Oppbygging av studiet med eksempelplaner

 •  Plan for emnene som inngår i spesialiseringen setter du opp i samarbeid med fagmiljøet der du tar spesialiseringen. Se detaljerte eksempelplaner nederst på siden.

Oppbygging

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
PHI100   Examen philosophicum/PHI101  Exphil - seminarversjon 10 sp H
MAHT111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i datanalyse (tidligere MATH-INF110) 10 sp
INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
Økonomi (f.eks ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I)
Samfunnsfag (f.eks JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem)

Felles obligatoriske emner for datavitenskap

INF200 Videregående programmering 10 sp H/JAN
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp H
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V
INF250 Bildeanalyse 10 sp H
MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp V
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
DAT390 Seminar i datavitenskap 10 sp H

Eksempelplan - basisplan

År 5 VÅR M30-DTV (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST DAT390 (10)
År 4 VÅR INF230 (10)
År 4 HØST DAT300 (10) / ØKO (5) / SAMF (5)
År 3 VÅR DAT200 (10)
År 3 HØST INF221 (10) / INF250 (10)
År 2 VÅR DAT110 (10) / MATH280 (10)
År 2 HØST FYS102 (10) / MATH113 (10) / INF200 (10 H+JAN)
År 1 VÅR FYS101 (10) / MATH112 (10) / INF120 (10)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10)

Eksempelplan - bioinformatikk

År 5 VÅR M30-DTV (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST DAT390 (10) / BIO321 (10)** / BIN315 (10)*
År 4 VÅR STIN300 (5 - JAN) / INF230 (10) / STAT340 (10) / BIN300 (10)
År 4 HØST DAT300 (10) / BIN310* (10) / ØKO (5) / SAMF (5)
År 3 VÅR BIO200 (5 JAN) / DAT200 (10) / BIN210 (10) / BIO223 (10)
År 3 HØST STAT210 (5 - AUG) / INF221 (10) / INF250 (10)
År 2 VÅR DAT110 (10) / MATH280 (10) / BIO120 (10)
År 2 HØST FYS102 (10) / MATH113 (10) / INF200 (10 H+JAN)
År 1 VÅR FYS101 (10) / MATH112 (10) / INF120 (10)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10)

 * Emnene går hhv oddetalls- og partallsår. Rekkefølgen på disse to kan byttes.
**Kan byttes ut med BIO322 Molekylær genomanalyse

Spesialiseringsemner
BIO120
Genetikk introduksjonskurs 10 sp V
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse 5 sp AUG
BIO200 Molekylærgenetikk i eukaroyoter 5 sp JAN
BIN210 Introduksjon i bioinformatikk 10 sp V
BIN310 Utvalgte emner i genomanalyse 10 sp H
STAT340 Anvendte metoder i statistikk 10 sp V
BIN300 Statistikk i genomforskning 10 sp V
BIO321 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon eller BIO322 Molekylær genomanalyse 10 sp H
BIN315 Utvalgte emner i funksjonell genomikk 10 sp H

Anbefalte ekstraemner
BIO223 Molekylær økologi og evolusjon 10 sp V eller BIO245 Plantebioteknologi: Genomikk og foredling 5 sp V
GEN220 Genetisk grunnlag for biodiversitet 10 sp H
 

Eksempelplan - business analytics

År 5 VÅR M30-DTV (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST DAT390 (10) / BUS340 (10) / BUS313
År 4 VÅR TIP160 (5 - JAN) INF230 (10) / INN355 (10)/ TIP260 (5 - JUN)
År 4 HØST DAT300 (10) / INN350 (10) / BUS240 (10)
År 3 VÅR DAT200 (10) / BUS210 (10) / BUS230 (10)
År 3 HØST INF221 (10) / INF250 (10) / STAT321 (10)
År 2 VÅR DAT110 (10) / MATH280 (10) / BUS100 (5)
År 2 HØST AOS230 (5 AUG) / FYS102 (10) / MATH113 (10) / INF200 (10 H+JAN)
År 1 VÅR FYS101 (10) / MATH112 (10) / INF120 (10)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10)

