Marte Birkeland, Jordskiftekandidat, Areal og Eiendom AS

Jeg jobber i det private konsulentfirmaet Areal og Eiendom AS som driver med grunnerverv, verdsetting og rådgiving innen fast eiendom. 

Marte Birkeland, Jordskiftekandidat, Areal og Eiendom AS

Yrkestittel
Jordskiftekandidat 

Hvor jobber du nå?
Areal og Eiendom AS

Hva gjør du i din jobb? Fortell!
Areal og Eiendom AS er et privat konsulentfirma som driver med grunnerverv, verdsetting og rådgivning innen fast eiendom. Dette innebærer at jeg får mange ulike arbeidsoppgaver, og at jeg får arbeide med ganske mange forskjellige typer saker. Sakene kan variere fra store grunnervervprosjekter, til forhandlinger og kontraktsinngåelse, og til å bistå oppdragsgivere eller private eiere med offentlige søkeprosesser som fradelinger, seksjonering, konsesjon osv. Andre saker kan gå ut på verdsetting, taksering og ulike sakkyndige vurderinger i forbindelse med eiendomsoverdragelser og grunnerverv. 

Hvilken utdanning tok du?
Master i Eiendom ved NMBU 

Hvor relevant var utdannelsen hos oss?
Utdanningen jeg tok har vært svært relevant i forhold til den jobben jeg har nå. Utdannelsen er bred, noe som gjør at man får kompetanse på flere ulike fagfelt innenfor eiendom. 

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
På det tidspunktet jeg søkte var NMBU det eneste universitetet i Norge som tilbød integrert master i eiendomsfag/jordskifte. 

Hvilke råd har du til kommende studenter?
Få raskt gode rutiner og jobb godt fra starten av. 

Dine erfaringer med NMBU?
Jeg har veldig gode erfaringer med NMBU - både faglig og sosialt. Foreleserne er flinke og imøtekommende. Studentmiljøet er inkluderende og det er mye man kan engasjere seg i. 

 

Published 25. mars 2019 - 10:11 - Updated 25. mars 2019 - 10:47