113 (10)
GMGD200 (10)
FYS102A (5) 
GMFO205 (10)
GMGD222 (10)
INF200 (10)
INF221 (10)
INF250 (10)
GMPE340(5)
DAT300 (10) 
SAMF./ØK. (5)
Januarblokk GMBB100 (5) FYS103 ( 5) INF200 (10)    
Vårsemester MATH112 (10)
FYS101 (10)
GMLM102 (5)
INF120 (10)
GMFO120 (10)
GMPE240 (10)
GMGD222 (10)
DAT200 (10)
GMGI210 (10)
MATH280 (10)
GMGM200 ( 5)                  GMGD310 (10)
M30-GEOM (30)
Juniblokk   GMLM210 (10) GMBB201 (5)    

 

Published 15. juli 2016 - 13:02 - Updated 16. september 2020 - 16:12