2018-2020

Generelt om oppbygningen av studiet                        

Studiet består av tre hoveddeler; grunnemner for sivilingeniørutdanningene, fellesemner for Datavitenskap og emner i valgt studieretning. Totalt må garden inneholde 300 studiepoeng, hvorav minst 60sp må være på 300-nivå (mastergradsoppgaven utgjør 30 sp av disse). For at studieplanen skal være godkjent må alle obligatoriske deler være fullført. 

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

Disse emnene danner grunnlaget for sivilingeniørutdanningen, og er felles for alle sivilingeniørgradene ved Realtek. Alle er obligatoriske.

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
PHI100   Examen philosophicum/PHI101  Exphil - seminarversjon 10 sp H
MATH111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i datanalyse (tidligere MATH-INF110) 10 sp
INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
Valgfritt emne i økonomi eller samfunnsfag (F.eks. ECN110 eller JUS100)*

* Gjelder ikke studenter med spesialisering i Business Analytis, da dette krevet blir oppfylt av andre emner i studieretningen.

Felles obligatoriske emner for datavitenskap

Disse emnene er felles for alle som går Datavitenskap. Alle er obligatoriske.

INF200 Videregående programmering 10 sp H/JAN
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp H
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V
INF250** Bildeanalyse 10 sp H
MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp V
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
DAT390 Seminar i datavitenskap 10 sp H
M30-DV Mastergradsoppgave 30 sp V (se egne regler for mastergradsoppgaver ved Realtek)

**INF250 kan erstattes med MATH285 

Spesialisering - Geoinformatikk

Velg 1 spesialisering. Alle obligatoriske emner i en spesialisering må bestås, med mindre noe annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (80 sp)
LAD102 5 sp H
GMLM102 5 sp V
GMGI102 5 sp H
GMPE240 10 sp V
GMGI210 10 sp V
GMGI300 10 sp H
GMFO120 10 sp V
GMBB201 5 sp JUN
GMBB300 10 sp H
GMGI350 10 sp H

EKSEMPELPLAN - GEOINFORMATIKK

  1.året 2.året 3.året 4.året 5. året
Augustblokk IMRT100 (5)        
Høstsemester

INF100 (5)

PHI100 / PHI101 (10)

MAHT111 (10)

MATH113 (10)

FYS102 (10)

INF200 (10)

LAD102 (5)

INF221 (10)

INF250** (10)

GMGI102 (5)

DAT300 (10)

GMGI300 (10)

SAMF./ØK. (5)

DAT390 (10)

GMBB300 (10)

GMGI350 (10)

Januarblokk   INF200      
Vårsemester

MATH112 (10)

INF120 (10)

FYS101 (10)

DAT110 (10)

MATH280 (10)

GMLM102 (5)

DAT200 (10)

GMPE240 (10)

GMGI210 (10)

 

INF230 (10)

GMFO120 (10)

Mastergradsoppgave (30)
Juniblokk       GMBB201  

**INF250 kan erstattes med MATH285 

Spesialisering - Bioinformatikk

Velg 1 spesialisering. Alle obligatoriske emner i en spesialisering må bestås, med mindre noe annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (90 sp)
BIO120
 Genetikk introduksjonskurs 10 sp V
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse 5 sp AUG 
BIO200 Molekylærgenetikk i eukaroyoter 5 sp JAN
BIN210 Introduksjon i bioinformatikk 10 sp V
BIN310 Utvalgte emner i genomanalyse 10 sp H
STAT340 Anvendte metoder i statistikk 10 sp V 
BIN300 Statistikk i genomforskning 10 sp V
BIO321 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon eller BIO322 Molekylær genomanalyse 10 sp H
BIN315 Utvalgte emner i funksjonell genomikk 10 sp H

Anbefalte valgfrie emner
BIO223 Molekylær økologi og evolusjon 10 sp V eller BIO245 Plantebioteknologi: Genomikk og foredling 5 sp V

EKSEMPELPLAN BIOINFORMATIKK

  1. året 2.året 3. året 4.året 5.året
Augustblokk IMRT100 (5)   STAT210 (5)    

Høstsemester

INF100 (5)

PHI100 / PHI101 (10)

MAHT111 (10)

MATH113 (10)

FYS102 (10)

INF200 (10)

INF221 (10)

INF250** (10)

 

BIN310(10)

SAMF./ØK. (5)

DAT300 (10)

DAT390 (10)

BIN315(10)

BIO321 (10)BIO322 (10)

 

Januarblokk   INF200 BIO200 (5)    
Vårsemester

MATH112 (10)

