2022

For studenter som startet på programmet 2016 -2020

For studenter som startet på programmet høsten 2020 eller før, klikk her for se studieløp og gjennomføring

Det har vært noe endringer i emner fra studieår 2021/2022. Klikk her for lese mer om endringene

Studieplanen

Under ser du oversikt over emner for Byggeteknikk og arkitektur.  De to første årene er et fastbelagt løp med felles emner for alle i studiet. De siste tre årene skal du spesialisere deg innenfor en av to studieretninger nevnt under, og dette velger du i løpet av tredje året. Eksempelplaner er planer som automatisk vil bli godkjent som utdanningsplan. Her vil du også finne oversikt over hvilke emner som skal tas per semester. Merk at vi legger til rette for alle studenter som ønsker å spesialtilpasse planen sin. 

Emner med kode på 100-talls nivå er grunnelggende emner. 200-talls emner er en fordypning eller spesialisering. Emner på 300-talls nivå er en høyere grad av fordypning og spesialisering, og de fleste 300- talls emner forutsetter at man har tatt 200-talls emner. Totalt må graden inneholde 300 studiepoeng, hvorav minst 60 sp må være på 300-nivå (mastergradsoppgaven utgjør 30 sp av disse). For at studieplanen skal være godkjent må alle obligatoriske deler være fullført. 

Eksempelplaner

Under finner du eksempelplaner for de ulike studieretningene. Eksempelplanene er et anbefalt forslag til oppbygning av studiet, og emner her skal i utgangspunktet være timeplansikret. Normert studiebelastning er 30 sp per semester, noe eksempelplanene reflekterer, men man står fritt til å ta flere/færre studiepoeng dersom man ønsker det (OBS! Lånekassen regner 60sp per år som normert studiebelastning for en fulltidsstudent). Det er ikke påkrevd å følge eksempelplanen, men man må være obs på eventuelle forkunnskapskrav og timeplankollisjoner. Merk at vi legger til rette for studenter som trenger å tilpasse studieplanen sin. 

For studenter på høyere årstrinn

Studenter som starter høyere årstrinn får en plan basert på hvilke emner de har fra tidligere og hvilke emner de mangler for å tilfredstille kravene til det 5-årige sivilingeniørstudiet. Ta kontakt med en studieveileder på REALTEK for hjelp med studieplanen.

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
PHI102 Examen philosophicum( engelsk) / PHI100   Examen philosophicum/PHI101  Exphil - seminarversjon 10 sp H
MATH111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering 10 sp V eller STAT100 Statistikk 10 sp V/H
INF120 Programmering og databehandling 10 sp H
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H eller  FYS102A Fysikk for bioteknologer 5 sp H
Valgfritt emne i økonomi eller samfunnsfag (F.eks. BUS100ECN110ECN120 eller JUS1005 sp
KJM007 Forkurs i kjemi 0 sp JAN *

* Forutsatt forkunnskap for TBA202 Bygningsmaterialkjemi . Dersom du har tatt Kjemi 1 og Kjemi 2 på vgs, trenger du strengt tatt ikke ta kurset.  

Fellesemner byggeteknikk og arkitektur

Obligatorisk:

FYS110   Statikk 5 sp JAN
TBM120  Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk  10 sp H
TBA100  Bygningshistorie 5 sp V 
TBA150  Bygningsanalyse 5 sp H 
LAD102  GIS - praktisk introduksjon  5 sp H  
TBA190  Trehus med bærekraft  10 sp V
TBA210  Bygningsfysikk med bærekraft  10 sp H
ARK100  Arkitektur og bærekraft I 10 sp V
ARK110  Arkitektur og bærekraftII  10 sp V
TBA202 Bygningsmaterialkjemi 5 sp H 
TBA215 Bygningsstatikk 10 H 
TBA222  Konstruksjonsteknikk stål og tre 5 sp V
TBA223  Konstruksjonsteknikk betong 5 sp H
TBA224  Konstruksjonsteknikk II Bygg 10 sp V
TBA201  Geoteknikk 5 sp V
TBM200  Materialteknologi 10 sp H
TBA270   Bygningsadministrasjon og prosjektledelse 10 sp H
TBA390  Trekonstruksjonsteknikk 10 sp H
TBA331  Bygningsfysisk simulering 10 sp H 

Valgfrie:

TBA110  Frihåndstegning  5 sp JUN
THT100 Kommunalteknikk 5 sp JAN 
   

 

Spesialisering - Arkitektur og bærekraft

Obligatoriske emner

  • ARK200 Arkitektur og bærekraft III 10 sp V
  • ARK300 Arkitektur og bærekraft IV 10 sp H

Dette er en eksempelplan for kull 2022 på Byggeteknikk og arkitektur med spesialiseringen Arkitektur og bærekraft.

Grønn er obligatoriske fellesemner for sivilingeniør, gul er obligatoriske emner for Byggeteknikk og arkitektur, blå er obligatoriske spesialiseringsemner og rød er valgfrie emner. KJM007 er markert med * fordi dette er et forkurs som er sterkt anbefalt å ta før TBA202 dersom du ikke har hatt kjemi tidligere.

Foto
NMBU

 

Spesialisering - Konstruksjonsteknikk

Obligatoriske emner

  • TRE200  Treteknologi I  5 sp JAN
  • TBM250  Elementmetoden 10 sp AUG/H
  • TBA320   Konstruksjonsteknikk III Bygg 10 sp  V     

Valgfri:

  • TRE300  Treteknologi 15 sp V

Dette er en eksempelplan for kull 2022 på studiet Byggeteknikk og arkitektur med spesialiseringen Konstruksjonsteknikk.

Grønn er obligatoriske fellesemner for sivilingeniør, gul er obligatoriske emner for byggeteknikk og arkitektur, blå er obligatoriske spesialiseringsemner og rød er valgfrie emner. KJM007 er markert med * da dette er et forkurs det er sterkt anbefalt å ta før TBA202 dersom man aldri har hatt kjemi tidligere.

Foto
NMBU

Published 11. august 2022 - 10:05 - Updated 16. september 2022 - 12:59