Forstkandidat skogfag

Forstkandidat skogfag

Vil du få tittelen Forstkandidat? Det får du gjennom en femårig skogfagutdannelse ved NMBU med en faglig spesialisering rettet mot stillinger innen norsk skognæring.

Varighet: 5 år heltid
Start: Høst 2019
Utdanning i Skogfag gjør deg kvalifisert til mange spennende stillinger innen skognæringen.

Utdanning i Skogfag gjør deg kvalifisert til mange spennende stillinger innen skognæringen.

Foto
Thomas Leth-Olsen, Flickr
Hva blir jeg?
Utdanningen gir tittelen Forstkandidat i tillegg til Master i skogfag. Du får en stor faglig bredde og en solid spesialisering som gir deg gode muligheter for arbeid i ledende eller rådgivende stillinger innen skogbruksorganisasjoner, skogforvaltning og privat næringsliv. Forstkandidaten har en utdannelse som er særlig tilpasset skognæringens behov.
Hva lærer jeg?

Du får grunnleggende kunnskaper om skog og skogforvaltning, økologi, trevirkets egenskaper, økonomi og jus. Du lærer deg å arbeide kritisk, selvstendig og å tenke analytisk i forhold til problemstillinger innen skogpbruk. Du lærer å planlegge slik at du kan lede virksomhet knyttet til skog, og finne en bærekraftig balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn. Du kan velge fordypning i fag som skogskjøtsel, ressursøkonomi og planlegging, treteknologi eller skogbrukets driftsteknikk.

Kort om studiet

Du søker opptak til, og følger bachelorstudiet i skogfag. Etter fullført bachelorgrad søker du om opptak til masterprogrammet i skogfag. Tittelen gis etter fullført bachelor- og mastergrad i skogfag, samt avlagt eksamen i emnene Eksternregnskap, Driftsregnskap og budsjettering og Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett. I studiet har du også frihet til å velge fag som interesserer deg, og som gir deg en personlig profil på studiet.

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?