Forstkandidat - Skogfag

Forstkandidat skogfag

Master (femårig) Heltid

Utdanning i Skogfag gjør deg kvalifisert til mange spennende stillinger innen skognæringen.

Foto
Thomas Leth-Olsen, Flickr

Vil du få tittelen Forstkandidat? Det får du gjennom en femårig skogfagutdannelse ved NMBU med en faglig spesialisering rettet mot stillinger innen norsk skognæring.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (GENS)

Søknadsfrist:

Samordna opptak:
15. april / (1. mars) 
Høyere årstrinn: 15. april

Antall studieplasser
24
Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Du søker opptak til, og følger bachelorstudiet i skogfag.

Etter fullført bachelorgrad søker du om opptak til masterprogrammet i skogfag.

Tittelen gis etter fullført bachelor- og mastergrad i skogfag, samt avlagt eksamen i emnene eksternregnskap, driftsregnskap og budsjettering og offentlig saksbehandling og forvaltningsrett.

I studiet har du også frihet til å velge fag som interesserer deg, og som gir deg en personlig profil på studiet.

Hva blir du?

Utdanningen gir tittelen Forstkandidat i tillegg til Master i skogfag. Du får en stor faglig bredde og en solid spesialisering som gir deg gode muligheter for arbeid i ledende eller rådgivende stillinger innen skogbruksorganisasjoner, skogforvaltning og privat næringsliv. Forstkandidaten har en utdannelse som er særlig tilpasset skognæringens behov.

Hva lærer du?

Du får grunnleggende kunnskaper om skog og skogforvaltning, økologi, trevirkets egenskaper, økonomi og jus.

Du lærer deg å arbeide kritisk, selvstendig og å tenke analytisk i forhold til problemstillinger innen skogpbruk.

Du lærer å planlegge slik at du kan lede virksomhet knyttet til skog, og finne en bærekraftig balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn.

Du kan velge fordypning i fag som skogskjøtsel, ressursøkonomi og planlegging, treteknologi eller skogbrukets driftsteknikk.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Til masterstudiet: Bachelor i skogfag.

Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden

Forstkandidat - Skogfag