Knut Bakken - Mesta

Knut Bakken gikk ut fra NMBU (som da het UMB) i 2005 med mastergrad i teknologi - byggeteknikk og arkitektur. Mastergradsoppgave skrev han om bygningshistorie.
- Etter tre år med studier i landbruksteknikk ved Høgskolen i Hedmark, ville jeg lære enda mer. Ryktene om et fantastisk studentmiljø, kombinert med spennende fag gjorde at valget lett falt på UMB, sier han.

Ut til hele Mesta
Knut Bakken begynte som trainee i Mesta 1. september 2005. Mesta er landets største veientreprenør og omsatte i 2004 for rundt 5,9 mrd. kroner. Etter en og en halv uke med intensivt oppstartsprogram sammen med de fem andre traineene, ble han sendt ut til de ulike virksomhetsområdene. I løpet av to år skal han innom alle områder i Mesta.
[PHOTO MISSING]
- Jeg begynte i virksomhetsområde Drift sørøst. I mars 2006 skal jeg over til Mestas hovedkontoret på Lysaker hvor det blir tre måneder i organisasjonsavdelingen og tre måneder i miljøavdelingen.

Etter perioden på hovedkontoret skal jeg over i virksomhetsområdet Asfalt og materialproduksjon, og deretter ha seks måneder i virksomhetsområdet Anlegg.

- Etter denne toårsperioden skal vi over i ordinære jobber i Mesta. Hva det blir avhenger av bedriftens behov, min kompetanse og mine ønsker. I løpet av de to årene som traineer blir vi fulgt tett opp med veiledning og traineesamlinger. Vi får være med på ledersamlinger og vi får egen personlig mentor fra toppledelsen, forteller Knut.

Anvendelig studiebakgrunn
- Hvilken relevans har utdanningen for deg i jobben?
- Den solide bakgrunnen i både realfag og mer anvendte fag gir en god plattform å bygge videre på – UMB-studentene blir ”poteter” og kan brukes til så mangt.  

- Et av de første oppdragene jeg fikk i Mesta var å regne et anbud på bygging av en kunstgressbane. Her var det viktig å ha kjennskap til gangen i en byggeprosess. Ellers kommer jeg hver dag bort i problemstillinger hvor jeg kan nytte kunnskap fra studiene.

- Hva vil du si om studentmiljøe på Ås?
- Enormt inspirerende og viktig for studiehverdagen. Om livet butter i mot og veien til eksamen er kort, er det viktig å huske at det mest sannsynlig er kortere til Bodegan og Samfunnet.

- Råd til kommende studenter?
- Les leksene og engasjer dere både i studier og i studentmiljø. Ingen legger merke til dere om dere ikke tør å stikke dere ut. Bli vant til å omgås folk og til å ta initiativ, avslutter Knut Bakken.

Published 27. januar 2006 - 8:00 - Updated 13. February 2020 - 14:48