Spesialiseringer

Bioinformatikk

Bioinformatikk

”Biologi er alt for viktig for å kunne overlates til biologene”. Med disse ordene skal Nils Bohr ha fått Max Delbrück til å skifte fokus fra astrofysikk til mikrobiologi på 1930-tallet. Delbrück drømte om å oppdage nye universelle lover gjennom å studere biologi med matematiske metoder - inspirert av fysikkens mange suksesshistorier fra begynnelsen av 1900-tallet.

Fysikk

Fysikk

Innen fysikk kan du velge mellom spesialiseringene miljøfysikk, biofysikk og energifysikk

Geoinformatikk

Geoinformatikk

Geoinformatikk og geografisk informasjonsvitenskap tilbyr verktøy for å håndtere og analysere enorme mengder med stedfestet informasjon.

Prosessteknikk

Prosessteknikk

Prosessindustrien er den mest allsidige av industrigreinene i Norge, og omfatter i dag alt fra moderne petroleumsindustri til avfallsbehandling og framstilling av mat- og drikkevarer.

Robotikk og automasjon

Robotikk og automasjon

Roboter er intelligente maskiner som interagerer med omgivelsene. De benytter store mengder data og avanserte algoritmer til forstå omgivelsene samtidig som de påvirker de samme omgivelsene gjennom fysisk interaksjon. Industriroboter er raske og presise, og må bearbeide data enormt fort og presist. Bruken av mobile roboter øker kraftig i mange industrier, disse må forholde seg til mange ulike omgivelser, ofte med dynamiske objekter som mennesker og dyr.

Vann- og miljøteknologi

Vann- og miljøteknologi

Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og en god og sikker vannkvalitet er en forutsetning for liv og for å opprettholde vår høye levestandard.