Eksempelplaner

Grunnpakke siving (100 sp):

 • IMRT100    Innføringsemne - fagorientert prosjekt
 • INF100     Prinsipper i informasjonsbehandling
 • INF120     Programmering og databehandling
 • PHI100   Examen philosophicum  /PHI101  Examen philosophicum - seminarversjon
 • MAHT111   Kalkulus 1
 • MATH112   Kalkulus 2
 • MATH113  Lineær algebra og lineære differensiallikninger  
 • MATH-INF110  Grunnleggende dataanalyse /STAT100  Statistikk
 • FYS101     Mekanikk
 • FYS102     Termofysikk og elektromagnetisme
 • Økonomi (ECN120 eller annet emne)   Innføring i makroøkonomi, del I
 • Samfunnsfag (JUS100 eller annet emne)   Juridisk metode og norsk rettssystem

Fellesemner Geomatikk (150 sp):

 • FYS103   Måleteknikk, optikk og sensorer
 • LAD102    GIS - praktisk introduksjon
 • INF130  Datahåndtering og analyse
 • INF200   Videregående programmering
 • INF250   Bildeanalyse
 • GMBB100   Bildebruk i geomatikk
 • GMBB201   Bildebehandling i geomatikk
 • GMBB300   Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering
 • GMGD211  Feltkurs i geomatikk
 • GMFO120   Fotogrammetri 1
 • GMFO205   Fotogrammetri 2
 • GMFO301  Fotogrammetri 3
 • GMFO310   Nærfotogrammetri
 • GMGI102    Geografiske informasjonssystemer, grunnlag
 • GMGM200   geomatikk og samfunn
 • GMLM102  Grunnleggende landmåling
 • GMLM213   Geodesi
 • GMSG200  Satellittgeodesi
 • GMSG210   Satellittbasert stedfesting
 • GMUJ210  Parameterestimering

Profilemner  GIS (40 sp):

 • GMGI210  Geografisk analyse og modellering
 • GMGI300   Geografiske databasesystemer
 • MATH280    Anvendt lineær algebra
 • GMDK300  Digital kartografi

Profilemner  Bildebruk, fotogrammetri og geodesi (30 sp):

 • MATH270  Kompleks analyse og transformasjonsmetoder
 • GMGD300   Geodesi hovedkurs
 • GMLM211  Marin geodesi

Eksempelplan studieretning Bildebruk, fotogrammetri og geodesi

Eksempelplan studieretning GIS

Published 15. juli 2016 - 13:02 - Updated 3. juli 2017 - 1:06