INF120 (10)

FYS101 (10)

DAT110 (10)

MATH280 (10)

BIO120 (10)

DAT200 (10)

BIN210 (10)

INF230 (10)

STAT340 (10)

BIN300 (10)

Mastergradsoppgave (30)
Juniblokk          

*Emnene går hhv oddetalls- og partallsår. Rekkefølgen på disse kan byttes.
**INF250 kan erstattes med MATH285 

Spesialisering - VA-teknikk

Velg 1 spesialisering. Alle obligatoriske emner i en spesialisering må bestås, med mindre noe annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (95 sp)
FYS110 Statikk 5 sp JAN
KJM100 Generell kjemi 10 sp V
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk 10 sp H
VANN200 Hydrologi 10 sp V
TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring 10 sp V
THT261 Vannforsyning og avløpssystemer 10 sp H
TPS210 Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk 10 sp H
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs 10 sp V
THT201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs  5 sp V
TBA201 Geoteknikk 5 sp V
THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer 15 sp H eller THT310 Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs 15 sp H

Spesialisering - Business Analytics

Velg 1 spesialisering. Alle obligatoriske emner i en spesialisering må bestås, med mindre noe annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (100 sp)

BUS100 5 sp V
AOS230 5 sp AUG
STAT351 10 sp H
BUS210 10 sp V
BUS230 10 sp V
INN350 10 sp H
BUS240 10 sp H
TIN100 5 sp JAN
INN355 10 sp V
TIN200 5 sp JUN
BUS340 10 sp H
BUS313 10 sp H

EKSEMPELPLAN BUSINESS ANALYTICS

  1.året 2. året 3. året 4. året 5. året
Augustblokk IMRT100 (5) AOS230 (5)      
Høstsemester

INF100 (5)

PHI100 / PHI101 (10)

MAHT111 (10)

MATH113 (10)

FYS102 (10)

INF200 (10)

INF221 (10)

INF250** (10)

STAT351 (10)

DAT300 (10)

INN350 (10)

BUS240 (10)

DAT390 (10)

BUS340 (10)

BUS313 (10)

Januarblokk   INF200   TIN100 (5)  
Vårsemester

MATH112 (10)

INF120 (10)

FYS101 (10)

DAT110 (10)

MATH280 (10)

BUS100 (5)

DAT200 (10)

BUS210 (10)

BUS230 (10)

 

INF230 (10)

INN355 (10)

Mastergradsoppgave (30)
Juniblokk       TIN200 (5)  

**INF250 kan erstattes med MATH285 

Endringer i eksempelplan for kull 2018: 
Endringer i emneporteføljen hos Handelshøyskolen NMBU studieåret 2021/2022 påvirker emner og eksempelplanen for studenter i kull 2018. Se mer info og tilpasset eksempelplan her.

Spesialisering - Fysikk

Velg 1 spesialisering. Alle obligatoriske emner i en spesialisering må bestås, med mindre noe annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (85 sp)

FYS103 Måleteknikk og dataanalyse 5 sp JAN + V + JUN
FYS235 Elektronikk 5 sp V
FYS236 Elektrodynamikk 5 sp V
FYS252 Termodynamikk og statistisk fysikk 10 sp H
FYS245 Kvantefysikk 10 sp V
FYS272 Energifysikk 10 sp H
FYS230 Elektroteknikk 10 sp H + JAN/(JUN)

Fysikkprofil
Velg 1 av følgende fysikkprofiler (30 sp):

Energifysikk

Biofysikk

EKSEMPELPLAN FYSIKK

  1. året 2. året 3. året 4. året 5. året
Augustblokk IMRT100 (5)        
Høstsemester

INF100 (5)

PHI100 / PHI101 (10)

MAHT111 (10)

MATH113 (10)

FYS102 (10)

INF200 (10)

INF221 (10)

INF250** (10)

FYS252 (10)

DAT300 (10)

FYS272 (10)

FYS230 (10)

 

DAT390 (10)

Fysikkprofil (20)

Januarblokk   INF200 FYS103 (5) FYS230  
Vårsemester

MATH112 (10)

INF120 (10)

FYS101 (10)

DAT110 (10)

MATH280 (10)

FYS235 (5) 

FYS236 (5)

DAT200 (10)

SAMF./ØK. (5)

FYS103

FYS245 (10)

INF230 (10)

Fysikkprofil (10)

Mastergradsoppgave (30)
Juniblokk     FYS103 (FYS230)  

**INF250 kan erstattes med MATH285 

 

Published 14. august 2022 - 22:36 - Updated 14. august 2022 - 22:36