Oppbygging etter kull

Studieoppbygging 2020

Studieoppbygging 2020

Her står det informasjon for studenter som startet på programmet høsten  2020. Eksempelplanen er en forhåndsgodkjent plan på 300 stp.

Studieoppbygging 2019

Studieoppbygging 2019

Her står det informasjon for studenter som startet på programmet høsten 2019.  Eksempelplanen er en forhåndsgodkjent plan på 300 stp.

Studieoppbygging 2016 - 2018

Studieoppbygging 2016 - 2018

Her står det informasjon for studenter som startet på programmet høsten 2018 eller tidligere. Eksempelplan er en forhåndsgodkjent plan på 300 stp.