+Master (femårig)

Forstkandidat - Skogfag

Forstkandidat / Skogfag

Vil du få tittelen Forstkandidat? Det får du gjennom en femårig skogfagutdannelse ved NMBU med en faglig spesialisering rettet mot stillinger innen norsk skognæring.

Varighet: 5 år heltid
Start: Høst 2017
Utdanning i Skogfag gjør deg kvalifisert til mange spennende stillinger innen skognæringen.

Utdanning i Skogfag gjør deg kvalifisert til mange spennende stillinger innen skognæringen.

Foto
Thomas Leth-Olsen, Flickr
Hva blir du?
Utdanningen gir tittelen Forstkandidat i tillegg til Master i skogfag. Du får en stor faglig bredde og en solid spesialisering som gir deg gode muligheter for arbeid i ledende eller rådgivende stillinger innen skogbruksorganisasjoner, skogforvaltning og privat næringsliv. Forstkandidaten har en utdannelse som er særlig tilpasset skognæringens behov.
Hva lærer du?

Du får grunnleggende kunnskaper om skog og skogforvaltning, økologi, trevirkets egenskaper, økonomi og jus. Du lærer deg å arbeide kritisk, selvstendig og å tenke analytisk i forhold til problemstillinger innen skogpbruk. Du lærer å planlegge slik at du kan lede virksomhet knyttet til skog, og finne en bærekraftig balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn. Du kan velge fordypning i fag som skogskjøtsel, ressursøkonomi og planlegging, treteknologi eller skogbrukets driftsteknikk.

Kort om studiet

Du søker opptak til, og følger bachelor- og deretter masterprogrammet i skogfag. Tittelen gis etter fullført bachelor- og mastergrad i skogfag, samt avlagt eksamen i emnene Eksternregnskap, Driftsregnskap og budsjettering og Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett. I studiet har du også frihet til å velge fag som interesserer deg, og som gir deg en personlig profil på studiet. Relevant praksis før eller i løpet av studiet er ønskelig.

Programmets oppbygging

Viser programstruktur for studenter i 2017 -kullet.

Studieår : 1

Semester: høst

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Skogprodukter og materialteknologi 10 15 sp
Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket 10 15 sp
Skoglig driftsteknikk og logistikk 10 15 sp
Skogøkologi 10 20 sp
Bioenergi 10 20 sp
Treteknologi 15 20 sp
Naturvitenskapelig metode 5 Minst en av
Social Research Methods 15 Minst en av
Driftsregnskap og budsjettering 10 Obligatorisk emne
Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse 10 Obligatorisk emne
Driftsregnskap og budsjettering 10 Obligatorisk emne
Driftsregnskap og budsjettering 10 Obligatorisk emne
Eksternregnskap 10 Obligatorisk emne
Vern og forvaltning av norsk natur 5 Obligatorisk emne
Sykdommer og skadedyr på trær 5 Obligatorisk emne
Vern og forvaltning av norsk natur 5 Obligatorisk emne
Eksternregnskap 10 Obligatorisk emne
Sykdommer og skadedyr på trær 5 Obligatorisk emne
Studieår : 2