Oppbygging

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
PHI100   Examen philosophicum/PHI101  Exphil - seminarversjon 10 sp H
MAHT111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering (tidligere MATH-INF110) 10 sp V eller STAT100 Statistikk 10 sp V/H
INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
Økonomi (f.eks ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I)
Samfunnsfag (f.eks JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem)

Fellesemner byggeteknikk og arkitektur

Alle emner bortsett fra TBA110 og THT100 er obligatoriske.

FYS110   Statikk 5 sp JAN
TBM120  Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk  10 sp H
KJM100  Generell kjemi 10 sp V
TBA100  Bygningshistorie 5 sp V
LAD102  GIS - praktisk introduksjon (erstatter GMLM105 fra høst 2019) 5 sp H
TBA190  Husbyggingsteknikk I 10 sp V
TBA210  Husbyggingsteknikk II 10 sp H
TBA160  Bygningsplanlegging I med DAK 10 sp H
TBA222  Konstruksjonsteknikk stål og tre 5 sp V
TBA223  Konstruksjonsteknikk betong 5 sp H
TBA224  Konstruksjonsteknikk II Bygg 10 sp V
TBA201  Geoteknikk 5 sp V
TBM200  Materiallære 10 sp H
TBA270   Bygningsadministrasjon og prosjektledelse 10 sp H
TBA320   Konstruksjonsteknikk III Bygg 15 sp H

Valgfrie:
TBA110  Frihåndstegning  5 sp JUN
THT100  Kommunalteknikk 5 sp JAN
GMLM105  Geomatikk for bygg og landskap 5 sp H (utgått)

Spesialiseringer

Det er to spesialiseringer å velge mellom. Spesialisering "Drift og vedlikehold av vei" kan ikke lenger velges.

Bygningsplanlegging

TBA261  Bygningsplanlegging II 10 sp V
TBA310  Bygningsplanlegging III 15 sp H
valg:
TBA280  Bygg og miljø 10 sp V
TBA331  Bygningsfysisk simulering 10 sp H ( tidligere 5 sp)

Konstruksjonsteknikk

TBA390  Trekonstruksjonsteknikk 10 sp V
TRE200  Treteknologi I  5 sp JAN
TBM250  Elementmetoden 10 sp AUG/H
TBA331  Bygningsfysisk simulering 10 sp H  eller TRE300  Treteknologi 15 sp V

Drift og vedlikehold av vei ( utgått fra høst 2020, emnene også utgått)

THT330  Vegteknologi 15 sp H 
THT251  Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger 10 sp H

Eksempelplan bygningsplanlegging

År 5 VÅR M30-BA (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST TBA320 (15) / TBA310 (15)
År 4 VÅR DAT110 (10) / TBA224 (10) / TBA280 (10)
År 4 HØST JUS100 (5) / TBM200 (10) / TBA270 (10) / LAD102 (5)
År 3 VÅR THT100 (5 JAN) / KJM100 (10) / TBA201 (5) /TBA261 (10)
År 3 HØST TBA160 (10) / TBA210 (10) / TBA223 (5)
År 2 VÅR INF120 (10) / TBA190 (10) / TBA222 (5) / BUS100 (5)
År 2 HØST FYS102A (10) / MATH113 (10) / TBM120 (10)
År 1 VÅR FYS110 (5 JAN) / FYS101 (10) / MATH112 (10) / TBA100 (5) / TBA110 (5 JUN)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10)

Eksempelplan konstruksjonsteknikk

År 5 VÅR M30-BA (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST TBA320 (15) / TBA331 (5) / JUS100 (5) / valgfri (5)
År 4 VÅR TRE200 (5 JAN) / DAT110 (10) / TBA390 (10)
År 4 HØST TBM250 (10 AUG+H) / TBM200 (10) / TBA270 (10) / LAD102 (5)
År 3 VÅR THT100 (5 JAN) / KJM100 (10) / TBA201 (5) / TBA224 (10)
År 3 HØST TBA160 (10) / TBA210 (10) / TBA223 (5)
År 2 VÅR INF120 (10) / TBA190 (10) / TBA222 (5) / BUS100 (5)
År 2 HØST FYS102A (10) / MATH113 (10) / TBM120 (10)
År 1 VÅR FYS110 (5 JAN) / FYS101 (10) / MATH112 (10) / TBA100 (5) / TBA110 (5 JUN)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10)


 

Published 15. juli 2016 - 13:36 - Updated 20. juli 2020 - 10:12