Natasa Sandvold, Rådgiver i Avd. rettigheter, Hafslund Nett

Jeg jobber innenfor kraftbransjen og er rådgiver i Hafslund Nett. 

Natasa Sandvold, Rådgiver i Avd. rettigheter, Hafslund Nett

Yrkestittel
Rådgiver

Hvor jobber du nå?
Avdeling rettigheter i Hafslund Nett

Hva gjør du i din jobb?
Jeg jobber innenfor kraftbransjen og er rådgiver for blant annet andre avdelinger i selskapet som etablerer elektriske anlegg på annen manns grunn. Her er det ofte utfordringer med å få avtaler og det oppstår spørsmål omkring hvilke rettigheter selskapet har fra før og hvilke rettigheter som kan sikres gjennom en avtale. Her er min rolle bl.a. å undersøke servitutter, finne gode løsninger med grunneier og bistå med brev som bidrar til at vi kan få tillatelse til å etablere anlegg. I tillegg jobber jeg mye med erstatninger og møter på både ekspropriasjon, grunnerverv og skjønn. Mye av jobben går på å forhandle seg frem til gode avtaler og løsninger. I tillegg sitter jeg i prosjektgrupper på ulike prosjekter på regionalnett (det store nettet) der jeg er ansvarlig for grunnerverv og rettighetserverv til anleggene. Dette er veldig spennende og reiser mange problemstillinger; både av sosial, skjønnsmessig og faglig karakter. Noen av sakene kan imidlertid gå til skjønn der man jobber tett med advokater og bistår i tingretten. I tillegg svarer jeg ut planer som er på høring og får erfaring med hvordan plansystemet er bygd opp.

Hvilken utdanning tok du?
Master i eiendom (jordskiftekandidat)

Hvor relevant var utdannelsen hos oss?
Min utdannelse er svært relevant! I min avdeling jobber det stort sett jordskiftekandidater da det kreves spesialkompetanse innenfor eiendomsrett for å løse de utfordringene som møter oss på arbeidsplassen. Spesialkompetansen man får som jordskiftekandidat åpner opp for mange muligheter og er en kompetanse som i større og større grad er ettertraktet på jobbmarkedet.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
Jeg valgte å studere ved NMBU fordi jeg i forkant fikk høre om det genuine og gode studiemiljøet universitetet kunne tilby. I tillegg fikk jeg høre om det høye faglige nivået på utdanningsprogrammene samt undervisningene. Foreleserne på master i eiendom er noen av de fremste i landet innenfor eiendomsrett og de har svært høy kompetanse som skaper engasjement og lærevilje hos studentene. I tillegg er NMBU kjent for å ha et godt studentmiljø, noe som for meg var viktig. Flere engasjerte studenter med dugnadsånden godt innarbeidet i ryggmargen, skal du lete lenge etter.

Hvilke råd har du til kommende studenter?
Mitt råd til kommende studenter er å engasjere seg i det NMBU har å by på, benytte de fasiliteter som tilbys og ikke minst bruke tid på å finne et studieprogram som virkelig gir læreglede og lyst! Jeg råder også alle å melde seg inn i Jordskifterlaget eller andre linjeforeninger som gir en superfin erfaring man kan ta med seg videre i arbeidslivet og generelt engasjere seg innenfor det som har med eiendom og eiendomsrett å gjøre. Det er et utrolig spennende og fremadgående fagområde!

Dine erfaring med NMBU?
Mine erfaringer med NMBU er utelukkende positive, både på et faglig og sosialt nivå. Jeg sitter igjen med en særdeles god faglig grunnmur som har gitt meg store muligheter i arbeidslivet. I tillegg har jeg møtt mennesker som jeg tar med meg videre i livet og forelesere jeg møter på faglige arena i jobbsammenheng. Jeg tør å påstå det er få universiteter i Norge der veien mellom student og foreleser er så kort som på NMBU. Dette var noe av det jeg verdsatte mest og som ga utrolig stort læreutbytte. Det var også sjeldent en dag uten en aktivitet på Samfunnet eller campus. Dette bidro til at man fikk så mye sosial input som man ønsket og generelt en super studietid i Ås!

 

 

Published 25. mars 2019 - 10:21 - Updated 25. mars 2019 - 15:26