Oppbygging av studiet og eksempelplaner

Obs! Merk at her står det informasjon om studieoppbygging for studenter som begynner på høst 2020. De eldre utdanningsplanene er vedlagt som pdf-filer.

Oppbygging

Studieplanen

Under ser du oversikt over emner for Byggeteknikk og arkitektur.  De to første årene er et fastbelagt løp med felles emner for alle i studiet. De siste tre årene skal du spesialisere deg innenfor en av to studieretninger nevnt under, og dette velger du i løpet av tredje året. Eksempelplaner er planer som automatisk vil bli godkjent som utdanningsplan. Her vil du også finne oversikt over hvilke emner som skal tas per semester. Merk at vi legger til rette for alle studenter som ønsker å spesialtilpasse planen sin. 

Emner med kode på 100-talls nivå er grunnelggende emner. 200-talls emner er en fordypning eller spesialisering. Emner på 300-talls nivå er en høyere grad av fordypning og spesialisering, og de fleste 300- talls emner forutsetter at man har tatt 200-talls emner.

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
PHI100   Examen philosophicum/PHI101  Exphil - seminarversjon 10 sp H
MAHT111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering (tidligere MATH-INF110) 10 sp V eller STAT100 Statistikk 10 sp V/H
INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H eller  FYS102A Fysikk for bioteknologer 5 sp H
Valgfritt emne i økonomi eller samfunnsfag (F.eks. BUS100ECN110ECN120 eller JUS1005 sp*
KJM100  Generell kjemi 10 sp V**

 

 For eldre studenter har kravet vært å velge et emne både i økonomi og samfunnsfag. De som følger den eldre planen, kan velge å følge den  det nye kravet eller det eldre kravet. 

** Studenter som har Kjemi 1 og Kjemi 2 fra vgs med minst karakteren 4 kan søke fritak fra KJM100.

Fellesemner byggeteknikk og arkitektur

Alle emner bortsett fra TBA110 og THT100 er obligatoriske.

FYS110   Statikk 5 sp JAN
TBM120  Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk  10 sp H
TBA100  Bygningshistorie 5 sp V 

LAD102  GIS - praktisk introduksjon (erstatter GMLM105) 5 sp H
TBA190  Husbyggingsteknikk I 10 sp V
TBA210  Husbyggingsteknikk II 10 sp H
TBA160  Bygningsplanlegging I med DAK 10 sp H
TBA222  Konstruksjonsteknikk stål og tre 5 sp V
TBA223  Konstruksjonsteknikk betong 5 sp H
TBA224  Konstruksjonsteknikk II Bygg 10 sp V
TBA201  Geoteknikk 5 sp V
TBM200  Materialteknologi 10 sp H
TBA270   Bygningsadministrasjon og prosjektledelse 10 sp H
TBA320   Konstruksjonsteknikk III Bygg 15 sp H

Valgfrie:

TBA110  Frihåndstegning  5 sp JUN
THT100 Kommunalteknikk ( 5 sp) JAN 

GMLM105  Geomatikk for bygg og landskap 5 sp H (utgått)

 

 

Husk at du skal ha totalt 30 sp emner på 300-nivå.

Spesialiseringer

Det er to spesialiseringer å velge mellom. Spesialisering "Drift og vedlikehold av vei" kan ikke lenger velges.

Bygningsplanlegging

TBA261  Bygningsplanlegging II 10 sp V
TBA310  Bygningsplanlegging III 15 sp H
valg:
TBA280  Bygg og miljø 10 sp V
TBA331  Bygningsfysisk simulering 10 sp H ( tidligere 5 sp)

Konstruksjonsteknikk

TBA390  Trekonstruksjonsteknikk 10 sp V
TRE200  Treteknologi I  5 sp JAN
TBM250  Elementmetoden 10 sp AUG/H
TBA331  Bygningsfysisk simulering 10 sp H  eller TRE300  Treteknologi 15 sp V

Drift og vedlikehold av vei ( utgått fra høst 2020, emnene også utgått)

THT330  Vegteknologi 15 sp H 
THT251  Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger 10 sp H

 

Eksempelplan bygningsplanlegging

 

1.år

2.år 3.år 4.år 5.år
Augustblokk IMRT100 (5)        
Høstsemester INF100 (5)
PHI100 /PHI101  (10)
MAHT111 (10)
FYS102A (5) eller FYS102 (10)
MATH113 (10)
TBM120 (10)
TBA160 (10)
TBA210 (10)
TBA223 (5)

TBM200 (10)
TBA270 (10)
LAD102 (5)

Økonomi/samfunnsfag (5)

TBA320 (15)
TBA310 (15)

Januarblokk FYS110 (5)   THT100 (5)    
Vårsemester

 

FYS101(10)
MATH112 (10)
TBA100 (5)     

 

INF120 (10)
TBA190 (10)
TBA222 (5)

KJM100 (10)
TBA261 (10)
TBA201 (5)
DAT110 (10)***
TBA224 (10)
TBA280 (10)
M30-BA (30)

Juniblokk TBA110 (5)        
           

 

Eksempelplan konstruksjonsteknikk

  1.år 2.år 3.år 4.år 5.år
Augustblokk IMRT100 (5)     TBM250 (10, fortsetter i høst)  
Høstsemester INF100 (5)
PHI100 /PHI101  (10)
MAHT111 (10)

FYS102A (5)
MATH113 (10)
TBM120 (10)

TBA160 (10)
TBA210 (10)
TBA223 (5)

TBM200 (10)
TBA270 (10)
LAD102 (5)

Økonomi/samfunnsfag (5)

TBA320 (15)
TBA331 (10)

Valgfri emne (5)

Januarblokk FYS110 (5)   THT100 (5)

TRE200 (5)

 
Vårsemester FYS101(10)
MATH112 (10)
TBA100 (5)   
INF120 (10)
TBA190 (10)
TBA222 (5)
KJM100 (10)
TBA224 (10)
TBA201 (5)

DAT110 (10)***
TBA390 (10)

 

M30-BA (30)
Juniblokk          
           

 

 *** DAT110 kan erstattes med STAT100

Published 15. juli 2016 - 13:36 - Updated 15. januar 2021 - 9:43