Forstkandidat skogfag

Forstkandidat skogfag

Master (femårig) Heltid - Tar ikke opp nye studenter

Et naturlig valg for deg som vil ha en karriere innen skogforvaltning.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Vi har tidligere tilbudt en fagspesialisering som gir tittelen Forstkandidat. Tittelen forstkandidat tilbys ikke ved opptak f.o.m. høsten 2022.

Opptakskrav

-

Antall studieplasser
-
Oppstart
Det tas ikke opp nye studenter til studieprogrammet. Tittelen forstkandidat tilbys ikke ved opptak f.o.m. høsten 2022. Vi tilbyr fortsatt både bachelor og master i Skogfag.
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

OBS - Tittelen forstkandidat tilbys ikke ved opptak f.o.m. høsten 2022. Vi tilbyr fortsatt både bachelor og master i Skogfag.

Du søker opptak til, og følger bachelorstudiet i skogfag.

Etter fullført bachelorgrad søker du om opptak til masterprogrammet i skogfag.

Tittelen gis etter fullført bachelor- og mastergrad i skogfag, samt avlagt eksamen i emnene eksternregnskap, driftsregnskap og budsjettering og offentlig saksbehandling og forvaltningsrett.

I studiet har du også frihet til å velge fag som interesserer deg, og som gir deg en personlig profil på studiet.

Hva blir du?

Utdanningen gir tittelen Forstkandidat i tillegg til Master i skogfag. Du får en stor faglig bredde og en solid spesialisering som gir deg gode muligheter for arbeid i ledende eller rådgivende stillinger innen skogbruksorganisasjoner, skogforvaltning og privat næringsliv. Forstkandidaten har en utdannelse som er særlig tilpasset skognæringens behov.

Hva lærer du?

Du får grunnleggende kunnskaper om skog og skogforvaltning, økologi, trevirkets egenskaper, økonomi og jus.

Du lærer deg å arbeide kritisk, selvstendig og å tenke analytisk i forhold til problemstillinger innen skogpbruk.

Du lærer å planlegge slik at du kan lede virksomhet knyttet til skog, og finne en bærekraftig balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn.

Du kan velge fordypning i fag som skogskjøtsel, ressursøkonomi og planlegging, treteknologi eller skogbrukets driftsteknikk.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Forstkandidat - Skogfag