Oppbygging

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
PHI100   Examen philosophicum/PHI101  Exphil - seminarversjon 10 sp H
MAHT111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
MATH-INF110  Grunnl. dataanalyse 10 sp V/STAT100  Statistikk 10 sp H/V 
INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
Økonomi (f.eks ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I)
Samfunnsfag (f.eks JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem)

Felles obligatoriske emner for geomatikk

LAD102 GIS - praktisk introduksjon 5 sp H
GMBB100 Bildebruk i geomatikk 5 sp JAN
GMLM210 Anvendt geomatikk (tidligere GMGD211) 10 sp JUN/H
GMFO120 Fotogrammetri 1 10 sp V
GMFO205 Fotogrammetri 2 10 sp H 
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag 5 sp H
GMGM200 Geomatikk og samfunn 5 sp V
GMLM102 Grunnleggende landmåling
GMGD200 Geodesi (tidligere GMLM213)
GMPE240 Parameterestimering (tidlgere GMUJ210)

Valgfrie emner:
FYS103 Måleteknikk, optikk og sensorer 5 sp JAN

Spesialiseringer

Geografiske informasjonssystemer (GIS)

GMGI210 Geografisk analyse og modellering - obligatorisk 10 sp V
GMGI300 Geografiske databasesystemer - obligatorisk 10 sp H
MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp V
GMGI350 Digital kartografi (tidligere GMDK300) - obligatorisk 10 sp H
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V
INF200 Videregående programmering 10 sp JAN/H

Bildebruk og fotogrammetri

INF250 Bildeanalyse 10 sp H
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk 5 sp AUG
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering 10 sp H
GMFO310 Nærfotogrammetri 5 sp JAN
GMFO320 Flybåren laserskanning 10 sp H

Geodesi

MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder 10 sp V
GMGD221 Satellittgeodesi (tidigere GMSG200) - obligatorisk 5 sp H
GMGD222 Satellittbasert stedfesting (tidligere GMGS200 og GMGS210) - obligatorisk 10 sp H
GMGD300 Geodesi hovedkurs - obligatorisk 15 sp H/V
GMGD230 Marin geodesi (tidligere GMLM211) 5 sp V

Eksempelplan GIS

År 5 VÅR M30-GEOM (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST  
År 4 VÅR  
År 4 HØST  
År 3 VÅR
 
År 3 HØST
INF200 (10 H+JAN) / FYS102 (10) /
År 2 VÅR FYS103 (JAN) / INF120 (10) / GMPE240 (10) / GMFO120 (10) /GMGD211 (JUN + H)
År 2 HØST GMGD200 (10 AUG+H) / STAT100 (10) / MATH113 (10) GMGI102 (5)
År 1 VÅR GMBB100 (5 JAN) /FYS101 (10) / MATH112 (10) / GMLM102 (5)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10) / LAD102 (5)

Eksempelplan bildebruk og fotogrammetri

År 5 VÅR M30-GEOM (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST  
År 4 VÅR  
År 4 HØST  
År 3 VÅR
 
År 3 HØST
INF200 (10 H+JAN) / FYS102 (10) /
År 2 VÅR FYS103 (JAN) / INF120 (10) / GMPE240 (10) / GMFO120 (10) /GMGD211 (JUN + H)
År 2 HØST GMGD200 (10 AUG+H) / STAT100 (10) / MATH113 (10) GMGI102 (5)
År 1 VÅR GMBB100 (5 JAN) /FYS101 (10) / MATH112 (10) / GMLM102 (5)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10) / LAD102 (5)

Eksempelplan geodesi

År 5 VÅR M30-GEOM (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST  
År 4 VÅR  
År 4 HØST  
År 3 VÅR
 
År 3 HØST
INF200 (10 H+JAN) / FYS102 (10) /
År 2 VÅR FYS103 (JAN) / INF120 (10) / GMPE240 (10) / GMFO120 (10) /GMGD211 (JUN + H)
År 2 HØST GMGD200 (10 AUG+H) / STAT100 (10) / MATH113 (10) GMGI102 (5)
År 1 VÅR GMBB100 (5 JAN) /FYS101 (10) / MATH112 (10) / GMLM102 (5)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10) / LAD102 (5)

 

 

 

Published 15. juli 2016 - 13:02 - Updated 14. mars 2019 - 14:36