Eksempelplan - fysikk

År 5 VÅR M30-DTV (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST DAT390 (10) / fysikkspesialisering (20)
År 4 VÅR INF230 (10) / fysikkspesialisering (10) / ØKO (5) / SAMF (5)
År 4 HØST DAT300 (10) / FYS272 (10) / FYS230 (10 H+JAN/JUN)
År 3 VÅR DAT200 (10) / FYS245 (10) / FYS103 (5 JAN/V/JUN)
År 3 HØST STAT210 (5 AUG) / INF221 (10) / INF250 (10) / FYS252 (10)
År 2 VÅR DAT110 (10) / MATH280 (10) / FYS235 (5) / FYS236 (5)
År 2 HØST FYS102 (10) / MATH113 (10) / INF200 (10 H+JAN)
År 1 VÅR FYS101 (10) / MATH112 (10) / INF120 (10)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10)

Spesialiseringsemner fysikk

 • FYS230, FYS235, FYS236, FYS252, FYS245, FYS272
 • Energifysikk
  FYS375
  Solenergi: , FYS376, FYS374, FYS161
  Bioenergi: FYS373, FYS374, (KJM240)
  Nett: FYS377, INF5870 (UiO), IRE3501 (HiØ)
 • Biofysikk
  Biospektroskopi: TMPP251, KJM240, FYS301
  Medisinsk fysikk: STAT340, FYS4535 (UiO), FYS-MED4750 (UiO)
  Nevrofysikk: FYS388, FYS4715 (UiO)
  FYS4761 (UiO)
  FYS4700 (UiO)

Relevante øknomi/samfunnsfag
FORN220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer, 10 sp V
FORN230 Energipolitikk og energimarkeder, 5 sp
ECN280 Energiøkonomi, 10 sp
ECN380 Energimarkeder og regulering, 10 sp
ECN170 Miljø- og ressursøkonomi, 5 sp
EDS260 Global environmental changes, 5 sp
EDS355 Climate change and development, 10 sp
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger, 10 sp, AUG+H
FORN310 Bioenergi, 10 sp, V
FORN330 Analyse av fornybare energiressurser, 10 sp H
IND200 Praktisk prosjektstyring, 10 sp, H
IND220 Innovasjonsbedrift, 10 sp, H
IND300 Eksperter i team, 5 sp, JAN
AOS130 Organisasjonsteori, 5 sp, AUG
AOS230 Organisasjons- og ledelsespyskologi, 5 sp, H
JUS100 Juridiske metoder og norsk rettssystem, 5 sp, H
BUS100 Grunnleggende foretaksøkonomi, 5 sp, H/V
ECN110 Mikroøkonomi, 5 sp, H
ECN120 Makroøkonomi, 5 sp, V

Eksempelplan - geoinformatikk

År 5 VÅR M30-DTV (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST DAT390 (10) / GMBB300 (10) / GMGI350 (10)
År 4 VÅR INF230 (10) / GMFO120 (10) / GMBB201 (5 JUN) / valgfritt emne (5)
År 4 HØST DAT300 (10) / GMGI300 (10) / ØKO (5) / SAMF (5)
År 3 VÅR DAT200 (10) / GMPE240 (10) / GMGI210 (10)
År 3 HØST INF221 (10) / INF250 (10) / GMGI102 (5)
År 2 VÅR GMBB100 (5 JAN) / DAT110 (10) / MATH280 (10) / GMLM102 (5)
År 2 HØST FYS102 (10) / MATH113 (10) / INF200 (10 H+JAN) / LAD102 (5)
År 1 VÅR FYS101 (10) / MATH112 (10) / INF120 (10)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10)

 

 

Published 12. august 2018 - 23:16 - Updated 12. desember 2019 - 10:57